Пристрій, що відноситься до апаратів дистанційного управління. Види реле: електромагнітне, теплове, мембранне реле тиску, ін. Електромагнітне реле складається із електромагніту, підпружинного рухомого якоря та системи нерухомих і рухомих контактних пластин. Рухомі пластини зєднані якорем. Коли в обмотку котушки поступає струм, якір притягується до котушки, що призводить до розмикання або замикання контактів.