Розділ 2б. Тіла обертання. Куля. Сфера
Роганін О.М. Плани-конспекти уроків
До попереднього розділу
уроки
1-9
10-18
19-26
27-32
33-40
41-46
47-56
57-62
63-70
До наступного розділу
Урок 1 (27) Тема уроку: Куля і сфера. Взаємне розміщення площин і кулі (сфери) у просторі.
 
Мета уроку: Формування понять куля, сфера, центр кулі, радіус кулі діаметр кулі, діаметрально протилежні точки та вмінь учнів знаходити елементи кулі (сфери) й визначати взаємне розміщення площини і кулі (сфери) у просторі.
     
Урок 2 (28) Тема уроку: Перерізи кулі площиною. Симетрія кулі.
 
Мета уроку: Формування умінь учнів застосовувати теорему 6.3 до розв'язування задач; види семетрії кулі.
   
Урок 3 (29) Тема уроку: Площина дотична до кулі. Перетин двох сфер.
 
Мета уроку: Формування понять площина і пряма, дотичні до кулі, перетин двох сфер.
   
Урок 4 (30) Тема уроку: Вписані та описані многогранники і кулі.
 
Мета уроку: Формування понять многогранник, вписаний в кулю; многогранник, описаний навколо кулі; застосування цих понять до розв'язування задач.
   
Урок 5 (31) Тема уроку: Розв'язування задач до теми "Тіла обертання".
 
Мета уроку: Узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок учнів з теми "Тіла обертання".
   
Урок 6 (32) Тема уроку: Тематичне оцінювання № 4.
  Мета уроку: Перевірка навчальних досягнень учнів з теми "Тіла обертання".
   
До попереднього розділу
уроки
1-9
10-18
19-26
27-32
33-40
41-46
47-56
57-62
63-70
До наступного розділу