СВО магістра

 1. LMS: методика розроблення і використання електронних курсів (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 2. Апаратні засоби ЕОМ (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 3. Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (доц. Шахіна І. Ю.)

 4. Менеджмент дистанційного освітнього продукту (доц. Люльчак С.Ю., доц. Кізім С.С.)

 5. Методи та засоби наукових досліджень в інноваційних комп'ютерих технологіях (проф. Кадемія М. Ю., проф. Шевченко Л. С.)

 6. Обладнання обчислювальних центрів у системі освіти(доц. Уманець  В. О.)

 7. Організація, діагностика і тестування електронного навчання (доц. Шахіна І. Ю.)

 8. Програмна інженерія (доц. Уманець  В. О.)

 9. Програмне забезпечення для мобільних платформ (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 10. Системний аналіз у галузі комп'ютерних технологій (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.,доц. Коношевський Л. Л.)

 11. Спеціальна інформатика (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 12. Теорія управління в інформаційних системах (проф. Коношевський Л. Л. )

 13. Технології e-learning та діагностика компетенцій здобувачів освіти (доц. Кобися В. М.,акад. Гуржій А.М., доц.  Кобися А. П.)

 14. Цифрові інноваційні технології 011 Освітні, педагогічні науки (доц. Шахіна І. Ю.)

 15. Цифрові інноваційні технології 014 Середня освіта (доц. Шахіна І. Ю.)

 16. Цифрові технології наукових досліджень в галузі освіти/педагогіки 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) (проф. Шевченко Л. С., доц. Кобися А.П., доц. Кізім С.С., доц. Куцак Л.В., доц. Люльчак С.Ю.)

 17. Цифрові технології наукових досліджень в галузі освіти/педагогіки 011 Освітні, педагогічні науки (проф. Шевченко Л. С., доц. Кобися А.П., доц. Кізім С.С., доц. Куцак Л.В., доц. Люльчак С.Ю.)

 18. Цифрові технології наукових досліджень в галузі освіти/педагогіки 014.05  Середня освіта (біологія та здоров'я людини) (проф. Шевченко Л. С., доц. Кобися А.П., доц. Кізім С.С., доц. Куцак Л.В., доц. Люльчак С.Ю.)

 19. Цифрові технології наукових досліджень в галузі освіти/педагогіки 014.06  Середня освіта (хімія) (проф. Шевченко Л. С., доц. Кобися А.П., доц. Кізім С.С., доц. Куцак Л.В., доц. Люльчак С.Ю.)

 20. Цифрові технології наукових досліджень в галузі наук про Землю (проф. Шевченко Л. С., доц. Кобися А.П., доц. Кізім С.С., доц. Куцак Л.В., доц. Люльчак С.Ю.)

 21. Цифрові технології наукових досліджень в галузі гуманітарних наук (проф. Шевченко Л. С., доц. Кобися А.П., доц. Кізім С.С., доц. Куцак Л.В., доц. Люльчак С.Ю., доц. Шахіна І. Ю.)

 22. Цифрові технології наукових досліджень в галузі філології (проф. Шевченко Л. С., доц. Кобися А.П., доц. Кізім С.С., доц. Куцак Л.В., доц. Люльчак С.Ю., доц. Шахіна І. Ю.)

 23. Цифрові технології наукових досліджень у галузі публічного управління та адміністрування 281 (доц. Кізім С.С.)

 24. Цифрові технології наукових досліджень у галузі публічного управління та адміністрування 073 Менеджмент (проф. Шевченко Л. С., доц. Кобися А.П., доц. Кізім С.С., доц. Куцак Л.В., доц. Люльчак С.Ю.)

 25. Цифрові технології статистичного опрацювання експериментальних даних(проф. Коношевський Л. Л. )

 26. Цифрові технології управління проектами (доц. Уманець  В. О.)

                                               Робочі програми практики

 1. Асистенська практика (доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С.Ю.)

 2. Навчальна (технологічна) практика ( доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С.Ю., доц. Куцак Л.В.)

 3. Науково-дослідна практика (доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С.Ю.)

 4. Педагогічна практика в професійних закладах освіти ( доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С.Ю., доц. Куцак Л.В.)