Ступінь вищої освіти бакалавр

 1. Апаратне забезпечення персональних комп'ютерів (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 2. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (проф. Коношевський Л. Л., доц. Гордійчук Г. Б.)

 3. Вступ до фаху (доц. Шевченко Л. С., проф. Бойчук В. М.)

 4. Ергономіка інформаційних технологій (проф. Бойчук В. М., доц. Кізім С. С.)

 5.  Застосування комп’ютерних технологій в управлінні (доц. Уманець В. О.)

 6. Інженерна та комп’ютерна графіка (проф. Бойчук В. М., доц. Кізім С. С.)

 7.  Інформатика (для спеціальностей: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) і 015 Прорфесійна освіта (Сфера обслуговування))  (доц. Гордійчук Г. Б., доц. Шахіна І. Ю.)

 8. Інформатика (для спеціальності: 015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології))  (доц. Шахіна І. Ю.)

 9. Інформатика та обчислювальна техніка (доц. Гордійчук Г. Б., доц. Шахіна І. Ю.)

 10. Історія інформатики (проф. Бойчук В. М., доц. Кізім С. С.)

 11. Комп’ютерна обробка психологічних досліджень (проф.  Коношевський Л. Л.)

 12. Комп’ютерне документознавство (на основі початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти здобутої за іншою спеціальністю) (доц. Шевченко Л. С.)

 13. Комп’ютерне документознавство (доц. Шевченко Л. С.)

 14. Комп’ютерні мережі (доц. Уманець В. О.)

 15. Комп’ютерні технології в навчальному процесі  (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 16. Комп’ютерно-орієнтовані технології навчання (доц. Гордійчук Г. Б., доц. Шахіна І. Ю.)

 17. Комп’ютерно-аналітична діяльність у системах управління та навчання (доц. Кізім С. С., доц. Люльчак С. Ю.)

 18.  Логічне програмування та бази даних (доц. Шахіна І. Ю.)

 19. Методика викладання інформатики та інформаційних технологій (доц. Шевченко Л. С.)

 20. Методика професійного навчання (акад. Гуревич Р. С., проф. Бойчук В. М., доц. Кізім С. С.)

 21. Основи автоматизованих систем проектування (проф. Бойчук В. М., доц. Кізім С. С., доц. Люльчак С. Ю.)

 22. Основи автоматизованого програмування складних об’єктів та case-систем (доц. Гордійчук Г. Б.)

 23. Основи теорії автоматичного управління (доц. Уманець В. О.)

 24. Практикум з виробничого навчання (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 25. Прикладне програмування ( доц. Гордійчук Г. Б., доц. Уманець В. О.)

 26. Принципи побудови та захист інформації баз даних (доц. Кізім С. С., доц. Люльчак С. Ю.)

 27. Програмування з використанням стандарту запитів SQL  (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 28. Спеціальна інформатика (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 29. Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта (доц. Уманець В. О., ст. викл. Куцак Л. В.)