Ступінь вищої освіти магістр

 1. Апаратні засоби ЕОМ (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 2. Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (доц. Шахіна І. Ю.)

 3. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (проф. Кадемія М. Ю., доц. Шевченко Л. С.,  доц. Кабися А. П., доц. Кізім С. С., доц. Люльчак С. Ю.)

 4. Комп’ютерна графіка (проф. Бойчук В. М., доц. Кізім С. С.)

 5. Комп’ютерні мережі (доц. Уманець В. О.)

 6. Комп’ютерні технології статичного опрацювання експериментальних даних ( проф. Коношевський Л. Л.)

 7. Комп’ютерні технології управління проектами (доц. Уманець В. О.)

 8. Комп’ютерно-орієнтовані технології навчання (доц. Кобися В. М.,доц. Кобися А. П.)

 9. Методи та засоби наукових досліджень в комп’ютерних інноваційних технологіях (проф. Кадемія М. Ю., доц. Шевченко Л. С.)

 10. Методика викладання інформаційних технологій (доц. Шевченко Л. С.)

 11. Методика викладання  комп’ютерних технологій у вищій школі (доц. Кізім С. С., доц. Люльчак С. Ю.)

 12. Обладнання обчислювальних центрів у системі освіти (доц. Уманець В. О.)

 13. Операційні системи та системне програмне забезпечення (доц. Уманець В. О.)

 14. Прикладне програмування ( доц. Гордійчук Г. Б., доц. Уманець В. О.)

 15. Програмна інженерія ( доц. Уманець В. О.)

 16. Програмне забезпечення для мобільних платформ (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 17. Системний аналіз у галузі комп’ютерних технологій (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 18. Спеціальна інформатика (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 19. Сучасні інформаційні технології в управлінні навчальним закладом (доц. Кізім С. С., доц. Люльчак С. Ю.)

 20. Теорія управління в інформаційних системах (проф. Коношевський Л. Л.)

 21. Технології e-learning (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 22. Комп’ютерне і програмне забезпечення інформаційних освітніх центрів  ( доц. Уманець В.О.)

 23. Організація, діагностика і тестування електронного навчання (доц. Шахіна І. Ю.)