Розділ 5. Комбінації геометричних тіл
Федорок Т.О. - Плани-конспекти уроків
Вступ
КОМБІНАЦІЇ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ
Т.О.ФЕДОРОК, учитель математики вищої кваліфікаційної категорії ЗОШ 1—III ступенів № 4 м.Борислава, Львівська обл.
   
Урок 1 Тема уроку:Види комбінацій тіл.
 
Мета уроку: Сформулювати означення многогранників, вписаних у тіла обертання і описаних навколо них, визначити умови існування кожної з таких комбінацій. Систематизувати та узагальнити знання учнів про многогранники та тіла обертання. Формувати просторову уяву, розвивати логічне мислення учнів.
     
Урок 2 Тема уроку: Розв'язування задач на комбінації призми та піраміди з циліндром і конусом.
  Мета уроку: Повторити способи зображення многокутників, вписаних у коло і описаних навколо нього, формули для обчислення площ поверхонь та об'ємів многогранників і тіл обертання. Формувати вміння виконувати зображення комбінацій фігур на основі властивостей паралельного проектування, знаходити елементи однієї фігури через елементи іншої. Розвива­ти логічне мислення учнів, виховувати акуратність.
     
Урок 3 Тема уроку:Розв'язування задач. Самостійна робота.
  Мета уроку: Формувати вміння і навички знаходити елементи однієї фігури комбінації через елементи іншої. Формувати наполегливість у досягненні мети, розвивати логічне мислення. Показати прак­тичне застосування здобутих знань.
     
Урок 4 Тема уроку: Многогранники і тіла обертання, вписані в кулю.
  Мета уроку:Сформулювати означення многогранника, вписаного в кулю. Показати, як в результаті обертання певної фігури можна одержати циліндр і конус, вписані в кулю. Сформулювати умови, при виконанні яких можна вписати призму або піраміду в кулю. Розвивати логічне мислення, виховувати акуратність і уважність.
   
Урок 5 Тема уроку: Урок однієї задачі.
  Мета уроку: Визначити залежності між радіусом кулі та елементами піраміди, вписаної у неї. Показати, що на основі цих залежностей задачу можна розв'язувати кількома способами. Розвивати логічне мислення учнів, формувати вміння з кількох способів розв'язування задачі вибирати оптимальний.
   
Урок 6 Тема уроку: Куля, вписана у многогранник або тіло обер­тання.
  Мета уроку: Сформулювати означення кулі, вписаної у многогранник, циліндр і конус; визначити умови, за яких можливі такі комбінації. Навчити визначати положення центра вписаної кулі. Розвивати логічне мислення, просторову уяву, виховувати акуратність і уважність.
   
Урок 7 Тема уроку: Контрольна робота.
  Мета уроку: Оцінити рівень засвоєння учнями теоретичного матеріалу та сформованість навичок використання його до розв'язування задач з теми.