Ступінь вищої освіти доктор філософії

  1. ІКТ для аналізу, використання та оброблення науково-педагогічних досліджень (для спеціальності 011 Науки про освіту) (доц. Гордійчук Г. Б., проф. Коношевський Л. Л.)

  2. Педагогічні технології в освітньому процесі закладів вищої освіти (проф. Кадемія М. Ю., доц. Шевченко Л. С.)

  3. ІКТ для аналізу, використання та оброблення наукових досліджень (для спеціальності 015 Професійна освіта) (доц. Гордійчук Г. Б., проф. Коношевський Л. Л.)

  4. Сучасні тенденції розвитку теорії і методики професійної освіти (проф. Кадемія М. Ю., доц. Кізім С. С., доц. Кобися В. М.)

  5. Моделювання в системах відкритої освіти (доц. Коношевський Л. Л., доц. Гордійчук Г. Б.)

  6. Медійні засоби в освітньому процесі (доц. Шахіна І. Ю.)

  7. Управління науковими проектами (проф. Коношевський Л. Л.)

  8. Креативні технології професійного навчання (доц. Кобися В. М., доц. Кізім С. С.)

  9. ІКТ для аналізу, використання та оброблення наукових досліджень (для спеціальності 053 Психологія) (доц. Гордійчук Г. Б., проф. Коношевський Л. Л.)

  10. ІКТ для аналізу, використання та оброблення наукових даних (для спеціальностей 091 Біологія, 032 Історія та археологія, 035Філологія, 014 Середня освіта (за спеціалізація ми), 017 Фізкультура і спорт,103 Науки про землю) (доц. Гордійчук Г. Б., проф. Коношевський Л. Л.)