СВО магістра

 1.   LMS: методика розроблення і використання електронних курсів, 2020 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 2.   Апаратні засоби ЕОМ, 2018  (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 3.  Веб-дизайн та 3D-моделювання (доц. Кобися В. М., доц.  Куцак Л. В.)

 4.  Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання, 2017 (доц. Шахіна І. Ю.)

 5.  Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях, 2018 (проф. Кадемія М. Ю., доц. Кізім С.С., проф. Шевченко Л. С.)

 6. Комп'ютерна графіка (на основі першого (бакалаврського рівня), здобутого за іншим напрямом підготовки), 2017 (доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С.Ю.)

 7. Комп'ютерна графіка, 2018 (проф. Бойчук В. М., доц. Кізім С.С.)

 8. Комп'ютерні мережі, 2018 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 9. Комп'ютерні технології статистичного опрацювання експерементальних даних, 2017 (проф. Коношевський  Л. Л.)

 10. Комп'ютерні технології управління проектами, 2017 (доц. Уманець В. О.)

 11. Комп'ютерно орієнтовані технології навчання, 2018 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 12.  Менеджмент дистанційного освітнього продукту, 2020  (доц. Люльчак С. Ю.)

 13.  Методи та засоби наукових досліджень в інноваційних комп'ютерних технологіях, 2017 (проф. Кадемія М. Ю., доц. Кобися В. М.)

 14.  Методика викладання інформаційних технологій, 2018 (доц. Кізім С.С., проф. Шевченко Л. С.)

 15.  Методика викладання комп'ютерних (цифрових) технологій у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, 2020 (акад. Гуревич Р. С., доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С. Ю.)

 16.  Методика викладання комп'ютерних технологій у вищій школі, 2017  (проф. Кадемія М. Ю., доц. Кізім С.С.)

 17. Обладнання обчислювальних центрів у системі освіти, 2017 (доц. Уманець В. О.)

 18. Операційні системи та системне програмне забезпечення, 2017 (доц. Уманець В. О.)

 19. Прикладне програмування (на основі першого (бакалаврського рівня), здобутого за іншим напрямом підготовки), 2017 (доц. Гордійчук Г. Б., доц. Уманець В. О.)

 20. Прикладне програмування, 2018 ( доц. Уманець В. О.)

 21. Програмна інженерія, 2018 ( доц. Уманець В. О.)

 22. Програмне забезпечення для мобільних платформ, 2017 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 23. Системний аналіз у галузі комп'ютерних технологій, 2018 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 24. Спеціальна інформатика, 2018 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 25. Сучасні інформаційні технології в управлінні навчальним закладом, 2018 (доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С. Ю.)

 26. Теорія управління в інформаційних системах, 2018 (проф. Коношевський  Л. Л.)

 27. Технології e-learning,2017 (проф. Кадемія М. Ю., доц. Кобися В.М.)

 28. Технології e-learning та діагностика компетенцій здобувачів освіти,2020 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 29. Цифрові інноваційні технології (доц. Шахіна І. Ю.)

 30. Цифрові технології наукових досліджень в галузі освіти/педагогіки (проф. Шевченко Л. С., доц. Кізім С.С., доц. Кобися А.П.,  доц. Куцак Л.В., доц. Люльчак С.Ю.)

 31. Цифрові технології наукових досліджень в галузі гуманітарних наук (проф. Шевченко Л. С., доц. Кізім С.С., доц. Кобися А.П.,  доц. Куцак Л.В., доц. Люльчак С.Ю., доц. Шахіна І. Ю.)

 32. Цифрові технології наукових досліджень в галузі філології, 2020 (проф. Шевченко Л. С., доц. Кізім С.С., доц. Кобися А.П.,  доц. Куцак Л.В., доц. Люльчак С.Ю., доц. Шахіна І. Ю.)

 33. Апаратне забезпечення ПК і персональних пристроїв, 2018 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 34. Базове та сервісне програмне забезпечення, 2018 ( доц. Уманець В. О.)

 35. Графічна обробка інформації, 2018 (проф. Кадемія М. Ю., доц. Кізім С.С.)

 36. Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті, 2018   (доц. Куцак Л.В., доц. Кізім С.С.)

 37. Комп'ютерне й програмне забезпечення інформаційних освітніх центрів, 2018 (доц. Уманець В. О.)

 38. Менеджмент в інформаційних системах, 2018 (проф. Коношевський  Л. Л.)

 39. Організація, діагностика і тестування електронного навчання, 2018 (доц. Шахіна І. Ю.)

 40. Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища,2018 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 41. Спеціалізоване програмне забезпечення професійної діяльності,2018 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 42. Теорія захисту даних в інформаційних системах, 2018 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 43. Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи, 2018 (доц. Люльчак С.Ю.)