СВО магістра

 1.   LMS: методика розроблення і використання електронних курсів (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 2.   Асистентська практика

 3.  Виробнича (педагогічна) практика

 4.  Виробнича (технологічна) практика

 5.  Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання

 6. Комп'ютерні мережі

 7. Комп'ютерно орієнтовані технології навчання

 8.  Методи та засоби наукових досліджень в інноваційних цифрових технологіях

 9.  Методика викладання комп'ютерних (цифрових) технологій у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

 10.  Науково-дослідна практика

 11. Обладнання обчислювальних центрів у системі освіти

 12. Педагогічна практика в професійних закладах освіти

 13. Програмна інженерія

 14. Програмне забезпечення для мобільних платформ

 15. Системний аналіз у галузі комп'ютерних технологій

 16. Спеціальна інформатика

 17. Теорія управління в інформаційних системах

 18. Технології e-learning та діагностика компетенцій здобувачів освіти (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 19. Цифрові технології в галузі біології

 20. Цифрові технології в галузі гуманітарних дисциплін

 21. Цифрові технології в галузі історії й археології

 22. Цифрові технології в галузі наук про Землю

 23. Цифрові технології в галузі управління та адміністрування

 24. Цифрові технології в галузі філології

 25. Цифрові технології в галузі хімії

 26. Цифрові технології наукових досліджень в галузі культури і мистецтва

 27. Цифрові технології наукових досліджень в галузі освіти/педагогіки

 28. Цифрові технології наукових досліджень в охороні здоров'я

 29. Цифрові технології наукових досліджень в психології

 30. Цифрові технології наукових досліджень в соціальній роботі

 31. Цифрові технології наукових досліджень у галузі публічного управління та адміністрування

 32. Цифрові технології статистичного опрацювання експериментальних даних

 33. Цифрові інноваційні технології (доц. Шахіна І. Ю.)