Ступінь вищої освіти бакалавр

 1. Апаратні засоби ЕОМ (ст. викл. Кобися В.М.)

 2. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (доц. Гордійчук Г.Б., доц. Коношевський Л.Л.)

 3. Вступ до фаху (проф. Кадемія М.Ю., доц. Шевченко Л.С., проф. Бойчук В.М.)

 4. Ергономіка інформаційних технологій (проф. Бойчук В.М., ст. викл. Куцак Л.В.)

 5. Застосування комп’ютерних технологій в управлінні (ст. викл. Уманець В.О.)

 6.  Інженерна та комп’ютерна графіка (доц. Кізім С.С., ст. викл. Люльчак С.Ю.)

 7.  Інформатика (доц. Шахіна І.Ю.)

 8. Інформатика та обчислювальна техніка (доц. Гордійчук Г.Б.)

 9. Історія інформатики (доц. Кізім С.С., ст. викл. Люльчак С.Ю.)

 10.  Комп’ютерна обробка психологічних досліджень (доц.  Коношевський Л.Л., асис. Чехместрук І.В.)

 11. Комп’ютерне документознавство (доц. Шевченко Л.С., асис. Чехместрук І.В.)

 12. Комп’ютерні мережі (ст. викл. Уманець В.О.)

 13. Комп’ютерні технології в навчальному процесі ( доц. Кобися А.П.)

 14. Комп’ютерно-аналітична діяльність у системах управління та навчання (доц. Кізім С.С., ст. викл. Люльчак С.Ю.)

 15. Комп’ютерно-орієнтовані технології навчання (доц. Гордійчук Г.Б., доц. Шахіна І.Ю.)

 16. Логічне програмування та бази даних (доц. Шахіна І.Ю.)

 17. Методика навчання інформаційних технологій (доц. Шевченко Л.С., доц. Кізім С.С.)

 18. Методика професійного навчання (акад. Гуревич Р.С., проф. Бойчук В.М.)

 19. Основи автоматизованих систем проектування (проф. Бойчук В.М., доц. Кізім С.С., ст. викл. Люльчак С.Ю.)

 20. Основи автоматизованого програмування складних об’єктів та case-систем (доц. Гордійчук Г.Б.)

 21. Основи теорії автоматичного управління ( ст. викл. Уманець В.О.)

 22. Практикум з виробничого навчання (ст. викл. Кобися В.М., доц.  Кобися А.П.)

 23. Прикладне програмування ( ст. викл. Уманець В.О., доц. Гордійчук Г.Б.)

 24. Принципи побудови та захист інформації баз даних (доц. Кізім С.С., ст. викл. Люльчак С.Ю.)

 25. Програмування з використанням стандарту запитів SQL  (ст. викл. Кобися В.М., доц. Кобися А.П.)

 26. Спеціальна інформатика(ст. викл. Кобися В.М., доц. Кобися А.П.)

 27. Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта (ст. викл. Уманець В.О., асис. Чехместрук І.В.)

 28. Теорія управління та інформаційні системи (доц. Гордійчук Г.Б., доц. Коношевський Л.Л.)

 29. Теорія захисту даних в інформаційних системах ( ст. викл. Уманець В.О.)