Ступінь вищої освіти магістр

 1. Апаратні засоби ЕОМ (ст. викл. Кобися В.М., доц.  Кобися А.П.)

 2. Апаратне забезпечення ПК і периферійних пристроїв (ст. викл. Кобися В.М.)

 3. Базове та сервісне програмне забезпечення ( ст. викл. Уманець В.О.)

 4. Графічна обробка інформації ( доц. Кізім С.С.)

 5. Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (доц. Шахіна І.Ю.)

 6. Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті ( ст. викл. Куцак Л.В.)

 7. Організація, діагностика і тестування електронного навчання (доц. Шахіна І.Ю.)

 8. Комп’ютерні мережі ( ст. викл. Уманець В.О.)

 9. Комп’ютерні  технології статичного опрацювання експериментальних даних ( ст. викл. Уманець В.О.)

 10. Комп’ютерні технології управління проектами ( ст. викл. Уманець В.О.)

 11. Комп’ютерно-орієнтовані технології навчання (ст. викл. Кобися В.М.)

 12. Комп’ютерне й програмне забезпечення інформаційних освітніх центрів  ( ст. викл. Уманець В.О.)

 13. Комп’ютерна графіка (проф. Бойчук В.М., доц. Кізім С.С.)

 14. Методи та засоби наукових досліджень в комп’ютерних інноваційних технологіях (проф. Кадемія М.Ю., проф. Бойчук В.М., доц. Кобися В.М., доц. Кізім С.С.)

 15. Методика викладання  комп’ютерних технологій у вищій школі (ст. викл. Кізім С.С., ст. викл. Люльчак С.Ю.)

 16. Методика викладання інформаційних технологій (доц. Шевченко Л.С., доц. Кізім С.С.)

 17. Менеджмент в інформаційних системах ( ст. викл. Уманець В.О.)

 18. Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (ст. викл. Уманець В.О.)

 19. Обладнання обчислювальних центрів у системі освіти (ст. викл. Уманець В.О.)

 20. Теорія управління в інформаційних системах (проф. Коношевський Л.Л.)

 21. Операційні системи та системне програмне забезпечення ( ст. викл. Уманець В.О.)

 22. Прикладне програмування ( ст. викл. Уманець В.О., доц. Гордійчук Г.Б.)

 23. Програмне забезпечення для мобільних платформ (ст. викл. Кобися В.М., доц. Кобися А.П.)

 24. Спеціальна інформатика (ст. викл. Кобися В.М., доц. Кобися А.П.)

 25. Системний аналіз у галузі комп’ютерних технологій (ст. викл. Кобися В.М., доц. Кобися А.П.)

 26. Технології e-learning (ст. викл. Кобися В.М.)

 27. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (проф. Кадемія М.Ю., доц. Шевченко Л.С., доц. Кабися А.П., доц. Кізім С.С., ст. викл. Люльчак С.Ю.)

 28. Програмна інженерія ( ст. викл. Уманець В.О.)

 29. Проектування та експертиза  високотехнологічного інформаційного освітнього середовища ( ст. викл. Уманець В.О.)

 30.  Наскрізна практика (проф. Кадемія М.Ю., доц. Кізім С.С., старший викладач Люльчак С.Ю., старший викладач Уманець В.О.,доц.  Хамська Н. Б.)