XIII Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми
(Техно Проф Інформ 2016)»

Відповідальний: Кобися В. М.

 

ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна міністр освіти і науки України

Вітальне слово

КРЕМЕНЬ Василь Григорович

президент Національної академії педагогічних наук України, Президент Товариства «Знання» України

Суспільство знань у контурах сучасності

ГУРЖІЙ Андрій Миколайович

доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, віце-президент Національної академії педагогічних наук України

Електронні освітні ресурси як суспільне явище

БИКОВ Валерій Юхимович

доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Почесний доктор (HONORIS CAUSA) Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Інформаційно-аналітичні інструменти хмарних обчислень освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу

Tanaś Maciej, Jankowska Dorota

prof. dr hab. dziekan Wydziały Akademiі Pedagogiki Specjalnej іm. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (Polska)

dr. prodziekan ds. Ksztalcenia na kierunku pedagogika Akademiі Pedagogiki Specjalnej іm. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Polska)

NOWE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU UNIWERSYTECKIMPOMIĘDZY TRADYCJĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ

ЛУК’ЯНОВА Лариса Борисівна

доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Комбіноване навчання в системі освіти дорослих: організаційно-технологічний аспект

КОЗЯР Михайло Миколайович

доктор педагогічних наук, професор, генерал-лейтенант служби цивільного захисту, ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

 

Інноваційні технології навчання у підготовці фахівців безпеки життєдіяльності

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ ВІД НАУКОВЦІВ М. СТАВАНГЕР (НОРВЕГІЯ)

 

Привітання

 

Секційні засідання

Сіпій В. В., молодший науковий співробітник, відділ біологічної, хімічної та фізичної освіти, м. Київ

«Професійне самовизначення підлітка за компетентнісного підходу до навчання фізики»

Dr Patrycja Jurkiewicz, Dr Jolanta Wiśniewska, Warszawa, Polska

«Elektroniczny dziennik w polskiej szkole- możliwości i ograniczenia»

Демкова В.О., ст. лаборант кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії ВДПУ ім. М. Коцюбинського.

Заболотний В.Ф. доктор педагогічних наук, професор, академік АНВО України, завідувач кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії ВДПУ ім. М. Коцюбинського.

«Освітнє середовище у підвищенні якості педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізики і математики»

Олексів Н.А., асистент кафедри комп'ютерних технологій професійного навчання Луцького національного технічного університету. 

Тулашвілі Ю. Й., доктор педагогічних наук, професор Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

«Методи представлення навчальної інформації з використанням когнітивних карт як засобу навчання»

Корженко С. Г., заступник директора з навчальної роботи Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

«Організація профільного та допрофільного навчання на базі професійно-технічного навчального закладу»

Бережок С. М., викладач Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

 

Центр формування національної гідності (з досвіду патріотичного виховання  Державного професійно- технічного  навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»)

Коношевич Т.В., викладач спеціальних дисциплін Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

 

Освітнє середовище ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

Ткачук Г. Е. викладач Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

Центр сучасних освітніх технологій ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»