Звіт про роботу секції

21 квітня 2011 року студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки та фундаментальних наук»

 

 Секція 5. Актуальні проблеми інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Голова – кандидат педагогічних наук, доцент Кадемія М. Ю.

Секретар – асистент Кізім С. С.

 У звітній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інноваційних та інформаційних технологій в освіті» прийняли участь 18 чоловік.

Виступили:

1. Бєрзін О.О. Використання проектної технології як засобу формування в учнів СЗШ дослідницьких навичок

2. Волкотруб Д. В. Особливості використання компютерних технологій у навчальному процесі учнів ПТНЗ

3. Маснюк В. С. використання інтерактивного навчання і комп'ютерних  технологій на уроках трудового навчання

4. Мацюк С.А. Використання реляційних баз даних на уроках трудового навчання у СЗШ 3-го ступеня

5. Олійник О.П. Використання комп’ютерно-орієнтованих засобів і технологій з метою формування в учнів СЗШ навичок обробки металів

6. Федорець К.П. Створення єдиного інформаційного середовища навчального закладу та використання його у фаховій підготовці майбутніх кваліфікованих робітників

7. Домбровська О.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для розробки дидактичних і методичних матеріалів з трудового навчання

8. Мельник С.С. Доцільність використання тестів на уроках трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

За результатами виступів учасників науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інноваційних та інформаційних технологій в освіті» найцікавішими були доповіді наступних учасників:

1. Домбровської О.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для розробки дидактичних і методичних матеріалів з трудового навчання

2. Мацюка С.А. Використання реляційних баз даних на уроках трудового навчання у СЗШ 3-го ступеня

3. Бєрзіна О.О. Використання проектної технології як засобу формування в учнів СЗШ дослідницьких навичок

4. Волкотруба Д. В. Особливості використання компютерних технологій у навчальному процесі учнів ПТНЗ.

Найкраща доповідь серед студентів:

Домбровської О.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для розробки дидактичних і методичних матеріалів з трудового навчання

 

Голова                                                                         доцент, 

кандидат педагогічних наук

Кадемія М. Ю.

Секретар                                                                    асистент Кізім С. С.


 

Звіт про роботу секції

21 квітня 2011 року студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки та фундаментальних наук»

 

 Секція 6. Актуальні проблеми інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Голова – кандидат педагогічних наук, старший викладач Шевченко Л. С.

Секретар – асистент Куцак Л. В.

У звітній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інноваційних та інформаційних технологій в освіті» прийняли участь 12 чоловік.

Виступили:

1. Петрович С.Д. Цілі та завдання застосування інформаційно - комунікаційних технологій для підготовки майбутніх фахівців з обчислювальної техніки

2. Уманець В.О. Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій у ПТНЗ

3. Куцак Л.В. Проблеми якості фахової підготовки сучасного учителя технологій

4. Гонтар Я.А. Використання віртуальних вимірювальних  приладів під час вивчення предмету електротехніка

5. Войцеховський Д.В. Інформаційні мережеві технології у науці та освіті

6. Пунько Я.О. Теоретичні засади формування інформаційної культури особистості

7. Поліщук С.М. Здійснення комп’ютерного контролю знань учнів як педагогічна проблема

За результатами виступів учасників науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інноваційних та інформаційних технологій в освіті» найцікавішими були доповіді наступних учасників:

1. Петровича С.Д. Цілі та завдання застосування інформаційно - комунікаційних технологій для підготовки майбутніх фахівців з обчислювальної техніки

2. Уманця В.О. Педагогічні аспекти формування базових професійних компетенцій у ПТНЗ

3. Куцак Л.В. Проблеми якості фахової підготовки сучасного учителя технологій

4. Гонтара Я.А. Використання віртуальних вимірювальних  приладів під час вивчення предмету електротехніка

Найкраща доповідь серед студентів:

Гонтара Я.А. Використання віртуальних вимірювальних  приладів під час вивчення предмету електротехніка

 

Голова                                                                        кандидат педагогічних наук

старший викладач

Шевченко Л.С.

Секретар                                                                    асистент Куцак Л.В.


 

Звіт про роботу секції

21 квітня 2011 року студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки та фундаментальних наук»

 Секція 7. Актуальні проблеми інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Голова – кандидат педагогічних наук, доцент Коношевський Л. Л.

Секретар – асистент Кобися А П.

 

У звітній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інноваційних та інформаційних технологій в освіті» прийняли участь 13 чоловік.

Виступили:

1. Бунецький О.В. Програмний продукт Skype як один із засобів дистанційного навчання

2. Білохвостикова О.Ю. Застосування засобів мультимедіа в самостійній роботі учнів з метою підвищення якості знань на уроках профільного навчання

3. Лошак Б.В. Розробка контролюючих програм засобами середовища BORLAND C++BUILDER

За результатами виступів учасників науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інноваційних та інформаційних технологій в освіті» найцікавішими були доповіді наступних учасників:

1. Білохвостикової О.Ю. Застосування засобів мультимедіа в самостійній роботі учнів з метою підвищення якості знань на уроках профільного навчання

2. Лошака Б.В. Розробка контролюючих програм засобами середовища BORLAND C++BUILDER

Найкраща доповідь серед студентів:

Лошака Б.В. Розробка контролюючих програм засобами середовища BORLAND C++BUILDER

Голова                                                                        доцент, 

кандидат педагогічних наук

Коношевський Л.Л.

Секретар                                                                    асистент Кобися А.П.