Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) – це  модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних  технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

Метою впровадження  КМСОНП є підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому просторі.

Основними завданнями КМСОНП є такі:

·   адаптація ідей ECTS до системи вищої освіти України  для забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості підготовки фахівців, враховуючи  швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці;

·    забезпечення можливості  навчання студентові за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної програми, що сформована за вимогами замовників та побажаннями студента і  сприяє його саморозвитку і відповідно підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві;

·    стимулювання учасників  навчального процесу з метою досягнення високої  якості вищої освіти;

·    унормування порядку надання можливості студенту отримання професійних  кваліфікацій відповідно до ринку праці.

 

 

Відповідальний: Шахіна І. Ю., доцент. кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті