Навчальні програми

 

 2015 - 2016 н.р.

 1. Обробка психологічних досліджень засобами ІКТ (Коношевський Л. Л.)

 2. Мультимедійні засоби навчання (Спеціальності: Початкова освіта, Музичне мистецтво,  Філологія. Українська мова та література,  Філологія. Мова та література (російська, англійська, німецька),  Історія, Фізичне виховання, Спорт,  Здоров’я людини,   Хімія,  Біологія, Географія) (Кобися В.М., Уманець В. О.)

 3. Мультимедійні засоби навчання (для студентів Інституту математики, фізики і технологічної освіти) (Шевченко Л.С., Кобися В. М., Кобися А. П.)

 4. Нові інформаційні засоби навчання (Кириленко Н.М., Люльчак С. Ю,  для студентів за напрямком підготовки .)

 5. Нові інформаційні засоби навчання (Кириленко Н.М., Люльчак С. Ю. для студентів за напрямком підготовки Технологічна освіта )

 6. Спеціальна інформатика ( Кобися А. П.)  

 7. Комп'ютерне документознавство (Шевченко Л.С.)

 8. Теорія управління та інформаційні системи (Коношевський Л. Л.

 9. Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання (Кириленко Н.М.)

 10. Вступ до фаху (Шевченко Л.С.)

 11. Практикум з виробничого навчання (Кобися В.  М.,  Кобися А. П.)

 12. Прикладне програмування (Гордійчук Г.Б, Уманець В. О.)

 13.  Апаратні засоби ЕОМ (Кобися В.  М.)

 14. Сучасні операційні системи (Кобися В.М.)

 15.  Інформатика (Шахіна І. Ю.)

 16. Інформатика та обчислювальна техніка (Шахіна І. Ю.)

 17. Принципи побудови та захист інформації баз даних (Люльчак С. Ю.)  

 18. Логічне програмування баз даних (Кобися В.М.)  

 19. Програмування з використанням стандарту запитів SQL (Кобися В.М.)  

 20. Системне програмне забезпечення (Уманець В.О.) 

 21. Історія інформатики (Кізім С.С.)  

 22. Основи інформатики з елементами програмування (для напряму підготовки «Початкова освіта») (Гордійчук Г.Б., Коношевський Л. Л.)

 23. Сучасні інформаційні технології в навчанні (Гордійчук Г.Б.)

 24. Інформаційне суспільство (Коношевський Л. Л.)

 25. Комп’ютерний дизайн (Кізім С.С.)

 26. Комп'ютерна графіка  (Кізім С.С.)

 27. Інженерна та комп'ютерна графіка (Кізім С. С.)

 28.  Комп'ютерна верстка ізім С. С.)

 29. Інформаційні технології у редагуванні ( Люльчак С. Ю.) 

 30. Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта (Кириленко Н.М., Уманець В.О.)

 31. Наскрізна програма практик (Кадемія М.Ю., Кізім С.С.)