СВО бакалавра

 1.  LMS: робота з електронними курсами, 2020 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 2. Апаратне забезпечення персональних комп'ютерів, 2019 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 3. Апаратні засоби ЕОМ,2018 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 4. Базове та сервісне програмне забезпечення, 2020 ( доц. Уманець В. О.)

 5. Веб-дизайн та веб-проектування ,2020 (доц. Кобися В. М., доц.  Куцак Л. В.)

 6. Веб-технології та веб-дизайн, 2020 (доц. Кобися В. М., доц.  Куцак Л. В.)

 7. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, 2016 (проф. Коношевський  Л. Л.)

 8. Вступ до фаху, 2018  (проф. Бойчук В. М.,проф. Кадемія М. Ю., проф. Шевченко Л. С.)

 9. Ергономіка інформаційних технологій,2016  (доц. Шахіна І. Ю.)

 10. Застосування комп'ютерних технологій в управлінні, 2016 ( доц. Уманець В. О.)

 11. Інженерна та комп'ютерна графіка, 2020 (проф. Бойчук В. М., доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С.Ю.)

 12. Інформатика, 2019 (доц. Гордійчук Г. Б., доц. Шахіна І. Ю.)

 13. Інформатика та обчислювальна техніка, 2018 (доц. Гордійчук Г. Б., доц. Шахіна І. Ю.)

 14. Історія інформатики, 2015 (доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С.Ю.)

 15. Комп'ютерне документознавство, 2015 (проф. Шевченко Л. С.)

 16. Комп'ютерна обробка психологічних досліджень, 2017 (проф. Коношевський  Л. Л., асист Чехместрук І.В.)

 17. Комп'ютерні мережі,2016 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 18. Комп'ютерні технології в освітньому процесі, 2020 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 19. Комп'ютерні технології в управлінні та адмініструванні, 2020 (доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С.Ю.)

 20. Комп'ютерно орієнтовані технології навчання, 2016 (доц. Гордійчук Г. Б.,доц. Кобися В. М.)

 21. Комп'ютерно-аналітична діяльність у системах управління та навчання, 2016 (доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С.Ю.)

 22. Логічне програмування та бази даних, 2020 (доц.  Шахіна І. Ю.)

 23. Методика викладання інформатики та інформаційних технологій, 2020 (проф. Шевченко Л. С.)

 24. Методика  навчання інформаційних технологій, 2018 (доц. Кізім С.С., проф. Шевченко Л. С.)

 25. Методика професійного навчання, 2016 (акад. Гуревич Р. С.,проф. Кадемія М. Ю., проф. Шевченко Л. С.)

 26. Операційні системи та системне програмне забезпечення, 2017 (доц.  Уманець В. О.)

 27. Основи автоматизованих систем проектування, 2016 (доц. Кириленко Н. М.,доц. Гордійчук Г. Б.)

 28. Основи автоматизованого програмування складних об'єктів та case-систем,2016  (доц. Гордійчук Г. Б., доц. Кириленко Н. М.)

 29. Основи робототехніки, 2020 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 30. Основи теорії автоматизованого управління, 2016 ( доц. Уманець В. О.)

 31. Практикум з виробничого навчання, 2018 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 32. Прикладне програмування, 2020 (доц. Гордійчук Г. Б., доц.  Уманець В. О.)

 33. Принципи побудови та захист інформації баз даних, 2020 (доц.  Люльчак С. Ю., доц.  Кізім С. С.)

 34. Програмне забезпечення операційних систем та комп'ютерні мережі, 2020 (доц.  Уманець В. О.)

 35. Програмування з використанням стандарту запитів SQL, 2020 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 36. Програмування мовою структурних запитів,2020 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 37. Спеціальне програмне забезпечення та комп'ютерні мережі, 2020 (доц.  Уманець В. О.)

 38. Спеціальне програмне забезпечення професійної діяльності,2020 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 39. Спеціальна інформатика, 2020 (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 40. Сучасні цифрові технології та медіаосвіта,2020 (доц.  Уманець В. О., доц.  Куцак Л. В.)

 41. Теорія автоматизації та комп'ютерно-аналітична діяльність, 2020 (проф. Коношевський  Л. Л.)

 42. Теорія захисту даних в інформаційних системах, 2016 (доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С.Ю.)

 43. Цифрові технології обробки графічних зображень, анімації та відео, 2020 (доц. Кізім С.С., доц. Люльчак С.Ю.)