СВО бакалавра

 1.  LMS: робота з електронними курсами (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 2. Апаратне забезпечення персональних комп'ютерів (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 3. Веб-дизайн та веб-проектування  (доц. Кобися В. М., доц.  Куцак Л. В.)

 4. Веб-технології та веб-дизайн (доц. Кобися В. М., доц.  Куцак Л. В.)

 5. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (проф. Коношевський Л. Л. )

 6. Вступ до фаху   (проф. Бойчук В. М.,проф. Кадемія М. Ю., проф. Шевченко Л. С.)

 7. Ергономіка інформаційних технологій  (доц. Шахіна І. Ю.)

 8. Застосування комп'ютерних технологій в управлінні ( доц. Уманець В. О.)

 9. Інженерна та комп'ютерна графіка (проф. Бойчук В. М., доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С.Ю.)

 10. Інформатика (доц. Гордійчук Г. Б., доц. Шахіна І. Ю.)

 11. Історія інформатики (доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С.Ю.)

 12. Комп'ютерне документознавство (проф. Шевченко Л. С. )

 13. Комп'ютерні технології в навчальному процесі

 14. Комп'ютерні технології в освітньому процесі

 15. Комп'ютерно орієнтовані технології навчання (доц. Гордійчук Г. Б., доц. Шахіна І. Ю.)

 16. Логічне програмування та бази даних (доц. Шахіна І. Ю.)

 17. Методика викладання інформатики та інформаційних технологій (проф. Шевченко Л. С. )

 18. Методика професійного навчання (проф. Бойчук В. М.)

 19. Операційні системи та системне програмне забезпечення (доц.  Уманець В. О.)

 20. Основи автоматизованих систем проектування (проф. Коношевський Л. Л. )

 21. Основи автоматизованого програмування складних об'єктів та case-систем (доц. Гордійчук Г. Б.)

 22. Основи теорії автоматичного управління ( доц. Люльчак С. Ю.)

 23. Практикум з виробничого навчання (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 24. Прикладне програмування (доц. Гордійчук Г. Б., Уманець  В. О.)

 25. Принципи побудови та захист інформації баз даних (доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С.Ю.)

 26. Програмне забезпечення операційних систем та комп'ютерні мережі (доц.  Уманець В. О.)

 27. Програмування з використанням стандарту запитів SQL (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 28. Системне програмне забезпечення та комп'ютерні мережі (доц.  Уманець В. О.)

 29. Спеціальна інформатика (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 30. Сучасні цифрові технології та медіаосвіта ( доц.  Куцак Л. В.)

 31. Теорія автоматизації та комп'ютерно-аналітична діяльність (проф. Коношевський Л. Л. )

 32. Теорія захисту даних в інформаційних системах (доц. Люльчак С.Ю.)

 33. Цифрові технології обробки графічних зображень, анімації та відео (доц. Кізім С.С.)

                                                       Робочі програми практики

 1. Технологічна практика (доц. Кізім С.С., доц. Кобися В.М.)

 2. Педагогічна практика в середніх закладах освіти (  доц. Куцак Л.В., доц. Люльчак С.Ю., доц. Кізім С.С.)

 3. Навчально-ознайомча практика ( проф. Шевченко Л. С., доц. Кізім С.С.)

 4. Педагогічна практика в професійно-технічних закладах освіти (доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С.Ю.)