Підготовка доктора філософії

 1.  LMS: методика розроблення і використання електронних курсів, 2020 (акад. Гуревич Р. С., доц. Кобися В. М.)

 2. Дігіталізація комунікацій у навчальному середовищі , 2020(проф. Шевченко Л. С.)

 3. Екологія цифрового середовища, 2020 (проф. Коношевський  Л. Л.)

 4. Креативні технології професійного навчання, 2017 (проф. Кадемія М. Ю., доц. Кобися В. М.)

 5. Медійні засоби в освітньому процесі, 2018 (доц. Шахіна І. Ю.)

 6. Менеджмент дистанційного освітнього продукту, 2021 (доц. Люльчак С.Ю., доц. Кізім С. С.)

 7. Моделювання в системах відкритої освіти, 2018 (проф. Коношевський  Л. Л.)

 8. Організація і методика підготовки фахівців у професійних закладах освіти, 2021 (акад. Гуревич Р. С., проф. Бойчук В. М.)

 9. Педагогічні технології в освітньому процесі , 2016 (проф. Кадемія М.Ю., доц. Кізім С. С.)

 10. Сучасні тенденції розвитку теорії і методики професійної освіти, 2017 (проф. Кадемія М. Ю., доц. Кобися В. М.)

 11. Управління науковими проектами, 2017 (проф. Коношевський  Л. Л.)

 12. Цифровізація наукових досліджень, 2021 (проф. Шевченко Л. С., доц. Кізім С. С.,доц. Кобися А. П., доц. Куцак Л. В.,  доц. Люльчак С.Ю.)