Ступінь вищої освіти магістр

 1. Апаратні засоби ЕОМ (ст. викл. Кобися В.М., доц.  Кобися А.П.)

 2. Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (доц. Шахіна І.Ю.)

 3. Організація, діагностика і тестування електронного навчання (доц. Шахіна І.Ю.)

 4. Комп’ютерні мережі ( ст. викл. Уманець В.О.)

 5. Комп’ютерні технології статичного опрацювання експериментальних даних ( ст. викл. Уманець В.О.)

 6. Комп’ютерні технології управління проектами ( ст. викл. Уманець В.О.)

 7. Комп’ютерно-орієнтовані технології навчання (ст. викл. Кобися В.М.)

 8. Комп’ютерне й програмне забезпечення інформаційних освітніх центрів  ( ст. викл. Уманець В.О.)

 9. Комп’ютерна графіка (проф. Бойчук В.М., доц. Кізім С.С.)

 10. Методи та засоби наукових досліджень в комп’ютерних інноваційних технологіях (проф. Кадемія М.Ю., проф. Бойчук В.М., доц. Кобися В.М., доц. Кізім С.С.)

 11. Методика викладання  комп’ютерних технологій у вищій школі (ст. викл. Кізім С.С., ст. викл. Люльчак С.Ю.)

 12. Методика викладання інформаційних технологій (доц. Шевченко Л.С., доц. Кізім С.С.)

 13. Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (ст. викл. Уманець В.О.)

 14. Обладнання обчислювальних центрів у системі освіти (ст. викл. Уманець В.О.)

 15. Теорія управління в інформаційних системах (проф. Коношевський Л.Л.)

 16. Операційні системи та системне програмне забезпечення ( ст. викл. Уманець В.О.)

 17. Прикладне програмування ( ст. викл. Уманець В.О., доц. Гордійчук Г.Б.)

 18. Програмне забезпечення для мобільних платформ (ст. викл. Кобися В.М., доц. Кобися А.П.)

 19. Спеціальна інформатика (ст. викл. Кобися В.М., доц. Кобися А.П.)

 20. Системний аналіз у галузі комп’ютерних технологій (ст. викл. Кобися В.М., доц. Кобися А.П.)

 21. Технології e-learning (ст. викл. Кобися В.М.)

 22. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (проф. Кадемія М.Ю., доц. Шевченко Л.С., доц. Кабися А.П., доц. Кізім С.С., ст. викл. Люльчак С.Ю.)

 23. Програмна інженерія ( ст. викл. Уманець В.О.)

 24. Педагогічна практика в професійних закладах освіти (доц. Кізім С.С., старший викладач Люльчак С.Ю., старший викладач Куцак Л.В.)

 25. Технологічна  практика (доц. Кізім С.С., старший викладач Люльчак С.Ю., старший викладач Куцак Л.В.)

 26. Науково-дослідна  практика (доц. Кізім С.С., старший викладач Люльчак С.Ю., старший викладач  Куцак Л.В.)

 27. Асистентська практика (доц. Кізім С.С., старший викладач Люльчак С.Ю., старший викладач Куцак Л.В.)