Електронні навчально-методичні комплекси

  1. Спеціальна інформатика (Кізім С. С., Кобися А. П.)

  2. Системне програмне забезпечення (Кобися В. М., Уманець В. О.)

  3. Алгоритмічні мови програмування (Гордійчук Г. Б.)

  4. Сучасні інформаційні технології навчання (Гордійчук Г. Б.)

  5. Теорія і методика трудового та професійного навчання (Кадемія М.Ю., Шевченко Л. С.)

  6. Системи керування базами даних (Шевченко Л. С.)

  7. Навчально-виховний процес у професійних закладах освіти (Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.)

  8. Комп’ютерні мережі (Кобися В. М., Уманець В. О.)

  9. Методика профільного та професійного навчання (Кадемія М. Ю., Пінаєва О. Ю.)

  10. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.)