Ступінь вищої освіти бакалавр

 1. Апаратне забезпечення персональних комп'ютерів (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 2. Апаратні засоби ЕОМ (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 3. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (проф. Коношевський Л. Л.)

 4. Вступ до фаху (проф. Бойчук В. М., проф. Кадемія М. Ю., доц. Шевченко Л. С.)

 5. Ергономіка інформаційних технологій (доц. Шахіна І. Ю.)

 6. Застосування комп’ютерних технологій в управлінні (доц. Уманець В. О.)

 7.  Інженерна та комп’ютерна графіка (доц. Цвілик С. Д., доц. Кізім С. С., доц. Люльчак С. Ю.)

 8. Інформатика (для спеціальності: 015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)) (доц. Гордійчук Г. Б., доц. Шахіна І. Ю.)

 9.  Інформатика (для спеціальностей: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) і 015 Прорфесійна освіта (Сфера обслуговування)) (доц. Шахіна І. Ю.)

 10. Інформатика та ОТ (доц. Гордійчук Г. Б., доц. Шахіна І. Ю.)

 11. Історія інформатики (доц. Кізім С. С., доц. Люльчак С. Ю.)

 12.  Комп’ютерна обробка психологічних досліджень (проф. Коношевський Л. Л., асист. Чехместрук І. В.)

 13. Комп’ютерне документознавство (доц. Шевченко Л. С.)

 14. Комп’ютерні мережі (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 15. Комп’ютерні технології в навчальному процесі (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 16. Комп’ютерно-орієнтовані технології навчання (доц. Гордійчук Г. Б., доц. Кобися В. М.)

 17. Логічне програмування та бази даних (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 18. Методика навчання інформаційних технологій (доц. Шевченко Л. С., доц. Кізім С. С.)

 19. Методика професійного навчання (акад. Гуревич Р. С., проф. Кадемія М. Ю., доц. Шевченко Л. С.)

 20. Операційні системи та системне програмне забезпечення (доц. Уманець В. О.)

 21. Основи автоматизованих систем проектування (доц. Кириленко Н. М., доц. Гордійчук Г. Б.)

 22. Основи автоматизованого програмування складних об’єктів та case-систем (доц. Гордійчук Г.Б., доц. Кириленко Н. М.)

 23. Основи теорії автоматичного управління (доц. Уманець В. О.)

 24. Практикум з виробничого навчання (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 25. Прикладне програмування (доц. Уманець В. О., доц. Гордійчук Г. Б.)

 26. Принципи побудови та захист інформації баз даних ( доц. Кириленко Н. М.)

 27. Програмування з використанням стандарту запитів SQL  (доц. Кобися В. М., доц.  Кобися А. П.)

 28. Програма вибіркової навчальної дисципліни (доц. Кізім С. С., доц. Люльчак С. Ю.)

 29. Спеціальна інформатика (доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П.)

 30. Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта (доц. Кириленко Н. М., доц. Гордійчук Г. Б., доц. Кобися В. М.)

 31. Теорія захисту даних в інформаційних системах ( доц. Кізім С. С., доц. Люльчак С. Ю.)