Підготовка доктора філософії

  1.  LMS: робота з електронними курсами, 2020 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

  2. Дігіталізація комунікацій у науковому середовищі,2020 (проф. Шевченко Л. С.)

  3. Екологія цифрового середовища,2020 (проф. Коношевський Л. Л. )

  4. Креативні технології професійного навчання,2020 (доц. Кізім С.С.)

  5. Медійні засоби в освітньому процесі,2020 (доц. Кізім С.С.)

  6. Сучасні тенденції розвитку теорії і методики професійної освіти,2020 (проф. Бойчук В. М.)

  7. Управління науковими проектами,2020 (проф. Коношевський Л. Л. )