Навчальні програми

 

2016 - 2017 н.р.

 1.  Апаратні засоби ЕОМ (доц. Кобися В.  М.)

 2.  Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (доц. Коношевський Л. Л.)

 3. Вступ до фаху (доц. Шевченко Л.С.)

 4. Ергономіка інформаційних технологій (доц. Шахіна І. Ю.)

 5. Застосування комп'ютерних технологій в управлінні ( ст.викл.Уманець В. О.)

 6.  Інформатика (доц. Шахіна І. Ю.)

 7. Інформатика та обчислювальна техніка (доц. Гордійчук Г.Б., доц. Шахіна І. Ю.)

 8. Інформаційні технології у редагуванні ( ст.викл. Люльчак С. Ю.) 

 9. Історія інформатики (доц. Кізім С.С.)  

 10. Комп'ютерна графіка  (доц. Кізім С.С.)

 11. Комп'ютерне документознавство (доц. Шевченко Л.С.)

 12. Комп’ютерний дизайн (доц. Кобися В.М.)

 13. Комп'ютерні мережі (доц. Кобися В.М.)

 14. Комп'ютерні технології в навчальному процесі  (доц. Кобися В.  М., ст.викл. Кобися А.П.)

 15. Комп'ютерно орієнтовані технології навчання (доц. Гордійчук Г.Б., доц. Кізім С.С., доц. Шахіна І. Ю., ст.викл. Кобися А.П., ст.викл. Люльчак С. Ю.)

 16. Комп'ютерно-аналітична діяльність у системах управління та навчання (доц. Кізім С.С.)

 17. Логічне програмування та бази даних (доц. Кобися В.М., ст.викл. Кобися А.П.)

 18. Математичні методи в психології  (доц. Коношевський Л. Л., доц. Кириленко Н.М.) (кафедра психології та соціальної  роботи)

 19. Методика викладання інформаційних технологій (доц. Шевченко Л.С.)

 20. Методика професійного навчання (проф. Гуревич Р.С., проф. Кадемія М.Ю., доц. Шевченко Л.С.)

 21. Мультимедійні засоби навчання (напрями підготовки: Початкова освіта, Музичне мистецтво,  Філологія. Українська мова та література,  Філологія. Мова та література (російська, англійська, німецька),  Історія, Фізичне виховання, Спорт,  Здоров’я людини,   Хімія,  Біологія, Географія) (доц. Коношевський Л.Л., доц. Кириленко Н.М., доц. Кобися В.М., доц. Бойчук В.М., ст. викл. Люльчак С.Ю.)

 22. Мультимедійні засоби навчання (для студентів факультету математики, фізики і технологій доц. Коношевський Л.Л., доц. Кобися В.М., ст.викл. Уманець В. О.)

 23. Нові інформаційні засоби навчання (доц. КізімС. С., ст.викл. Люльчак С.Ю. для студентів за напрямком підготовки Технологічна освіта)

 24. Нові інформаційні засоби навчання (доц. КізімС. С., ст.викл. Люльчак С.Ю. для студентів за напрямком підготовки Професійна освіта. Комп'ютерні технології )

 25. Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання (доц. Кириленко Н.М.)

 26. Основи автоматизованих систем проектування (доц. Кириленко Н.М., доц. Гордійчук Г.Б.)

 27.  Основи автоматизованого програмування складних об'єктів та case-систем (доц. Гордійчук Г.Б.)

 28.  Основи теорії автоматичного управління (ст.викл. Уманець В. О.)

 29. Практикум з виробничого навчання (доц. Кобися В.  М., ст.викл. Кобися А. П., доц. Кириленко Н.М.)

 30. Прикладне програмування (доц.Гордійчук Г.Б, ст.викл. Уманець В. О.)

 31. Принципи побудови та захист інформації баз даних (ст.викл. Люльчак С. Ю.)

 32. Програмування з використанням стандарту запитів SQL (доц. Кобися В.М.)  

 33. Системне програмне забезпечення (ст.викл.Уманець В.О.) 

 34. Спеціальна інформатика (ст. викл. Кобися А. П.)  

 35. Сучасні інформаційні технології в навчанні (доц. Гордійчук Г.Б.)

 36. Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта (доц.Кириленко Н.М., доц. Гордійчук Г.Б.,доц. Кобися В.  М.)

 37. Теорія захисту даних в інформаційних системах (ст.викл. Люльчак С.Ю.) (подано на розгляд Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського)

 38. Теорія управління та інформаційні системи (доц. Коношевський Л.Л.)

 39.  Теорія ймовірності (доц. Кобися В.  М.) (кафедра дошкільної  та початкової освіти)

 40. Наскрізна програма практик (проф. Кадемія М.Ю., доц. Кізім С.С.)