Ступінь вищої освіти магістр

 1.  Апаратні засоби ЕОМ (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 2.  Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (доц. Шахіна І. Ю.)

 3. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (проф. Кадемія М. Ю., доц. Кізім С. С., доц. Шевченко Л. С.)

 4. Комп’ютерна графіка (015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)) (проф. Бойчук В. М., доц. Кізім С. С.)

 5. Комп’ютерна графіка (на основі першого (бакалаврського рівня), здобутого за іншим напрямом підготовки) (доц. Кізім С. С., доц. Люльчак С. Ю.)

 6. Комп’ютерні мережі (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 7. Комп’ютерні  технології статичного опрацювання експериментальних даних (проф. Коношевський Л. Л.)

 8. Комп’ютерні технології управління проектами (доц. Уманець В. О.)

 9. Комп’ютерно-орієнтовані технології навчання (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 10. Методи та засоби наукових досліджень в комп’ютерних інноваційних технологіях (проф. Кадемія М. Ю.,  доц. Кобися В. М.)

 11. Методика викладання інформаційних технологій (на основі першого (бакалаврського рівня), здобутого за іншим напрямом підготовки) (доц. Кізім С. С., доц. Шевченко Л. С.)

 12. Методика викладання інформаційних технологій (доц. Кізім С. С., доц. Шевченко Л. С.)

 13. Методика викладання  комп’ютерних технологій у вищій школі (проф. Кадемія М. Ю., доц. Кізім С. С.)

 14. Обладнання обчислювальних центрів у системі освіти (доц. Уманець В. О.)

 15. Операційні системи та системне програмне забезпечення (доц. Уманець В. О.)

 16. Прикладне програмування (на основі першого (бакалаврського рівня), здобутого за іншим напрямом підготовки) ( доц. Гордійчук Г. Б., доц. Уманець В. О. )

 17. Прикладне програмування ( доц. Уманець В. О.)

 18. Програмна інженерія (доц. Уманець В. О.)

 19. Програмне забезпечення для мобільних платформ (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 20. Системний аналіз у галузі комп’ютерних технологій (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 21. Спеціальна інформатика (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 22. Сучасні інформаційні технології в управлінні навчальним закладом (доц. Кізім С. С., доц. Люльчак С. Ю.)

 23. Теорія управління в інформаційних системах (проф. Коношевський Л. Л.)

 24. Технології e-learning (проф. Кадемія М. Ю., доц. Кобися В. М.)

Вибіркові дисципліни (знаменник)

 

 1. Апаратне забезпечення ПК і периферійних пристроїв  (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 2. Базове та сервісне програмне забезпечення (доц. Уманець В. О.)

 3. Графічна обробка інформації (проф. Кадемія М. Ю., доц. Кізім С. С.)

 4. Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті ( ст. викл. Куцак Л. В., доц. Кізім С. С.)

 5. Комп’ютерне й програмне забезпечення інформаційних освітніх центрів  (доц. Уманець В. О.)

 6. Менеджмент в інформаційних системах (проф. Коношевський Л. Л.)

 7. Організація, діагностика і тестування електронного навчання (доц. Шахіна І. Ю.)

 8. Проектування та експертиза  високотехнологічного інформаційного освітнього середовища  (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 9. Спеціальне програмне забезпечення професійної діяльності (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 10. Теорія захисту даних в інформаційних системах (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 11. Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (доц. Люльчак С. Ю.)