Ступінь вищої освіти доктор філософії

  1. ІКТ для аналізу використання та оброблення наукових даних (для спеціальності 053 Психологія) (доц. Гордійчук Г. Б., проф. Коношевський Л. Л.)

  2. ІКТ для аналізу використання та оброблення наукових даних (для спеціальності 015 Професійна освіта) (доц. Гордійчук Г. Б., проф. Коношевський Л. Л.)

  3. ІКТ для аналізу використання та оброблення наукових даних (для спеціальності 011 Науки про освіту) (доц. Гордійчук Г. Б., проф. Коношевський Л. Л.)

  4. ІКТ для аналізу використання та оброблення наукових даних (для спеціальностей 091 Біологія, 032 Історія та археологія, 035Філологія, 014 Середня освіта (за спеціалізація ми), 017 Фізкультура і спорт,103 Науки про землю) (доц. Гордійчук Г. Б., проф. Коношевський Л. Л.)

  5. Креативні технології професійного навчання (проф. Кадемія М. Ю., доц. Кобися В. М., доц. Кізім С. С.)

  6. Медійні засоби в освітньому процесі (доц. Шахіна І. Ю.)

  7. Моделювання в системах відкритої освіти (проф. Коношевський Л. Л., доц. Гордійчук Г. Б.)

  8. Педагогічні технології в освітньому процесі (проф. Кадемія М. Ю., доц. Кізім С. С.)

  9. Сучасні тенденції розвитку теорії і методики професійної освіти (проф. Кадемія М. Ю., проф. Бойчук В. М., доц. Кобися В. М.)

  10. Управління науковими проектами (проф. Коношевський Л. Л.)