Перейти до головної сторінки
Використана література
література
5 кл
6 кл
7  ал
7 гео
9 гео
10 ал
10 гео
11 ал
11 гео
   
 
Алгебра і початки аналізу 11 клас
Перейти до перегляду вмісту посібника

Роганін О. М. Алгебра і початки аналізу: 11 клас: Плани-конспекти уроків.— X.: Світ дитинства, 2002. — 280 с.

          Посібник містить тематичне планування та плани-конспекти уроків з алгебри і початків аналізу в 11 класі відповідно до нової програми з математики (Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5—11 класи. — К.: Шкільний світ, 2001) та чинного підручника (М. І. Шкіль, 3.І. Слєпкань, О. С. Дубинчук. Алгебра і початки аналізу. 10—11 кл. — К.: Зодіак-Еко, 2001). В розробці кожного уроку виділено його структурні елементи, розкривається зміст матеріалу, наводиться система завдань, тексти самостійних та контрольних робіт, практично до всіх завдань подано відповіді.
          Видання розраховано на вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів та студентів фізико-математичних факультетів педагогічних вузів.
     
Перейти до перегляду вмісту посібника

Істер О. С. Дидактичні матеріали з алгебри. 11 клас: Вправи. Самостійні роботи. Тематичні контрольні роботи. Завдання для корекції знань.  - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2004. - 175 с.

          У цьому посібнику запропонована повна добірка дидактичних матеріалів з алгебри для 11-го класу відповідно до нової шкільної програми: вправи, рівневі самостійні роботи, тематичні контрольні роботи та завдання для корекції знань. Для вчителів, учнів 11-х класів.
     
Перейти до перегляду вмісту посібника
Будна О. С. Зовнішнє оцінювання (підготовка). Алгебра і початий аналізу. 11 клас: Тести для тематичного оцінювання / О. С. Будна, С. М. Будна. — X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007.— 64 с.
         Тести складено за аналогією до тестів, запропонованих на зовнішньому тестуванні. Роботи, подані у двох варіантах, відповідають чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам на вступних іспитах у вузи.
          Видання призначено для учнів, у тому числі для їх самостійної підготовки до зовнішнього оцінювання, та викладачів математики.
     
Перейти до перегляду вмісту посібника

Роганін О. М. Тест-контроль. Алгебра і початий аналізу + геометрія. 11 клас: Зошит для поточного та тематичного оцінювання. — Харків: ФОП Співак Т. К., 2009. — 160 с.

          Даний робочий зошит містить тестові завдання для поточного та тематичного оцінювання знань учнів. Неодмінною рисою зошита є наявність усіх самостійних і контрольних робіт, розроблених у форматі ЗНО. Пропоноване навчальне видання допоможе вчителеві здійснити ефективний контроль над засвоєнням учнями навчального матеріалу, а учневі — зорієнтуватися у тестових завданнях та набути навичок швидкого та безпомилкового заповнення бланка відповідей. Крім того, зошит може використовуватися школярами для самостійної підготовки до роботи з тестовими завданнями, самоперевірки своїх знань та вмінь.
         Пропоновані тести розраховані на учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів математики.
     
Перейти до перегляду вмісту посібника Нелін Є. П., Долгова О. Є. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів.— 2-ге вид., виправл. і доп.— Х.: Світ дитинства, 2006.— 416 с.
        Дворівневий підручник «Алгебра і початки аналізу» спрямований на реалізацію основних положень концепції профільного навчання в старшій школі та на організацію особистісно-орієнтованого навчання математики.
        Підручник підготовлено відповідно до діючої програми з алгебри і початків аналізу для 10-11 класів з урахуванням програми з алгебри і початків аналізу для 10-12 класів.
        Видання адресовано учням 11 класів універсального, природничого і фізико-математичного профілів загальноосвітніх навчальних закладів.
     
література
5 кл
6 кл
7  ал
7 гео
9 гео
10 ал
10 гео
11 ал
11 гео