Графік роботи  студентських наукових гуртків,

проблемних груп та груп з підготовки до II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад

кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті у 2018-2019 навчальному році

Вид об’єднання

Назва

Науковий керівник

К-сть студентів

 

день

пара

ауд

1

Проблемна група

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі педагогічних закладів вищої освіти і закладів загальної середньої освіти

 

проф. Коношевський Л. Л.

7

3-й четвер

5

401

2

Проблемна група

Хмаро орієнтовані технології у підготовці майбутніх педагогів

доц. Гордійчук Г.Б.

12

1-й четвер

5

403

3

Проблемна група

Проблеми розробки і використання веб-технологій в освітньому процесі та наукових дослідженнях

доц. Шевченко Л.С.

10

1-й четвер

5

101

4

Проблемна група

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі сучасного фахівця

доц. Шахіна І. Ю.

9

3четвер

5

410

5

Проблемна група

Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у підготовку майбутніх вчителів

доц. Кобися А. П.

10

1-й четвер

5

401

6

Проблемна група

Впровадження електронної демократії в закладах освіти

 

доц. Кізім С.С.

10

1-а середа

5

411

7

Проблемна група

Використання ІТ-аутсорсингу у підготовці майбутніх педагогів

доц.

Кобися В. М.

 

10

1-й четвер

5

402

8

Проблемна група

Теорія автоматичного керування

ст. викл.

Уманець В.О.

10

1-й четвер

5

101

9

Проблемна група

Застосування ІКТ у педагогічних закладах вищої освіти

ст. викл.

Люльчак С. Ю.

 

10

1-й четвер

5

418

10 Проблемна група

Комп’ютерні технології в освіті

ст. викл.

Куцак Л. В.

10

1-й  четвер

5

131

2017-2018 н.р.

Вид об’єднання

Назва

Науковий керівник

К-сть студентів

 

день

пара

ауд

1

Проблемна група

Проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі педагогічних ВНЗ і загальноосвітніх навчальних закладів

доц.

Коношевський Л.Л.

7

3-й четвер

5

403

2

Проблемна група

Хмаро орієнтовані технології у підготовці майбутніх педагогів

доц.

Гордійчук Г.Б.

12

1-й четвер

5

403

3

Проблемна група

Проблеми розробки і використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності сучасного педагога

доц.

Шахіна І. Ю.

9

3-й четвер

4

410

4

Проблемна група

Використання ІТ-аутсорсингу у фаховій підготовці майбутніх викладачів комп’ютерних технологій

доц.

Кобися В. М.

10

1-й четвер

5

402

5

Проблемна група

Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у фахову підготовку майбутніх викладачів

доц.

Кобися А. П.

10

1-й четвер

5

401

6

Проблемна група

Інформаційно-комунікаційні технології у вищій школі

ст. викл.

Кізім С.С.

10

1-а середа

5

411

7

Проблемна група

Розробка електронних засобів навчання

ст. викл. Люльчак С.Ю.

14

1-й четвер

5

418

8

Проблемна група

Підготовка системних адміністраторів

ст. викл.

Уманець В.О.

8

3-й четвер

5

101

9

Проблемна група

Використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі

асист. Чехместрук І. В.

6

3-й четвер

5

418

10 Проблемна група

Використання комп’ютерних технологій у художній обробці матеріалів

доц.

Бойчук В.М.

21

1-й або 3-й четвер

5

Художня студія

11 Проблемна група

Дизайн видавничо-поліграфічної продукції

ст. викл.

Король В.П.

8

3-й четвер

5

403

12 Проблемна група

Медіашкола майбутнього вчителя

асист.

Куцак Л.В.

10

1-й четвер

5

131

2016-2017 н.р.

Вид об’єднання

Назва

Науковий керівник

К-сть студентів

 

день

пара

ауд

1

Проблемна група

Підготовка майбутніх педагогів до використання інтерактивного навчання у навчально-виховній діяльності учнів

доцент Гордійчук Г. Б.

 

четвер

5

403

2

Проблемна група

Захист комп’ютерних систем вищого навчального закладу

доцент Кириленко Н. М.

 

четвер

5

402

3

Проблемна група

Хмарні технології у навчальному процесі

доцент

 Кізім С. С.

 

середа

5

411

4

Проблемна група

Використання технологій розподіленого оброблення даних у професійній діяльності вчителя 

старший викладач Кобися А. П.

 

четвер

5

401

5

Проблемна група

Використання технологій ІТ-аутсорсингу у професійній діяльності вчителя

доцент

Кобися В. М.

 

четвер

5

402

6

Проблемна група

Проблеми застосування інформаційних технологій у навчальному процесі педагогічних ВНЗ і загальноосвітніх навчальних закладів

доцент Коношевський Л. Л.

 

четвер

5

403

7

Проблемна група

Використання сучасних інформаційних технологій в навчально-виховному процесі 

ст. викладач Люльчак С. Ю.

 

четвер

5

418

8

Проблемна група

Адміністратор Linux

ст. викладач Уманець В. О.

 

четвер

5

101

9

Проблемна група

Проблеми розробки і використання інноваційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності

доцент

Шахіна І. Ю.

 

четвер

5

410

 

2015-2016 н.р.

Назва

Науковий керівник

Кількість студентів

Графік роботи

День тижня

Пара

Аудиторія

1

Використання ІКТ в освітній діяльності

Шахіна І.Ю.

9

3 четвер

5

410, к.3

2

Проблеми розробки і використання ІКТ в навчальному процесі та наукових дослідженнях

Шевченко Л. С.

10

3

четвер

5

131, к.3

3

Проблеми застосування інформаційних технологій у навчальному процесі педагогічних ВНЗ і загальноосвітніх навчальних закладів

Коношевський Л.Л.

6

3 четвер

5

403, к. 1

4

Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності

Гордійчук Г.Б.

15

1 четвер

6

403, к. 1

5

Використання хмарних технологій технологій у професійній діяльності вчителя

Кобися А. П.

10

1 четвер

5

401, к.1

6

Використання Інтернет-технологій у професійній діяльності вчителя

Кобися В. М.

10

3 четвер

5

401, к.1

7

Основи технічного редагування

Кізім С. С.

15

1 четвер

5

411, к.3

8

Проблеми та перспективи використання інформаційних технологій в системі сучасної освіти

Люльчак С. Ю.

10

1 четвер

5

418, к.3

9

Формування методології захисту інформаційних систем

Кириленко Н. М.

10

1 четвер

 

5

402, к.3

10

Адміністрування сучасних операційних систем

Уманець В. О.

10

1 четвер

 

5

101, к.1

 

2014-2015 н.р.

Назва

Науковий керівник

Кількість студентів

Графік роботи

День тижня

Пара

Аудиторія

1

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі

Шахіна І.Ю.

9

3

четвер

5

410, к.3

2

Проблеми розробки і використання інформаційно-комунікаційних технологій в наукових дослідженнях

Шевченко Л. С.

10

3

четвер

5

131, к.3

3

Проблеми застосування інформаційних технологій у навчальному процесі педагогічних ВНЗ і загальноосвітніх навчальних закладів

Коношевський Л.Л.

6

3 четвер

5

403, к. 1

4

Підготовка майбутніх педагогів до використання ІКТ у проектно-дослідницькій діяльності учнів

Гордійчук Г.Б.

15

1 четвер

6

403, к. 1

5

Використання технологій розподілених обчислень у професійній діяльності майбутніх педагогів

Кобися А. П.

10

1 четвер

6

401, к.1

6

Використання сучасного програмного забезпечення у професійній діяльності вчителя

Кобися В. М.

10

3 четвер

6

402, к.1

7

Основи комп’ютерної графіки та Веб-дизайну

Кізім С. С.

15

1 четвер

5

411, к.3

8

Засоби інтерактивного навчання в освіті

Люльчак С. Ю.

10

1 четвер

6

418, к.3

9

Використання програмного забезпечення для інформаційної безпеки комп’ютерних систем

Кириленко Н. М.

10

1 четвер

 

5

401, к.3

 

2013 - 2014 н. р.

п/п

Назва

Науковий керівник

Кіль-ть

студ.

Графік роботи

День тижня

Пара

Ауд.

1.

Проблеми застосування інформаційних технологій у навчальному процесі педагогічних ВНЗ і загальноосвітніх навчальних закладів

Коношевський  Л.Л.

5

1

четвер

5

403 к. 1

2.

Використання ІКТ із метою підготовки педагогів до затосування дослідницько-проектної технології навчання в загальноосвітніх і професійно-технічних закладах освіти

Гордійчук Г.Б.

12

3

четвер

5

403 к. 1

3.

Проблеми розробки і впровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні предмету «Інформатика»

Шевченко Л.С.

10

3

четвер

5

131 к. 3

4.

Інформаційні технології персональної та колективної комунікації

Шахіна І. Ю.

9

3
четвер

5

410 к. 3

5.

Використання спеціалізованого програмного забезпечення для створення електронних посібників

Кізім С.С.

10

3
четвер

5

411 к. 3

6.

Інформаційна безпека компютерних систем вищого навчального закладу

Кириленко Н.М.

12

1
четвер

5

418 к. 3

7.

Використання сучасного програмного забезпечення у професійній діяльності вчителя

Кобися В. М.

10

3
четвер

5

402 к. 1

8.

Використання Інтернет-сервісів у професійній діяльності майбутніх педагогів

Кобися А. П.

10

3
четвер

5

401 к. 1

 

2012 - 2013 н.р.

п/п

Назва

Науковий керівник

Кіль-ть

студ.

Графік роботи

День тижня

Пара

Ауд.

1.

Проблеми застосування інформаційних технологій у навчальному процесі педагогічних ВНЗ і загальноосвітніх навчальних закладів

Коношевський  Л.Л.

6

1

четвер

5

403 к. 1

2.

Використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу для підготовки педагогів

Гордійчук Г.Б.

12

3

четвер

5

403 к. 1

3.

Проблеми розробки і впровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у підготовку майбутніх учителів технологій

Шевченко Л.С.

10

3

четвер

5

131 к. 3

4.

Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі

Шахіна І. Ю.

8

3
четвер

5

410 к. 3

5.

Застосування  інформаційно-комунікаційних технологій  навчання для розробки електронних засобів навчання

Кізім С.С.

10

3
четвер

5

411 к. 3

6.

Розробка і створення навчальних матеріалів засобами інформаційно- комунікаційних технологій для загальноосвітніх навчальних закладів

Кондратюк В.Д.

12

1
четвер

5

418 к. 3

7.

Формування культури захисту та безпеки інформації студентів ІМФТО

Кириленко Н.М.

10

3
четвер

5

402 к. 1

8. Використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у професійній підготовці

Кобися В. М.

10

3
четвер

5

401 к. 1

 

2011 - 2012 н.р.

п/п

Назва

Науковий керівник

Кіль-ть

студ.

Графік роботи

День тижня

Пара

Ауд.

1.

Проблеми застосування інформаційних технологій у навчальному процесі педагогічних ВНЗ і загальноосвітніх навчальних закладів

Коношевський  Л.Л.

6

1

четвер

5

403 к. 1

2.

Використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу для підготовки педагогів

Гордійчук Г.Б.

12

3

четвер

5

403 к. 1

3.

Проблеми розвитку методичної системи формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій

Шевченко Л.С.

10

3

четвер

5

131 к. 3

4.

Розробка та створення електронного підручника

Шахіна І. Ю.

8

3
четвер

5

410 к. 3

5.

Шляхи використання проектної технології за програмою «Intel® Навчання для майбутнього» з метою формування навичок мислення високого рівня відповідно до систематики освітніх цілей

Кізім С.С.

10

3
четвер

5

411 к. 3

6.

Створення дидактичних матеріалів засобами інформаційно- комунікаційних технологій для загальноосвітніх навчальних закладів

Кондратюк В.Д.

12

1
четвер

5

418 к. 3

7.

Формування культури захисту та безпеки інформації студентів ІМФТО

Кириленко Н.М.

10

3
четвер

5

402 к. 1

 

2010 - 2011 н.р.

1.

Протягом року

Коношевський Л.Л.

2.

Формування навичок мислення високого рівня майбутніх вчителів засобами інформаційно- комунікаційних технологій Протягом року

Гордійчук Г.Б.

3. Протягом року

Шевченко Л.С.

4.

Створення електронного підручника засобами програми Power Point

Протягом року

Шахіна І.Ю.

5.

Створення зображень за допомогою комп’ютерної графіки

Протягом року

Бойчук В.М.

6.

Формування педагогічних навичок майбутнього вчителя трудового навчання засобами графічних редакторів

Протягом року

Кириленко Н.М.

 7.

Створення дидактичних матеріалів засобами інформаційно-комунікаційних технологій для загальноосвітніх навчальних закладів

Протягом року

Кондратюк В.Д.

 

2009 - 2010 н.р.

1.

Протягом року Гордійчук Г.Б.

2.

Протягом року Коношевський Л.Л.

3.

Протягом року Шевченко Л.С.
4. Протягом року Кобися В.М.
5. Протягом року Кобися А.П.

 

2008-2009 н.р.

1.

Проблеми впровадження інформаційних технологій та інноваційних методик навчання в закладах освіти

Протягом року

Гордійчук Г.Б.

2.

Проблеми розробки та впровадження телекомунікаційних освітніх проектів

Протягом року

Шевченко Л.С.

3.

Проблеми застосування інформаційних технологій у навчальному процесі педагогічних ВНЗ і загальноосвітніх навчальних закладах.

Протягом року

Коношевський Л.Л.

4. Протягом року Кобися В.М.
5. Протягом року Кобися А.П.

 

2007-2008 н.р.

1.

Проблеми застосування інформаційних технологій у навчальному процесі педагогічних ВНЗ і загальноосвітніх навчальних закладів

Протягом року

Коношевський Л.Л.

2.

Проблеми впровадження інформаційних технологій (ІТ) та інноваційних методик навчання в закладах освіти

Протягом року

Гордійчук Г.Б.

3.

Електронний підручник на допомогу традиційним засобам навчання

Протягом року

Шахіна І.Ю.

4.

Проблеми розробки та впровадження електронних підручників з професійно-орієнтованих дисциплін

Протягом року

Шевченко Л.С.

5.

Проблеми створення і використання електронних навчальних посібників

Протягом року

Федорчук І.І.