9-10 квітня 2009 року - міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти»

 

 1.     Кадемія М.Ю. Інтеграція методу проектів та інформаційних технологій як засобу розвитку індивідуальності учня, його інтелектуального та творчого потенціалу.

2.     Онуфрійчук О.Ю., Гордійчук Г.Б. Технологія розробки та методика використання педагогічних програмних засобів на уроках трудового навчання.

3.     Продан Н.М., Гордійчук Г.Б. Використання інформаційних технологій під час вивчення розділу «Проектування виробів».

4.     Федорець К.П., Гордійчук Г.Б. Організація самостійної роботи учнів засобами електронного навчально-методичного підручника.

5.     Поліщук С.М., Гордійчук Г.Б. Використання мережі Інтернет для інформаційного забезпечення уроку з трудового навчання.

6.     Бойчук В.М., Макоцьоба Ю. Можливості використання комп’ютерних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів трудового навчання.

7.     Кириленко Н.М. Застосування дескриптивно-факторної моделі у структурі ігрової навчальної діяльності майбутніх учителів математики та інформатики.

8.     Войтюк А.В. (3 курс інституту іноземних мов) Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов.

9.     Кізім С.С. Використання мультмедіа в професійній освіті в умовах компетентнісного підходу.

10. Кобися А.П. Розвиток пізнавальних інтересів учнів ПТНЗ засобами телекомунікацій.

11.  Кобися В.М. Використання комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ.

12.  Байло М.Ю. Розробка дидактичних принципів при вивченні курсу «Матеріалознавство».

13.  Кондратюк В.Д. Умови готовності викладачів педагогічних ВНЗ до застосування мультимедійних технологій у процесі формування професійних знань і умінь майбутніх вчителів трудового навчання.

14.  Йосипчук О.П., Коношевський Л.Л. Навчально-методичне забезпечення комп’ютерно-орієнтованих уроків з трудового навчання.

15.  Півнюк О.В., Коношевський Л.Л. Використання інтерактивних технологій на уроках трудового навчання.

16.  Коношевський Л.Л., Іщук С.А. Методологічні засади вивчення розділу: «Технологія приготування м’ясних страв» у підготовці кухаря із застосуванням електронних презентацій.

17.  Сисоєва О.А., Лещенко С.Д. Розробка та створення електронного навчально-методичного комплексу.

18.  Шевченко Л.С. Підготовка викладачів до роботи в телекомунікаційних освітніх проектах.

19.  Дудар Л.В. Робота в освітніх телекомунікаційних проектах.

20.  Пасічнюк О.А. Створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу.

21.  Неродик О.С. Роль дистанційного навчання в професійній підготовці фахівців.

22.  Чміль В.В. Педагогічні умови контролю знань учнів ПТНЗ на основі використання мережних технологій.

23.  Радішевський А.С. Формування інформаційної компетентності учнів ПТНЗ.

24.  Скороденко М.В. Формування професійної компетентності учнів ПТНЗ засобами ІТКТ.

25.  Уманець В.О., Білохвостикова О.Ю. Проблематика ключових кваліфікацій і компетенцій у професійній освіті.

26.  Тозюк С.Ю. Застосування засобів інтерактивного навчання у професійній підготовці майбутніх електромеханіків.