Впровадження Болонської декларації

в  навчальний процес