СВО бакалавра

1.    Апаратне забезпечення персональних комп'ютерів

2.    Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (проф. Коношевський Л. Л. )

3.    Використання цифрових технологій у професійній діяльності психолога

4.    Використання цифрових технологій у роботі соціального працівника

5.    Вступ до фаху

6.    Застосування комп'ютерних технологій в управлінні

7.    Інженерна та комп'ютерна графіка

8.    Інформатика (доц. Шахіна І. Ю.)

9.    Історія інформатики

10.Комп'ютерне документознавство

11.Комп'ютерні мережі

12.Комп'ютерні технології в освітньому процесі (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

13.Комп'ютерні технології в управлінні та адмініструванні

14.Комп'ютерно орієнтовані технології навчання (доц. Шахіна І. Ю.)

15.Логічне програмування та бази даних (доц. Шахіна І. Ю.)

16.Методика викладання інформатики та інформаційних технологій

17.Методика професійного навчання

18.Навчально-ознайомча практика

19.Операційні системи та системне програмне забезпечення

20.Основи автоматизованих систем проектування (проф. Коношевський Л. Л. )

21.Основи автоматизованого програмування складних об'єктів та case-систем

22.Основи робототехніки (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

23.Педагогічна практика в професійних закладах освіти

24.Педагогічна практика в середніх закладах освіти

25.Практикум з виробничого навчання

26.Прикладне програмування

27.Принципи побудови та захист інформації баз даних

28.Програмування з використанням стандарту запитів SQL (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

29.Програмування мовою структурних запитів (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

30.Спеціальна інформатика (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

31.Спеціальне програмне забезпечення професійної діяльності (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

32.Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта

33.Сучасні цифрові технології та медіаосвіта

34.Теорія автоматизації та комп'ютерно-аналітична діяльність (проф. Коношевський Л. Л. )

35.Технологічна практика

36.Цифрові технології обробки графічних зображень, анімації та відео

37.LMS: робота з електронними курсами (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)