Робочі програми

 

 2015 - 2016 н.р.

 1. Обробка психологічних досліджень засобами ІКТ (Коношевський Л. Л.)

 2. Мультимедійні засоби навчання (усі напрями підготовки) (Коношевський Л. Л., Кириленко Н.М, Кобися А.П., Кізім С. С.,   Люльчак С. Ю.)

 3. «Мультимедійні засоби навчання» для студентів інституту педагогіки, психології і мистецтв (Коношевський Л.Л, , Кириленко Н.М.)

 4. Мультимедійні засоби навчання для студентів інституту математики, фізики і технологічної освіти (Шевченко Л. С.)

 5. Нові інформаційні засоби навчання (Кириленко Н.М., Люльчак С. Ю.)

 6. Нові інформаційні технології (Шахіна І.Ю., Кобися А.П.)

 7. Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання (Кириленко Н.М.)  

 8. Нові інформаційні засоби навчання (Кириленко Н.М., Люльчак С. Ю. для студентів за напрямком підготовки «Професійна освіта. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні» )

 9. Спеціальна інформатика ( Кобися А. П.)

 10. Комп'ютерне документознавство (Шевченко Л.С.

 11. Теорія управління та інформаційні системи (Коношевський Л. Л.) 

 12. Вступ до фаху (Шевченко Л.С.)

 13. Практикум з виробничого навчання (Кобися В.  М.,  Кобися А. П.)

 14. Прикладне програмування (Гордійчук Г.Б, Уманець В. О.)

 15.  Апаратні засоби ЕОМ (Кобися В.  М.)

 16. Сучасні операційні системи (Кобися В.М.)

 17. Принципи побудови та захист інформації баз даних (Люльчак С. Ю.)  

 18. Логічне програмування баз даних (Кобися В.М.)  

 19. Програмування з використанням стандарту запитів SQL (Кобися В.М.)  

 20. Системне програмне забезпечення (Уманець В.О.) 

 21. Історія інформатики (Кізім С.С.)

 22. Інформатика (Шахіна І. Ю.)

 23. Інформатика та обчислювальна техніка (Гордійчук Г. Б., Шахіна І. Ю.)

 24.  Основи інформатики з елементами програмування (для спеціальності «Початкова освіта») (Гордійчук Г.Б., Шахіна І. Ю.)

 25.  Сучасні інформаційні технології в навчанні (Гордійчук Г.Б.)

 26. Інформаційне суспільство (Коношевський Л. Л.)

 27. Комп’ютерний дизайн (Кізім С.С.)

 28. Комп'ютерна графіка  (для студентів  Інституту математики, фізики і технологічної освіти, 4 семестр,6 семестр) (Кізім С.С.)

 29. Інженерна та комп'ютерна графіка (Кізім С. С.)

 30. Інформаційні технології у редагуванні ( Люльчак С. Ю.)

 31. Комп'ютерна верстка (Кізім С. С.)

 32. Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта (для напряму підготовки  «Фізичне виховання, спорт) (Уманець В.О.)

 33. Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта (для напряму підготовки  «Технологічна освіта, професійна освіта) (Кириленко Н.М.)