12-14 листопада 2012 року відбулась ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи"

Биков В. Ю. Інноваційні інструменти та перспективні напрями інформатизації освіти.

Роберт И. В. Методология научной области "Інформатизация образования"

Козяр М. М. Використання інформаційно-комунікаційних мереж у навчальному процесі. Презентація.

Гордійчук Г. Б. Активізація пізнавально-професійної діяльності студентів засобами проектно-дослідницької технології навчання

Кадемія М. Ю. Василевська-Скупа Л. П. Впровадження інновацій у навчальний процес ВНЗ. Презентація.

Кириленко Н. М. Проблеми інформатизації безпеки освітнього середовища вищого навчального закладу

Кізім С. С. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів технологій засобами ІКТ

Кобися А. П. Ефективність застосування засобів телекомунікацій для розвитку пізнавальних інтересів учнів ПТНЗ

Кобися В. М. Використання хмарних технологій у педагогічній діяльності

Коношевський Л. Л., Коношевський О. Л. Підготовка майбутнього вчителя математики в інформаційному освітньому середовищі

Уманець В. О.  Модель формування базових професійних компетенцій електромеханіків з рнмонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у ПТНЗ

Шахіна І. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі

Шевченко Л. С. Організація самостійної роботи майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій