Методична інформація

Анотація
Навчальна програма
Робоча програма

 
Навчальний матеріал

Лекції
Лабораторні роботи
Самостійна робота
Словник
Література
Роботи студентів

 
Контроль знань

Критерії оцінювання
Питання до заліку
ТестиРозробники: кандидати педагогічних наук,  доценти  В. М. Кобися, С.С. Кізім,  А.П. Кобися, Л.В. Куцак, С.Ю. Люльчак