Анотація

XXI століття - це інформаційне суспільство або суспільство знань, тому освіта має забезпечувати вимоги цього суспільства. Інновації, які спрямовані на те, щоб забезпечити існування людини в цифровому суспільстві, є важливими в освіті. Тобто вони пов’язані з технологіями. Прагнення оптимізувати навчальний процес зумовило появу нових і вдосконалення використовуваних педагогічних технологій, подальший розвиток яких пов’язаний із реалізацією сучасної концепції освіти.

Педагогічна технологія функціонує як наука, що досліджує найраціональніші шляхи навчання, як навчальна дисципліна, як система способів, принципів та регуляторів, які застосовуються у навчання, як процес навчання. Навчальна дисципліна "Педагогічні технології в освітньому процесі" характеризує практичне впровадження новітніх сучасних досліджень у навчальну діяльність освітніх закладів і дає відповідь на запитання: як навчати, як виховувати, як розвивати.