ЗВІТ КАФЕДРИ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2017 РІК

 

1. Характеристика професорсько-викладацького складу + форма 1.

 

На кафедрі інноваційних та формаційних технологій в освіті у 2017 р. працює 15 викладачів, а саме: 1 академік, 1 професор, 6 доцентів, 5 старших викладачів та 2 асистенти:

1.      д.п.н., професор, дійсний член (академік) НАПН України. Академік академії наук вищої школи Гуревич Роман Семенович;

2.      к.п.н., професор Кадемія Майя Юхимівна;

3.      к.п.н., доцент Гордійчук Галина Борисівна;

4.      к.п.н., доцент Коношевський Леонід Леонідович;

5.      к.п.н., доцент Шевченко Людмила Станіславівна;

6.      к.п.н., доцент Шахіна Ірина Юріїівна;

7.      к.п.н., доцент Бойчук Віталій Миколайович;

8.      к.п.н., доцент Кізім Світлана Степанівна;

9.      к.п.н., доцент Кобися Володимир Михайлович;

10.  к.п.н., ст. викладач Кобися Алла Петрівна;

11.  к.п.н., ст. викладач Люльчак Світлана Юріївна;

12.  к.п.н., ст. викладач Уманець Володимир Олександрович;

13.  к.п.н., ст. викладач Король Володимир Петрович;

14.  к.п.н., асистент Чехместрук Ірина Віталіївна;

15.  к.п.н., асистент Куцак Лариса Вікторівна.

2. Захист та стан підготовки докторських і кандидатських дисертацій + форма 2, форма 3.

Всі працівники кафедри мають наукові ступені, доц. Шевченко Л.С. навчається у докторантурі. Доц.  Бойчук В. М. захистив докторську дисертацію 30.05.2017р. під керівництвом академіка НАПН України  Ничкало Н.Г.

 

3. Присвоєння вчених звань професора, доцента,  почесних звань, інших нагород упродовж року.   

           Кадемія М. Ю. у жовтні 2016 р. нагороджена Подякою Вінницького технічного коледжу за сприяння у проведенні наради-семінару«Інноваційні форми, методи, технології навчання».

           Кадемія М. Ю. у березні 2017 р. нагороджена Подякою Української інженерно-педагогічної академії за керівництво студентською науковою роботою Ільїної О. І.

           Кадемія М. Ю. у квітні 2017 р. нагороджена Подякою Української інженерно-педагогічної академії за підготовку студентів Ільїної О. та Луценка М. до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Професійна освіта».

           Кадемія М. Ю. 19 травня 2017 р. нагороджена подякою адміністрації Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу за сприяння у проведенні круглого столу на тему «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес ВНЗ».

           Кадемія М. Ю. 31 травня 2017 р. нагороджена подякою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2016-2017 навчальному році.

           Гордійчук Г. Б. нагороджена почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації  та обласної Ради за багаторічну сумлінну, творчу працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих педагогічних кадрів для навчальних закладів Вінниччини та за підсумками роботи у 2016-2017 навчальному році (липень 2017 р.);

           Гордійчук Г. Б. нагороджена подякою Міністерства освіти і науки України багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (вересень 2017 р.).

           Кобися А. П. в лютому 2017 р. нагороджена Подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентів Рачинської Дарії, Радомської Тетяни та Медведєва Романа – призерів ІІ етапу Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2017».

           Кобися А. П. в лютому 2017 р. нагороджена Вінницьким національним технічним університетом Сертифікатом тренера літнього Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів.

           Кобися А. П. в червні 2017 р. нагороджена Подякою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2016-2017 навчальному році.

           Кобися А. П. в липні 2017 р. нагороджена Вінницьким національним технічним університетом Сертифікатом тренера Міжнародного конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів.

           Кобися А. П. в жовтні 2017 р. нагороджена Вінницьким національним технічним університетом Сертифікатом тренера літнього Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів.

           Кобися А. П. в листопаді 2017 р. нагороджена Подякою Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації за активну наукову діяльність.

           Кобися В. М. в лютому 2017 р. нагороджений Подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентів Лисої Антоніна та Брунько Марини – призерів ІІ етапу Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2017».

           Кобися В. М. в лютому 2017 р. нагороджений Вінницьким національним технічним університетом Сертифікатом тренера літнього Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів.

           Кобися В. М. у травні 2017 р. нагороджений Подякою кафедри педагогіки і професійної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за активну роботу під час проведення інструктивно-методичної практики.

           Кобися В. М. в червні 2017 р. нагороджений Подякою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2016-2017 навчальному році.

           Кобися В. М. в липні 2017 р. нагороджений Вінницьким національним технічним університетом Сертифікатом тренера Міжнародного конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів.

           Кобися В. М. в жовтні 2017 р. нагороджений Вінницьким національним технічним університетом Сертифікатом тренера літнього Міжнародного бліц конкурсу з Веб-дизайну і комп’ютерної графіки серед студентів та учнів.

           Коношевський Л.Л. у листопаді 2017 р. нагороджений грамотою ВДПУ за активну участь у науково-методичному забезпеченні підготовки майбутніх учителів і впровадженні інновацій у наукових дослідженнях

           Шахіна І. Ю. у лютому 2017 р. нагороджена подякою Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за наукове керівництво студентки  Ільїної Олександри, яка зайняла І місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2017».

           Шахіна І. Ю. у травні 2017 р. нагороджена подякою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2016-2017 навчальному році.

           Шахіна І. Ю. у травні 2017 р. нагороджена сертифікатом за участь у V Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми», що відбувалася в Інституті психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання, підписаний академіком  НАПН України Смульсон М. Л.

           Шахіна І. Ю. у червні 2017 р. нагороджена грамотою за істотний внесок в організацію та проведення Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій для студентів вищих навчальних закладів «IT-Universe 2017» підписаною Головою міжнародного оргкомітету Міжнародної студентської ІТ-олімпіади «IT-Universe», Головою Активу ВОО «Співтовариство ІТ-директорів України» Володимиром Бузмаковим.

           Шахіна І. Ю. у листопаді 2017 р. нагороджена грамотою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за активну участь у науково-методичному забезпеченні підготовки майбутніх учителів і впровадженні результатів наукових досліджень.

 

4. Видавнича діяльність викладачів кафедри + форма 4, форма 5.

Викладачами кафедри активно здійснювалася наукова діяльність, зокрема, опубліковано 82 наукових праць обсягом 142  друкованих аркушів, з них:

        монографій – 2 ,

        посібників –  8,

        методичних розробок –  9,

        статті, що входять до WOS – 4,

        статті, що входять до Copernicus – 3,

        статті, що входять у закордонні видання – 18,

        статті, що входять у вітчизняні фахові видання – 12,

        тези – 26,

а саме:

Монографії

1.    Інформаційно-освітній портал у підготовці майбутніх учителів [Монографія] / Р.С. Гуревич, Г.Б. Гордійчук, М.Ю. Кадемія та ін. ; за ред. доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН Гуревича Р.С. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – 416 с.

2.    Чехместрук І. В. Професійно-термінологічна підготовка майбутніх економістів засобами інноваційних та інформаційно-комп’ютерних технологій /І .В. Чехместрук [Монографія]. – Вінниця: ФОП Тарнашинський О. В., 2017. – 239 с.

Посібники / підручники

1.    Гуревич Р. С. Мультимедійні технології та засоби навчання: навчальний посібник / Р. С. Гуревич, А. М. Гуржій, Л. Л. Коношевський, О. Л. Коношевський. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 556 .

2.    Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник Вінниця: ФОП Тарнашинський О. В. 2017.– 295 с. Кізім С. С.

3.    Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, С. С. Кізім, В. О. Уманець// – Ч. 1 Вінниця:ФОП Тарнашинський О. В., 2017. – 303 с.

4.    Кадемія М. Ю. Інформаційно- комунікаційні технології навчання: навчально-методичний посібник/ М. Ю. Кадемія, С. С. Кізім, В. О. Уманець//– Ч. 2 Вінниця: ФОП Тарнашинський О. В., 2017. –  410 c.

5.    Люльчак С.Ю Теорія захисту даних в інформаційних системах: навчально - методичний посібник / С.Ю Люльчак –  ФОП Тарнашинський О. В. , 2017. – 307 с.

6.    Шахіна І. Ю. Інформатика (Лабораторний практикум): навчальний посібник / І. Ю. Шахіна . – Вінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2017. – 480 с.

7.    Шахіна І. Ю. Логічне програмування та бази даних (Лабораторний практикум): Навчальний посібник / І. Ю. Шахіна. – Вінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2017. – 318 с.

8.    Umanetz Vladimir, Shevchenko Liudmila. Організація та наповнення контентом ІОС ПТНЗ. LAP LAMBERT Academic  Publshing, 2017. 52 с. 

Методичні розробки

1.    Кадемія М. Ю. Підготовка до державного екзамену «Комп’ютерні технології з методикою професійного навчання»: методичні рекомендації для студентів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 6.010104 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) / М. Ю. Кадемія, Г. Б. Гордійчук, В. М. Кобися, С. С. Кізім. – Вінниця: ФОП Тарнашинський О. В., 2017. – 98 с.

2.    Кадемія М. Ю. Методичні вказівки щодо написання курсових робіт з навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології в навчальному процесі» / М. Ю. Кадемія, А. П. Кобися. – Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2017. – 68 с.

3.    Кобися В. М. Креативні технології професійного навчання: навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни / М. Ю. Кадемія, В. М Кобися. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – 2017. – 10 с.

4.    Кобися В. М. Методи та засоби наукових досліджень з інноваційних комп'ютерних технологій: навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни / М. Ю. Кадемія, В. М Кобися. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – 2017. – 10 с.

5.    Кобися В. М. Технології е-learning: навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни / М. Ю. Кадемія, В. М Кобися. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – 2017. – 10 с.

6.    Кобися В. М. Сучасні тенденції розвитку теорії і методики професійної освіти: навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни / М. Ю. Кадемія, В. М Кобися. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – 2017. – 10 с.

7.    Кобися В. М. Програмне забезпечення для мобільних платформ: навчальна програма вибіркової навчальної дисципліни / В. М Кобися, А. П. Кобися. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – 2017. – 10 с.

8.    Підготовка до державного екзамену з “Інформаційно-комунікаційних технологій і методики навчання” : методичні рекомендації для студентів ступеня вищої освіти «Спеціаліст» спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) / уклад. : Г. Б. Гордійчук. – Вінниця, 2017. – 75 с.

9.    Шахіна І. Ю. Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання // Програма вибіркової навчальної дисципліни / І. Ю. Шахіна. - Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – 2017. – 12 с.                        

Статті, що входять до WOS

1.    DESIGNING BY MEANS OF ONLINE SERVICES Author/s: Svetlana Kizim, Vinnytsia State Pedagogical University named after by Mykhailo Kotsyubynsky, Ukraine // INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS SGEM VIENNA HOFBURG 2017,  BOOK1 PSYCHOLOGY & PSVCHIATKY, SOCIOLOGY & HEALTHCARE, EDUCATION ( стаття індексується у наукових базах –  ISI Web наук, Thomson Reuters, Scopus, Elsevier, EBSCO, Scopus, ProQuest, Mendeley, Британська бібліотека.)

2.    Кобися А. П. Інформаційне освітнє середовище як платформа для реалізації змішаного навчання у вищих навчальних закладах / А. П. Кобися // Інформаційні технології і засоби навчання. Том 57. №1 (2017). C.  75-82. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/ index.php/itlt/article/view/1528

3.    Кобися В. М. Створення і використання електронного підручника для вивчення іноземної мови / В. М. Кобися, Н. В. Зарічанська, О. П. Боблієнко // Інформаційні технології і засоби навчання, 2017, Том 61, №5. - С. 15-23.

4.    Шахіна І. Ю. Організація освітнього процесу з використанням електронних навчально-методичних комплексів для підготовки фахівців з комп’ютерних технологій // І. Ю. Шахіна / Інформаційні технології і засоби навчання, 2017, Том 58, №2. – C.141-154.

Статті, що входять до Copernicus

1.    Kobysia A. THE IMPLEMENTATION OF BLENDED LEARNING USING GOOGLE CLOUD PLATFORM / Vladimir Kobysia, Alla Kobysia // III International Scientific and Practical Conference "The Top Actual Researches in Modern Science" (July 31, 2017, Ajman, UAE). - № 8(24), Vol.1, August 2017. -  Publishing office ROSTranse Trade FZC company - Ajman - United Arab Emirates, 2017. - рр. 33-36.

2.    Shevchenko L. S. Contextual education as a means of the future teachers training to innovative pedagogical activity // Jornal Association 1901 «SERIKE».  Poitiers, France, 2017.  Edition 16.  Р. 67—72.

3.     Шевченко Л. С. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності: контекстний підхід. Information Technologies in Education. 2017. № 1 (30). DOI: 10.14308/ite000628.   

Статті, що входять у закордонні видання

1.         Гуревич Р. С. Перевернутое обучение - новая дидактическая модель / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія // Електронний ресурс. Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/V6krSa. МГПУ им. Шамякина, г. Мозырь. – 2017.

2.         Гуревич Р. С. Від смарт-навчання до смарт-університету Od inteligentnej nauki do inteligentnego uniwersytetu Матеріали міжнародної конференції «Edukacja dla przyszłośći w perspektywie orientacji na rynek pracy» / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія // «Освіта для майбутнього у перспективі орієнтації на ринок праці»/Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 2017 С. 287-297.

3.         Кадемія М. Ю. Перевернутое обучение - новая дидактическая модель Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/V6krSa. МГПУ им. Шамякина, г. Мозырь. – 2017. Гуревич Р. С.

4.         Кадемія М. Ю. Від смарт-навчання до смарт-університету Od inteligentnej nauki do inteligentnego uniwersytetu Матеріали міжнародної конференції «Edukacja dla przyszłośći w perspektywie orientacji na rynek pracy» «Освіта для майбутнього у перспективі орієнтації на ринок праці»/Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 2017 С.287-297 Гуревич Р. С.

5.         Гордийчук Г.Б. Использование технологий веб 1.0, веб 2.0 в подготовке студентов к проектно-исследовательской деятельности // Международная научно-практическая интернет-конференция «Педагогический инновации – 2017». – Витебск, 2017.

6.         Kizim S.S. TEACHING GRAPHICS TO UNIVERSITY STUDENTS MAJORING IN TEACHER TRAINING / S.S. Kizim // zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie  «Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce», marca 10-11, 2017,  238-240 pages.

7.         Kizim S.S. The use of custom-made software for the purpose of improving vocational training quality of future teachers / S.S. Kizim // Педагогические инновации - 2017 : материалы международной  научно-практической интернет-конференции, Витебск, 17 мая 2017 г. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: Н.А. Ракова (отв. ред.) [и др.]. - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. – C 68-71.

8.         Kobysia V. Usage Of Modern Information Technologies In Learning And Research Activities / Vladimir Kobysia, Eugene Gromow // MEDIA AND TRUST: THEORETICAL, RESEARCH AND PRACTICAL CONTEXTS. - SZCZECIN 2014. - рр. 215-225.

9.         Кобыся А. П. Использование Learning Management System для организации виртуального обучающего пространства ВУЗа / А. П. Кобыся // IX Международная научно-практическая интернет-конференция «Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам», г. Мозырь (Беларусь), 21–24 марта 2017 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ic.mspu.by/engineer.

10.     Kobysia A.P. THE IMPLEMENTATION OF BLENDED LEARNING USING BLOGGING PLATFORM / A.P. Kobysia // Международная научно-практическая Интернет-конференция «Педагогические инновации-2017», Беларусь. Дані у Бойчука

11.     Кобыся В. М. Использование облачных технологий в учебном процессе ВУЗА / В. М. Кобыся // IX Международная научно-практическая интернет-конференция «Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам», г. Мозырь (Беларусь), 21–24 марта 2017 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ic.mspu.by/engineer.

12.     Kobysia V.M. USING Google Cloud Platform IN THE EDUCATIONAL PROCESS / V.M. Kobysia // Международная научно-практическая Интернет-конференция «Педагогические инновации-2017», Беларусь. Дані у Бойчука

13.     Шахина И. Ю. Проектная деятельность в организации учебного процесса // И. Ю. Шахина / Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам = Innovative teaching techniques in physics, mathematics, vocational and mechanical training. Iнавацыйныя тэхналогii навучання фізіка-матэматычным i прафесiйна-тэхнiчным дысцыплінам : материалы ІX Междунар. науч.-практ. интернет-кон., Мозырь, 21-24 марта 2017 г. / У О МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: И. М. Ковальчук (отв. ред.) [и др.]. - Мозырь, 2017. – С. 244-246.

14.     Shahina I.Y. Organization of educational process using information and communication technologies // Педагогические инновации 2017 : материалы международной научно-практической интернет-конференции, Витебск, 17 мая 2017 г. / Витеб. гос. ун-т.; редкол.: Н. А. Ракова (отв. ред.) др.]. Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2017. 220 с.

15.     Шахина И. Ю. Понятие медиа в образовательно-воспитательной деятельности личности  // И. Ю. Шахина / V Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы технологического образования: школа, колледж, вуз», г. Мозырь, 03 ноября 2017 г.Мозырь: МГПУ им. И.П. Шамякина, 2017.

16.     Коношевський Л.Л., Шахіна І.Ю. Інформаційне освітнє середовище закладу вищої освіти в період становлення інформаційного суспільства // Л. Л. Коношевський, І. Ю. Шахіна / SCIENCE AND LIFE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv, 30 November 2017 [Electronic resource] / Editors prof. I.P.Klimov, I.V.Ignatko, V.B.Mantusov. – Electron. txt. d.. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek, 2107. – С. 147-157.

17.     Шевченко Л. С. Проблемы подготовки будущих учителей к инновационной педагогической деятельности // Материалы ІV Международной научно-практической конференции «Подготовка учителя начальных классов: проблемы и перспективы». Минск: БГПУ, 2017. С. 216—218.

18.     Chehmestruk I. V. Role of smart-education in preparing future entrants / І. В. Чехместрук // Педагогические инновации - 2017: материалы международной научно-практической интернет-конференции, Витебск, 17 мая 2017 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: H. A. Ракова (отв. ред.) [и др.]. - Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2017. – С. 131-133.

Статті, що входять у вітчизняні фахові видання

1.         Гуревич Р. С. Blended learning and innovative tehnologies in training of future specialists in foreign higher education insitutions / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія // Порівняльна професійна педагогіка № 1 (Т. 7), 2017 : наук. журнал (Cabell’s Directory, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Microsoft Academic Search) Хмельницький: ХНУ, 2017. С. 7-12.

2.         Гуревич Р. С. Змішане навчання й інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія // Порівняльна професійна педагогіка № 1 (Т. 7), 2017: наук. журнал (Cabell’s Directory, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Microsoft Academic Search) Хмельницький: ХНУ, 2017. С. 106-112.

3.         Гуревич Р. С. Компетентність і компетенція викладача у професійній освіті:проблема розмежування понять / Р. С. Гуревич, Г. Б. Гордійчук, В. А. Радійчук //Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Випуск 5. / За ред. М.М. Козяра. Н. Г. Ничкало - Львів: ЛДУ БЖД, 2017. С.23-27

4.         Кадемія М. Ю. Використання СМАРТ-технологій у ВНЗ Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, І 74 перспективи. Збірник наукових праць. Випуск 5. / За ред. М.М. Козяра. Н. Г. Ничкало. - Львів: ЛДУ БЖД, 2017. - 392 с. С.219-223 Бойчук В. М.

5.         Кадемія М. Ю. Blended learning and innovative tehnologies in training of future specialists in foreign higher education insitutions // Порівняльна професійна педагогіка № 1 (Т. 7), 2017 : наук. журнал (Cabell’s Directory, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Microsoft Academic Search) Хмельницький: ХНУ, 2017. С. 7-12. Gurevych R.

6.         Кадемія М. Ю. Змішане навчання й інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах // Порівняльна професійна педагогіка № 1 (Т. 7), 2017: наук. журнал (Cabell’s Directory, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Microsoft Academic Search) Хмельницький: ХНУ, 2017. С. 106-112. Гуревич Р. С.

7.         Кізім С.С., Кадемія М.Ю. Інтенсифікація навчального процесу засобами електронного навчання / С.С. Кізім, М.Ю. Кадемія / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб. наук. пр. – Випуск 47. / Редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. – С.175-179.

8.         Кобися В. М. Використання інформаційних технологій у професійній освіті / В. М. Кобися, А. І. Лиса // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // зб. наук. праць. – Вип.48.– Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2017. – С. 28-31.

9.         Король В.П., Марущак О.В. Дизайн як змістова основа формування у майбутнього вчителя технологій технологічної компетентності. / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки. – Випуск 9 : зб. наукових праць. – Київ : Вид-ви НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – с. 42-47.

10.     Люльчак С.Ю. Формальні моделі систем захисту інформації реляційних баз даних / С. Ю. Люльчак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 47. / Редкол. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2017. – С. 218-221.

11.     Шахіна І. Ю., Медведєв Р. П. Особливості використання соціальних мереж у навчальному процесі та професійній діяльності педагога // І. Ю. Шахіна, Р. П. Медведєв / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип. 48 / Редкол. - Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2017. – C. 182-186.

12.      Shevchenko L. S. Criteria and indicators of efficiency of multimedia application in the process of technological training / Shevchenko L. S. // Наукові записки. Серія : проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти.  Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. Ч.1. Вип. 10. С. 208225.  

Тези

1.         Кадемія М. Ю. Використання Смарт-технологій у самостійній роботі студентів вищих навчальних закладів//Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: збірник матеріалів I Всеукраїнської веб-конференції Інститут проф.-тех освіти НАПН України, ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2017. №1. – С.26-30

2.         Кадемія М. Ю. Інновації у навчальному процесі Електронний ресурс : http://vspu.net/wp/wp-content/uploads/2017/05/VINNY-TS-KY-J-DERZHAVNY-J-PEDAGOGICHNY-J-UNIVERSY-TET1-1.pdf Матеріали 1-ї Всеукраїнської веб-конференції «Теорія і практика смарт навчання у професійній освіті»,2017 Cавчук І. В.

3.         Кадемія М. Ю. Смарт-технології в освіті Електронний ресурс: http://vspu.net/wp/index.php/smart-tehnologiyi-v-osviti/ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін» на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 20-22 вересня 2017р., м. Вінниця. С.15-17.

4.         Кадемія М. Ю. Реалізація SMART-навчання засобами сучасних мережевих технологій / М. Ю. Кадемія, В. М. Кобися // Міжнародний семінар «Хмарні технології» в освіті (28 квітня 2017 р. – Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Старобільськ – Херсон – Чейні). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://plus.google.com/u/0/ events /c89vt2jf310td64i4v14k6vqmf0.

5.         Кізім С. С. Електронне навчання у професійній підготовці майбутніх педагогів / С. С. Кізім // Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у І Всеукраїнської інтернет-конференції, 19 трав. 2017 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка;  Відповід.  за  вип.:  М.М. Астаф’єва,  О.В. Бушма,  О.М. Глушак, О.С. Литвин, І.В. Машкіна, В.В. Прошкін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 29-33

6.         Кобися А. П. Використання хмарних технологій для організації інформаційного освітнього середовища студента вищого навчального закладу / А. П. Кобися // Матеріали звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 28 березня 2017 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.iitlt.gov.ua.

7.         Кобися А. П. Здійснення моніторингу навчальних досягнень у професійній освіті за дистанційною формою / А. П. Кобися, В. М. Кобися // Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: збірник матеріалів  І Всеукраїнської веб-конференції (м. Київ, 28 лютого 2017 року) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / [Ред. кол.: Петренко Л. М. та ін.]. - К.: ТОВ "СІК ГРУП Україна", 2017. - С. 123-125.

8.         Кобися А. П. Використання хмарних технологій у проектній роботі студентів / А. П. Кобися // Міжнародний семінар «Хмарні технології» в освіті (28 квітня 2017 р. – Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Старобільськ – Херсон – Чейні). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://plus.google.com/u/0/ events /c89vt2jf310td64i4v14k6vqmf0.

9.         Кобися В. М. Використання CLOUD PLATFORM GOOGLE у процесі вивчення програмування з використанням SQL / В. М. Кобися // Матеріали звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 28 березня 2017 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.iitlt.gov.ua.

10.     Кобися В. М. Реалізація SMART-навчання засобами сучасних мережевих технологій / М. Ю. Кадемія, В. М. Кобися // Міжнародний семінар «Хмарні технології» в освіті (28 квітня 2017 р. – Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Старобільськ – Херсон – Чейні). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://plus.google.com/u/0/ events /c89vt2jf310td64i4v14k6vqmf0.

11.     Кобися В. М. Впровадження елементів stem-освіти у процес підготовки майбутніх педагогічних працівників / В. М. Кобися, А. М. Коломієць //  збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» (Тернопіль, 9–10 листопада 2017 р.), С. 56-58.

12.     Коношевський Л. Л. Використання ІКТ у навчальному процесі як засобу підвищення доступності та якості освітніх послуг // Л. Л. Коношевський, О. Л. Коношевський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Вип. 48 / Редкол. – Київ-Вінниця : ТОВ «Планер», 2017. – С. 134-138.

13.     Король В.П., Марущак О.В. Формування у майбутнього вчителя технологій професійної компетентності з основ дизайну. / Дизайн-освіта майбутніх фахівців: теорія і практика : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. заочної конф. - (21-22 берез. 2017 р., м. Полтава) / уклад. Є.В. Кулик, І.В. Савенко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, каф. основ виробництва та дизайну. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. - С. 62-71. http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7832

14.     Король В.П., Марущак О.В. Інформаційно-комунікаційні технології навчання як засіб розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів технологій. - Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Збірник матеріалів наукової конференції, (28 березня 2017 р., м. Київ). – Київ : ІІТЗН НАПН України, 2017. – 76-81. http://lib.iitta.gov.ua/707368/1/Збірник%20тез%20Звітньої%20конференції%20ІІТЗН%20НАПН%202017.pdf#page=76

15.     Король В.П. Формирование профессиональной компетентности учителя технологий средствами ИКТ. / Педагогические инновации - 2017 : материалы междунар. науч.-практ. интернет-конференции, Витебск, 17 мая 2017 г. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2017. - С. 78-80. - Библиогр.: с. 80 (4 назв.). http://lib.vsu.by/xmlui/123456789/11753

16.     Чехместрук І. В. Особливості використання карт розуму при формуванні понятійного апарату студенства  / І. В. Чехместрук // Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця 20-22 вересня 2017р/ ВДПУ ім. М. Коцюбинського; ред. кол.: акад. Гуревич Р.С. [та інші]. – Вінниця, 2017. - С. 204-206.

17.     Чехместрук І. В. Використання новітніх технологій у процесі вивчення термінології майбутніми економістами / І. В. Чехместрук // Наукова школа академіка І.А. Зязюна у працях його соратників та учнів: Матеріали науково-практичної конференції 16-17 травня 2017 р./ За заг. ред. Романовського О. Г., - Х.: НТУ «ХПІ», 2017.-  С. 215 -218.

18.     Чехместрук І. В. Впровадження електронного навчання в процес фахової підготовки майбутніх вчителів економіки [Електронний ресурс] / І. В. Чехместрук // Всеукраїнська веб-конференція «Теорія і практика смарт навчання у професійній освіті» (16 травня 2017 р., Вінниця): зб. тез доп. [за заг. ред. Р. С. Гуревич та ін.]. – Вінниця, 2017. – С. 341-344. Режим доступу: http://vspu.net/wp/index.php/konf/

19.     Чехместрук І. В. Роль інноватики в підготовці майбутніх соціальних працівників // V-та Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів «Підготовка фахівців соціономічних професій в умовах сучасного соціокультурного простору» (20-21 квітня 2017р., м. Вінниця): зб. тез допов. [за заг. ред. Т. Р. Браніцької]. – Випуск 4 – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2017. – с. 200-202.конференції [за заг. ред. Т. Р. Браніцької]. – Випуск 4 – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2017. – С. 200-202.

20.     Шахіна І. Ю. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення логічного програмування // І. Ю. Шахіна / Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=15

21.     Шахіна І. Ю., Радомська Т.О. Візуалізація навчальної інформації з використанням ментальних карт // І. Ю. Шахіна, Т. О. Радомська / Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=15

22.     Шахіна І. Ю. Медіа у сучасному світі й освіті // І. Ю. Шахіна / Теорія і практика смарт навчання у професійній освіті : матеріали 1 Всеукраїнської веб-конференції, Вінниця, 16 травня 2017 р. / ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; ред.кол.: Р. С. Гуревич [та інші]. – Вінниця, 2017. – С. 415-422.

23.     Шахіна І. Ю. Система Мoodle – як одна з форм дистанційного навчання // І. Ю. Шахіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/shahina_irina_2017.pdf

24.     Шахіна І. Ю. Підвищення ефективності викладання математичних дисциплін засобами ІКТ // І. Ю. Шахіна / Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Вінниця 20-22 вересня 2017р/ ВДПУ ім. М. Коцюбинського; ред. кол.: акад. Гуревич Р.С. [та інші]. – Вінниця, 2017. – C. 127-131.

25.     Шахіна І. Ю. Модернізація освітнього процесу на основі використання інноваційних технологій // І. Ю. Шахіна / Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень : зб. наук. пр. – Вип. 5 (8) /редкол. : Р. С. Гуревич (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2017. – С.

26.     Шевченко Л. С. Інноваційна педагогічна діяльність майбутніх учителів технологій як педагогічна проблема // Матеріали ІІІ Міжнародного конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі».  Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017.  С. 123-124.

    

5. Організація і проведення конференцій, семінарів, інших науково-методичних заходів + форма 6.

1.         Звітна науково-практична конференція студентів і викладачів ННІПППФВК «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень», м. Вінниця, 10 травня 2017 р.

2.         Всеукраїнська веб-конференція «Теорія і практика смарт навчання у професійній освіті», м. Вінниця, 16 травня 2017 р.

3.         Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін», м Вінниця, 20-22 вересня 2017 р.

4.         V Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень», м Вінниця, 21-22 листопада 2017 р.

 

6. Функціонування кафедрального методологічного семінару (стисло).

Тема методологічного дослідження кафедри "Створення та використання єдиного інформаційного освітнього середовища".

Результати дослідження за вказаною тематикою викладачі представляють на методологічному семінарі кафедри. На засіданнях методологічного семінару у 2017 році-заплановано, заслухано та обговорено 11 доповідей викладачів кафедри, які за тематикою відповідають кафедральній темі.

Учасники семінарів діляться своїми досягненнями, здобутками, обговорюють актуальні проблеми розвитку та впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес, висловлюють свої точки зору стосовно актуальних проблем запровадження інноваційних та інформаційних технологій. Інтересами учасників є широкий спектр проблем та перспектив створення та розвитку освітнього середовища не тільки вищих педагогічних навчальних закладів, а і коледжів, технікумів, професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл.

Матеріали методологічного семінару розміщено на сайті кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті.

 

7. Зв'язки з ВНЗ і науковими центрами України. Форми співробітництва.

У рамках співробітництва Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації із науковими установами та закладами освіти в Україні підписано двосторонні угоди з такими навчальними закладами:

1.    Бердянським державним педагогічним університетом (відповідальний ст. викладач Уманець В.О.),

2.    Вінницьким технічним коледжем (відповідальний доц. Коношевський Л.Л.),

3.    Технологічним факультетом Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (відповідальний доц. Шахіна І.Ю.),

4.    Кафедрою управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (відповідальний доц. Шахіна І.Ю.),

5.    Барським гуманітарно-педагогічним коледжем імені Михайла Грушевського (відповідальний доц. Кириленко Н.М.),

6.    Вінницьким гуманітарно-педагогічним коледжем (відповідальний ст. викладач Уманець В.О.),

7.    Комунальним закладом «Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради» (відповідальний доц. Кізім С.С.),

8.    Навчально-виховним комплексом: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей 37 Вінницької міської ради (відповідальний доц. Кізім С.С.).

Співпраця проводиться відповідно до  розроблених положень та планів роботи за такими напрямами: семінари з питань поглиблення співпраці між викладачами навчальних закладів; методичні семінари та вебінари з проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті; видання науково методичних праць за результатами співробітництва; участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях; розробка спільних студентських проектів;

У рамках співробітництва організована робота трьох лабораторій:

1.         Спільної науково-дослідної лабораторії з проблем використання інформаційних технологій в освіті Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;

2.         Спільної науково-дослідної лабораторії з проблем використання інформаційних технологій в освіті Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського й Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих;

3.         Спільної науково-дослідної лабораторії з проблем використання інформаційних технологій в освіті Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського й Інституту  професійно-технічної освіти НАПН України.

 

8. Інформація про співробітництво із зарубіжними ВНЗ та науковими установами + форма 7.

У рамках співробітництва Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації із науковими установами та закладами освіти за кордоном, підписано двосторонні угоди з такими навчальними закладами:

           Кишиневським державним педагогічним університетом ім. І. Крянге,

           Вітебським державним університетом ім. П.М. Машерова,

           Дармштадським технічним університетом,

           Берклійською середньою школою "Блек пайн сьоркл" (м. Берклей, США)

 

9. Укладання міжнародних угод. Участь у міжнародних проектах, програмах, грантах + форма 8.

 

10. Науково-дослідна робота студентів: робота студентських наукових гуртків та проблемних груп; публікації студентів; проведення І етапу (туру) Всеукраїнських студентських олімпіад (конкурсів); участь студентів у ІІ турі (етапі) Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт, турнірах поза планом МОН; участь наукових конференціях (стисло) + форма 9.

Відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2017 р. студенти під керівництвом викладачів кафедри працювали у дванадцяти проблемних групах, брали участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсах, олімпіадах та чемпіонатах.

У І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 15 студентів. Для участі у 2 турі Всеукраїнської студентської олімпіади направлено 5 студентів (3 із програмування та 2 із професійної освіти), серед яких студентка Ільїна Олександра нагороджена грамотою за «Індивідуальний педагогічний стиль» та студент Луценко Максим грамотою за перемогу у номінації «Лідер креативності», для участі у 2 етапі Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт надіслано 1 роботу Ільїна Олександра, яка зайняла 1 місце.

Під керівництвом викладачів кафедри ст. викл. Кобисі В. М. та Кобисі А.П. студенти університету взяли участь у Міжнародному бліц конкурсі з Web-дизайну та комп`ютерної графіки та вибороли 2 перших, 2 других та 1 третє місце.

Під керівництвом викладачів кафедри ст. викл. Кобисі В. М. та Кобисі А.П. студенти університету взяли участь у XV Міжнародному конкурсі з Web-дизайну та комп`ютерної графіки, де вибороли 1 друге та 3 третіх місця.

З 21 по 23 лютого 2017 року під егідою Міністерства освіти і науки України  на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у м. Києві, за підтримки ІT-компанії «Скайлайн Софтвер» (оператор програм «1С» в Україні), за сприяння Державної служби інтелектуальної власності, Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України було проведено фінальний тур ІІ етапу ХVI Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2017». Метою конкурсу є підвищення якості навчально-виховного процесу та підтримки обдарованої молоді в галузі розробки програмного забезпечення, технічного устаткування та прикладних рішень для обчислювальних систем. За підсумками ІІ очного етапу ХVI Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2017», який проходив на базі Національного еколого-натуралістичного центру у м. Києві студенти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського посіли 4 перших, 2 других, 4 третіх місця, дипломом фіналіста нагороджено 7 наших студентів під керівництвом доц. Шахіної І.Ю., Кізім С. С., ст. викл. Кобися А. П. та Кобисі В. М.

Студенти нашого університету під керівництвом викладачів кафедри брали участь у Міжнародній студентські It-олімпіаді "It-universe-2017", де Дерябін Олесь зайняв 3 місце серед непрофільних ВНЗ у національному фіналі ІТ-Олімпіади за конкурсом "Управління ІТ-проектами" та Ільїна Олександра нагороджена сертифікатом фіналіста, а грамотами за суттєвий внесок в організацію та проведення Міжнародної студентської олімпіади у сфері ІТ для студентів ВНЗ нагороджені доц. Шахіна І. Ю. та ст. викл. Уманець В.О.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти брали активну участь у роботі Всеукраїнської веб-конференції «Теорія і практика смарт навчання у професійній освіті», яка проходила 16 травня 2017 р. та опубліковано 75 публікацій.

Студенти університету під керівництвом викладачів кафедри взяли участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін», що проходила 20-22 вересня 2017 р., де заслухано та опубліковано 114 доповідей.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти брали активну участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень» 21-22 листопада 2017 р. (235 доповідей). Загалом подано до друку у збірниках наукових праць та матеріалів Всеукраїнських та міжнародних конференцій 184 студентських наукових публікацій під керівництвом викладачів нашої кафедри.

 

 

11. Індивідуальний науковий рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри (форма 10).

 

Рейтинг викладачів кафедри ІІТО

1

акад. Гуревич Р. С.

3315

2

проф. Кадемія М.Ю.

2150

3

доц. Шахіна І.Ю.

1698,4

4

доц. Бойчук В. М.

1617

5

доц. Кобися А. П.

1000,2

6

ст. викл. Кобися В. М.

1190,1

7

ст. викл. Уманець В. О.

839

8

доц. Гордійчук Г. Б.

528,7

9

ст. викл. Кізім  С. С.

518,56

10

доц. Коношевський Л. Л.

401,5

11

доц. Шевченко Л. С.

358,4

12

асист. Чехместрук І. В.

298,8

13

ст. викл. Люльчак С. Ю.

290

14

ст. викл. Король В. П.

221

15

асист. Куцак Л. В.

220

12. Інші види проведених робіт наукового характеру. Одержані результати.

1.         І етап студентської олімпіади з «Логічного програмування» серед студентів напряму підготовки «Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» проведено 18 травня 2017 р.

2.         І етап студентської олімпіади з «Інформатики» серед студентів напрямів підготовки «Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» та «Технологічна освіта» проведено 6 грудня 2017 р.

3.         Університетський конкурс на кращу роботу з дисципліни «Логічне програмування та бази даних» серед студентів спеціальності «Професійні освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчання» Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, який проходив з 15 по 23 травня 2017 р.

4.         Університетський конкурс на кращу роботу з дисципліни «Комп'ютерно орієнтовані  технології навчання» студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського серед усіх факультетів, а саме: природничо-географічного факультету, факультету філології і журналістики, факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв, факультету історії, етнології і права, факультету іноземних мов, факультету фізичного виховання і спорту, Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, який проходив з 25 по 30 травня 2017 р.

5.         Фестиваль науки, м. Вінниця, 15-19 травня, 2017 р. 

6.         Круглий стіл  на тему :«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес ВНЗ», що відбувся 19 травня 2017 року.

7.         Конкурс на кращий проект за програмою INTEL, 17 травня 2017 р.

8.         Конкурс на кращу наукову доповідь щодо використання ІКТ у навчальному процесі серед студентства ВДПУ,   18 травня 2017 р.

9.         Kонкурс студентських телекомунікаційних проектів,  19 травня 2017 р.

 

13. Висновки і пропозиції.

Наукова робота на кафедрі інноваційних та інформаційних технологій організована на високому рівні. Активно працюють: наукові школи акад. Гуревича Р.С. та проф. Кадемії М.Ю.; три спільні науково-дослідні лабораторії; центри з інноваційної та комп’ютерної підготовки. Є значні здобутки у підготовці студентів до різноманітних конкурсів та олімпіад, а також видавничій діяльності. Розширено співробітництво з міжнародними та науковими центрами України.

Пропозиції:

1. Клопотати перед керівництвом про організацію в університеті видавничого центру.

2. Знайти шляхи заохочення викладачів, які мають вагомі здобутки у науковій діяльності (преміювання, оплата видавничої діяльності, зняття навчального навантаження тощо).

 

 

Завідувач кафедри                                                                                         проф. М. Ю. Кадемія

 


Статистична інформація щодо основних результатів наукової діяльності кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті у 2017 році.

 

 

Форма 1.        Характеристика професорсько-викладацького складу кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Прізвище, ім’я, по батькові

Вчений ступінь (доктор наук, кандидат наук)

Вчене звання (професор, доцент)

Посада

(професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент кафедри)

1.                    

Гуревич Роман Семенович

доктор педагогічних наук

Дійсний член (академік)

НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

Директор ННІПППФВК, професор

2.                    

Кадемія Майя Юхимівна

кандидат педагогічних наук

професор

Завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті

3.                    

Бойчук Віталій Миколайович

доктор педагогічних наук

доцент

Доцент кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті

4.                    

Гордійчук Галина Борисівна

кандидат педагогічних наук

доцент

Доцент кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті

5.                    

Шевченко Лариса Станіславівна

кандидат педагогічних наук

доцент

Доцент кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті

6.                    

Шахіна Ірина Юріївна

кандидат педагогічних наук

доцент

Доцент кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті

7.                    

Коношевський Леонід Леонідович

кандидат педагогічних наук

доцент

Доцент кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті

8.                    

Кобися Алла Петрівна

кандидат педагогічних наук

 

Доцент кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті

9.                    

Кобися Володимир Михайлович

кандидат педагогічних наук

 

 Старший викладач  кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті

10.                

Кізім Світлана Степанівна

кандидат педагогічних наук

 

Старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті

11.                

Люльчак Світлана Юріївна

кандидат педагогічних наук

 

Старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті

12.                

Уманець Володимир Олександрович

кандидат педагогічних наук

 

Старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті

13.                

Король Володимир Петрович

кандидат педагогічних наук

 

Старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті

14.                

Куцак Лариса Вікторівна

кандидат педагогічних наук

 

Асистент кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті

15.                

Чехместрук Ірина Віталіївна

кандидат педагогічних наук

 

Асистент кафедри інноваційних та інформаційних технології в освіті

 

 

Форма 2.          Інформація про підготовку  докторів наук на кафедрі  інноваційних та інформаційних технології в освіті

Прізвище, ім’я, по батькові

Шифр і назва спеціальності

Місце захисту дисертації

Дата захисту

Науковий консультант

1.        

Бойчук Віталій Миколайович

13.00.04

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

30.05.2017 р.

Дійсний член (академік)

НАПН України

Ничкало Н.Г.

 

Форма 3.          Інформація про підготовку  кандидатів наук на кафедрі інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Прізвище, ім’я, по батькові

Шифр і назва спеціальності

Місце захисту дисертації

Дата захисту

Науковий керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 4.            Інформація про видавничу діяльність кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

 

Моно-

графії

Посібники / підручники

Метод. розроб.

Статті

Тези

Загальний обсяг по кафедрі за звітний період

видання входять до SCOPUS

видання входять до WOS

видання входять до Copernicus

інші закордонні видання

вітчизняні фахові видання

 

од

уда

од

уда

од

уда

од

уда

од

уда

од

уда

од

уда

од

уда

од

уда

од

уда

 

2

33,06

8

70,25

9

12,58

0

0

4

2,725

3

1,8

18

7,03

12

5,46

26

8,05

82

142

 

Форма 5.            Список опублікованих монографій, підручників, посібників, а також статей у виданнях, які входять на науко-метричних баз даних (SCOPUS, WOS, Copernicus) по кафедрі інноваційних та інформаційних технологій в освіті

п/п

Назва публікації

Прізвище та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання

Де і коли отримано рекомендацію до друку

Видавництво,

рік видання,

обсяг (др. арк.)

1. Монографії

1.                     

Інформаційно-освітній портал у підготовці майбутніх учителів

акад. Р. С. Гуревич,

доц. Г. Б. Гордійчук,

доц. М.Ю. Кадемія,

доц.  Н.М. Кириленко,

доц. Л.Л. Коношевський,

 доц.  І. Ю. Шахіна

Вчена рада ВДПУ

протокол № 21 від 29.06.17 р.

Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 416 с. – 23,1 у.д.а.

2.                     

Професійно-термінологічна підготовка майбутніх економістів засобами інноваційних та інформаційно-комп’ютерних технологій

канд. пед.наук Чехместрук І. В

Навчально-методична рада Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Він. обл. (протокол № 2 від 25.05.2017)

Вінниця: ФОП Тарнашинський О. В., 2017. – 239 с./ 9,96 др.ар.

2. Підручники

1.                     

 

 

 

 

3. Навчально-методичні посібники

1.                     

Мультимедійні технології та засоби навчання: навчальний посібник

академік Гуржій А.М.

академік Гуревич Р.С.

доцент Коношевський Л.Л.

доцент Коношевський О.Л.

Вчена рада Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 1 від 21 січня 2016 р.)

– Вінниця: НіланЛТД, 2017. 556 с.  – 30,9 д.а.

2.                     

Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник

проф. Кадемія М.Ю.

ст..викл.. Кізім С.С.

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол № 9 від 04 квітня 2017 р).

 

Вінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2017. – 11,04 у.д.а

3.                     

Інформаційно-комунікаційні технології навчання. Ч.1

проф. Кадемія М.Ю.

ст..викл.. Кізім С.С.

ст..викл Уманець В.О.

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол № 9 від 04 квітня 2017 р).

Вінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2017. – 11,04 у.д.а

4.                     

Інформаційно-комунікаційні технології навчання. Ч.2

проф. Кадемія М.Ю.

ст..викл.. Кізім С.С.

ст..викл Уманець В.О.

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол № 9 від 04 квітня 2017 р).

Вінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2017. – 17.08 у.д.а

5.                     

Теорія захисту даних в інформаційних системах

ст. викл. Люльчак С.Ю.

Вчена рада ННІПППФВК протокол №10 від 22 червня 2017 р.

Вінниця : ФОП Тарнашинський О. В. , 2017. – 307 с.

6.                     

Інформатика (Лабораторний практикум): навчальний посібник

доцент  Шахіна І. Ю.

Вчена рада ННІПППФВК

протокол № 8 від 09.03.2017 р.

Вінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2017. – 480 с. - 20 у.д.а.

7.                     

Логічне програмування та бази даних (Лабораторний практикум): навчальний посібник

доцент  Шахіна І. Ю.

Вчена рада ННІПППФВК

протокол № 10 від 17.05.2017 р.

Вінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2017. – 318 с. – 13,25 у.д.а.

4. Статті у виданнях, які входять на світових науко-метричних баз даних (НМБД)

1.                     

Інформаційне освітнє середовище як платформа для реалізації змішаного навчання у вищих навчальних закладах / //

 

А. П. Кобися

Інформаційні технології і засоби навчання. Том 57. №1 (2017). C.  75-82. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/ index.php/itlt/article/view/1528  (індексується наукометричною базою даних Web of Science (ESCI)).

2.                     

THE IMPLEMENTATION OF BLENDED LEARNING USING GOOGLE CLOUD PLATFORM

Vladimir Kobysia, Alla Kobysia

III International Scientific and Practical Conference "The Top Actual Researches in Modern Science" (July 31, 2017, Ajman, UAE). - № 8(24), Vol.1, August 2017. -  Publishing office ROSTranse Trade FZC company - Ajman - United Arab Emirates, 2017. - рр. 33-36. (Індексується Сopernicus)

3.                     

Створення і використання електронного підручника для вивчення іноземної мови

В. М. Кобися, Н. В. Зарічанська, О. П. Боблієнко

Інформаційні технології і засоби навчання, 2017, Том 61, №5. - С. 15-23. (індексується наукометричною базою даних Web of Science (ESCI)).

4.                     

DESIGNING BY MEANS OF ONLINE SERVICES

S. KIZIM

References: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017, www.sgemvienna.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-96-4 / ISSN 2367-5659, March 28-31, Book5, Vol.1, 85-92 pp, DOI:10.5593/SGEMSOCIAL2017/HB51/S17.011 (Scopus,Web of Science)

Режим доступу: https://sgemworld.at/ssgemlib/spip.php?article3851&lang=en

5.                     

Організація освітнього процесу з використанням електронних навчально-методичних комплексів для підготовки фахівців з комп’ютерних технологій

доц. Шахіна І. Ю.

Інформаційні технології і засоби навчання, 2017, Том 58, №2. – C.141-154. (Web of Science)

Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1568

6.                     

Contextual education as a means of the future teachers training to innovative pedagogical activity

Shevchenko L. S.

Jornal Association 1901 «SERIKE».  Poitiers, France, 2017.  Edition 16.  Р. 6772. (Copernicus)

7.                     

Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності: контекстний підхід.

Шевченко Л. С.

Information Technologies in Education. 2017. № 1 (30). DOI: 10.14308/ite000628  (дата звернення: 11.08.2017).  (Copernicus)

 

Форма 6. Організація і проведення науково-методичних заходів (крім щорічних конференцій викладачів і студентів)

Назва заходу (конференції, семінару, конкурсу тощо)

Рівень (міжна­род­ний, всеукраїн­сь­кий, між­вуз., облас­ний, міський, університетський)

Дата

прове­­дення

Кількість учасників

 

Всього

Іноземних громадян

З інших міст України

Студентів ВДПУ

1

Звітна науково-практична конференція студентів і викладачів ННІПППФВК «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»

Університетський

10.05.2017

5

 

 

5

2

Всеукраїнська веб-конференція «Теорія і практика смарт навчання у професійній освіті»

Всеукраїн­сь­кий

16.05.2017

80

 

5

75

3

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін»

Міжна­род­ний

20-22.09. 2017

128

7

7

114

4

V Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»

Всеукраїн­сь­кий

21-22.11. 2017

235

 

 

 

 

 

Форма 7.            Інформація про співробітництво із зарубіжними ВНЗ та науковими установами

Кафедра

Країна

Навчальний заклад або його підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво

Дата підписання угоди

Головний напрямок співробітництва

Основні результати співробітництва

ІІТО

Молдова

Кишиневським державним педагогічним університетом ім. І. Крянге

2012

Використання ІКТ

Участь у конференціях

ІІТО

Білорусь

Вітебським державним університетом ім. П.М. Машерова

2012

Використання ІКТ

Участь у конференціях

ІІТО

Німеччина

Дармштадським технічним університетом,

2010

Використання ІКТ

Участь у конференціях

ІІТО

США

Берклійською середньою школою "Блек пайн сьоркл" (м. Берклей, США)

2010

Використання ІКТ

Участь у конференціях

 

 

Форма 8. Інформація про участь кафедри у міжнародних освітніх організаціях,  фондах, проектах, програмах, грантах

Кафедра

Назва міжнародних

освітніх організацій, програм, фондів

Форми участі (наукові

розробки, використання стипендіального фонду, методична робота, інше)

Обсяги співробітництва

Основні результати

співробітництва

кількість стипендій, грантів

орієнтовна сума отриманих коштів

(тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 9. Основні результати науково-дослідної роботи студентів (НДРС)

 

Кількість

студентів,

які беруть участь у

НДРС

Кільксть гуртків, проб-

лемних

груп

Кількість публі-

кацій студ.

Кількість

учасників

у Всеукр. та міжн.

конфер.

Участь у конкурсах, олімпіадах, турнірах

 

Взяли участь

у І етапі ВСО

Взяли участь

у ІІ етапі ВСО

Кількість переможців (призерів)

Взяли участь

у І турі ВКСНДР

Взяли участь

у ІІ турі

ВКСНДР

Кількість переможців (призерів)

Взяли участь в турнірах поза планом МОН

Кількість переможців (призерів)

 

124

12

184

108

15

3

3

5

1

1

48

18