Розділ 4.  Декартові координати у просторі
Роганін О.М. Плани-конспекти уроків
уроки
1-12
13-24
25-34
35-44
45-53
54-62
63-70
До наступного розділу
Урок 1 (45) Тема уроку: Прямокутна система координату просторі.
 
Мета уроку: Знайомство з декартовою прямокутною системою координат у просторі.
   
Урок 2 (46) Тема уроку: Відстань між двома точками простору.
  Мета уроку: Виведення формул для знаходження відстані між двома точками, заданих координатами, та застосування формули до розв'язування задач.
     
Урок 3 (47) Тема уроку: Координати середини відрізка.
  Мета уроку: Виведення формул для знаходження координат середини відрізка та застосування цих формул до розв'язування задач.
     
Урок 4 (48) Тема уроку: Перетворення симетрії в просторі. Симетрія в природі і на практиці.
  Мета уроку: Формування знань учнів про перетворення симетрії в просторі та застосування знань до розв'язування задач.
   
Урок 5 (49) Тема уроку: Поняття про рух, рівність фігур у просторі.
  Мета уроку: Формування понять: рух, рівні фігури. Доведення нової властивості руху: площина під час руху переходить у площину.
   
Урок 6 (50) Тема уроку: Паралельне перенесення в просторі.
  Мета уроку: Формування знань учнів про паралельне перенесення в просторі; вивчення його властивостей та застосування їх до розв'язування задач.
   
Урок 7 (51) Тема уроку: Перетворення подібності та його властивості.
  Мета уроку: Формування знань учнів про подібність просторових фігур, вивчення властивостей перетворення подібності та застосування їх до розв'язування задач.
   
Урок 8 (52) Тема уроку: Розв'язування задач.
  Мета уроку: Формування вмінь учнів застосовувати вивчений матеріал до розв'язування задач.
   
Урок 9 (53) Тема уроку: Тематичне оцінювання № 5.
  Мета уроку: Перевірити навчальні досягнення учнів з теми «Декартові координати у просторі».
   
уроки
1-12
13-24
25-34
35-44
45-53
54-62
63-70
До наступного розділу