Тема 6: Формування звітності в 1С Підприємстві.

Мета: Навчити формувати звітність в 1С Підприємстві.

Хід уроку

Для одержання бухгалтерських підсумків, а також інших зведень, або детальної інформації в 1С: Підприємстві використовуються звіти. Кількість і склад звітів, що можуть бути отримані при використанні системи, цілком визначається в конфігурації. Використовувані на практиці звіти можна умовно розділити на кілька типів.

Стандартні звіти (Загальні). Звичайно вони входять до складу типової конфігурації. Стандартні звіти призначені для використання практично в будь-яких організаціях і для будь-яких розділів обліку. В основному, вони видають бухгалтерські підсумки в різних розрізах для будь-яких рахунків, що вказуються, видів субконто, валют. До стандартного відносяться такі звіти як «Оборотно-сальдова відомість», «Шахматка», «Аналіз рахунка», «Картка рахунка» і інші. Такі звіти використовуються дуже широко безпосередньо при веденні бухгалтерського обліку для аналізу бухгалтерських підсумків на рівні рахунків, субрахунків, валют, об'єктів аналітики, різних періодів та детальних проводок.

Оборотно-сальдова відомість

Оборотно-сальдова відомість містить для кожного рахунку залишки на початок та на кінець періоду та обороти за дебетом і кредитом за обраний період. Цей звіт є одним із найулюбленіших у бухгалтерів-практиків.

Зведені проводки

Список зведених проводок - це звіт, що містить інформацію про обороти між рахунками (суми в дебет одного рахунка з кредиту іншого) за визначений період часу.

При перегляді відомості Ви можете отримувати більш детальну інформацію про показник, який Вам необхідний. Це робиться, коли курсор знаходиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках відомості). Ви можете нажати Enter або подвійний клік мишею на відповідній позиції.

Якщо потрібна оборотно-сальдова відомість за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

Ви можете постійно спостерігати автоматично оновлюємий аналог оборотно-сальдової відомості за окремими рахунками, використовуючи табло рахунків.

Шахматка

Шахматка - це звіт, який вмішує в собі табличне представлення оборотів між рахунками за деякий період часу.

При перегляді відомості Ви можете отримувати більш детальну інформацію про показник, який Вам необхідний. Це робиться, коли курсор знаходиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках відомості). Ви можете нажати Enter або подвійний клік мишею на відповідній позиції.

Якщо потрібна оборотно-сальдова відомість за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...). Шахматка представляє собою таблицю, в якій строки відповідають дебетуємим рахункам, стовпці - кредитуємим рахункам, а в комірках (клітинах) вміщується сума оборотів за визначений період в дебет рахунка, вказаного в лівій частині строки, з кредиту рахунка, вказаного в верхній частині стовпця, що вміщує комірку. Зліва й зверху відображаються номера рахунків дебету та кредиту, а справа та внизу - обороти по цим рахункам.

Оборотно-сальдова відомість за рахунком

Для рахунків, по яких ведеться аналітичний облік. Ви можете отримувати розбиття оборотів та залишків по рахунку за конкретним об'єктом аналітичного обліку (субконто).

Обов'язковою умовою є ведення по рахунку або субрахунку аналітичного обліку. Порядок визначення видів субконто в параметрах вікна визначає порядок групування звіту.

При перегляді відомості Ви можете отримувати більш детальну інформацію про показник, який Вам необхідний. Це робиться, коли курсор знаходиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках відомості). Ви можете нажати Enter або подвійний клік мишею на відповідній позиції.

Якщо потрібна оборотно-сальдова відомість за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

Якщо в плані рахунків для рахунку встановлено реквізит "Забалансовий", то дані за цим рахунком та його субрахунками не будуть враховуватись в оборотно-сальдовій відомості при підрахунку сумарних залишків та оборотів за усіма рахунками.

Ви можете постійно спостерігати автоматично оновлюємий аналог оборотно-сальдової відомості за окремими рахунками, використовуючи табло рахунків.

Головна книга

Використовується як аналог "Головної книги" для виводу оборотів та залишків рахунка за визначений період.

Звіт представляє собою таблицю, кожна строка якої містить обороти по рахункам за період. Якщо потрібна сформувати звіт за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

При перегляді Ви можете отримувати більш детальну інформацію про показник, який Вам необхідний. Це робиться, коли курсор знаходиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках відомості). Ви можете нажати Enter  або подвійний клік мишею на відповідній позиції.

Журнал-ордер

Звіт "Журнал-ордер та відомість по рахунку" вміщує інформацію по рахунку про його початкові та кінцеві сальдо та оборотах з іншими рахунками.

Якщо потрібна сформувати звіт за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

Звертайте увагу на пункт "Деталізація", що дає можливість виводити різні варіанти деталізації інформації та в різних розрізах.

При деталізації видається звіт по журналу проводок, що містить всі проводки по рахунку за вказаний Вами період.

Якщо в параметрах настройки Ви вибрали деталізацію по проводкам (операція), то коли Ви будете робити деталізацію на екран видається операція для перегляду та редагування.

Аналіз рахунку

Звіт "Аналіз рахунка" вміщує обороти рахунка з іншим рахунком за розраховуємий період, залишки на початок та кінець періоду.

При перегляді Ви можете отримувати більш детальну інформацію про показник, який Вам необхідний. Це робиться, коли курсор знаходиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках відомості), Ви можете нажати Enter  або подвійний клік мишею на відповідній позиції.

Якщо потрібно сформувати звіт за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

Картка рахунку

В звіт "Карточка рахунка" включаються всі проводки з вибраним рахунком або проводки по даному рахунку по конкретним значенням об'єкта аналітичного обліку (найменування матеріалів, організації та інше). Крім того в карточці відображаються залишки на початок та кінець періоду, обороти за період та залишки після кожної проводки.

Якщо потрібний звіт за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

Якщо курсор виводиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках звіту). Ви можете нажавши клавішу Enter або подвійний клік на даній позиції вибрати деталізацію даних по вибраній позиції.  При виборі рахунку, що має субрахунки, в карточці будуть приведені проводки по всім субрахункам цього рахунка.

Для відборі проводок в карточці по конкретним об'єктам аналітичного обліку слід використовувати значення субконто того виду, по котрому необхідно отримати відбір та включити опцію "Отбирать" напроти вибраного субконто. Якщо опція "Отбирать" включена по декільком видам субконто, карточка буде містити тільки ті проводки, що відповідають умовам відбору.

Аналіз рахунку по субконто

Звіт "Аналіз рахунка по субконто" дає можливість зробити аналіз сум кореспонденцій вибраного рахунка з іншими рахунками за вибраний період, залишки по рахунку на початок та кінець періода в розрізі конкретної аналітики або конкретних об'єктів аналітичного обліку.

Увага!!!!!!

Даний звіт може бути сформований для рахунків, по яким ведеться аналітичний облік. Порядок визначення видів субконто в параметрах вікна настройки буде визначати вложеність групування звіту.

Якщо курсор виводиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках звіту). Ви можете нажавши клавішу Enter або подвійний клік на даній позиції вибрати деталізацію даних по вибраній позиції.

Якщо курсор встановлено на строку з початковим або кінцевим сальдо або з оборотами, то на екран буде виведена карточка рахунка, що містить всі операції по рахунку з даним субконто за звітний період.

Якщо курсор встановлено на строку з кореспонденцією рахунків, то на екран буде виведено звіт по журналу проводок, що містить всі проводки за звітний період по рахунку з вказаною кореспонденцією рахунків.

Аналіз рахунку за датам

Звіт "Аналіз рахунку по датам" дає можливість вибрати обороти та залишки по рахункам на визначену дату.

При перегляді Ви можете отримувати більш детальну інформацію про показник, який Вам необхідний. Це робиться, коли курсор знаходиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках відомості). Ви можете нажати  Enter або подвійний клік мишею на відповідній позиції. Якщо потрібен звіт за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

Аналіз субконто

Звіт "Аналіз субконто" містить інформацію для кожного об'єкта субконто (об'єкта аналітичного обліку) вибраного виду обороти по всім рахункам, в яких використовується дане субконто, а також розвернуте та звернуте сальдо.

Якщо потрібно сформувати звіт за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

При перегляді Ви можете отримувати більш детальну інформацію про показник, який Вам необхідний. Це робиться, коли курсор знаходиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках). Ви можете нажати Enter або подвійний клік мишею на відповідній позиції.

Картка субконто

Звіт "Картка субконто" містить всі операції з субконто в хронологічній послідовності з вказанням реквізитів проводок, залишків по субконто після кожної операції на початок та кінець періоду. Обороти за залишки виводяться в вартісному виразі, а при веденні кількісного обліку також у натуральному виразі. При веденні валютного обліку в звіт включається інформація й в валюті.

Якщо потрібна сформувати звіт за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

При перегляді Ви можете отримувати більш детальну інформацію про показник, який Вам необхідний. Це робиться, коли курсор знаходиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках відомості). Ви можете нажати Enter  або подвійний клік мишею на відповідній позиції.

Обороти між субконто

Для аналізу оборотів між субконто одного виду або субконто всіх видів та іншим субконто використовується цей звіт. Це дає можливість реально відслідкувати рух по одному вибраному субконто або по всім субконто. Ви можете вказувати конкретний рівень, до якого необхідно проводити аналіз.

Звіт за проводками

Звіт представляє собою вибірку з журналу проводок по заданим критеріям.

Інвентарна відомість 03

Звіт "Інвентарна відомість ОЗ" дає можливість проаналізувати дані про позаоборотні активи в сумовому та кількісному виразі з вказанням відсотку зносу та суми нарахованого зносу. Звіт доступний із меню "Операції" розділу "Отчеты".

Інвентарна відомість

Звіт "Інвентарна відомість" дає можливість відслідковувати залишки ТМЦ в сумовому та кількісному виразі. Для отримання залишків необхідно вказати вид ТМЦ, додатково можна сформувати звіт для вибраного складу.

Регламентовані звіти(Обов’язкова звітність). Це звіти, призначені для передачі різним контролюючим інстанціям. Склад і зміст цих звітів визначаються різними державними органами. Зрозуміло, їхній склад залежить від країни, у якій використовується програма. Дані звіти розробляються звичайно фірмою «1С» для України. Крім того, окремі регламентовані звіти можуть створюватися іншими організаціями і самими користувачами програми, наприклад, це може стосуватися специфічних галузевих, або місцевих звітних форм. До таких звітів можна віднести такі звіти: “Баланс підприємства”, ”Декларація ПДВ”, “Довідка про доходи працівників”, “Звіт про внесення до пенсійного фонду”, “Звіт про внески до фонду соціального страхування” та ін.

1. ЗАГАЛЬНА (БУХГАЛТЕРСЬКА) ЗВІТНІСТЬ

Баланс підприємства

Затверджено наказом Міністерством фінансів України від 31 березня 1999 p. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 p. N 396/3689. Визначається зміст статей балансу, його форму та терміни подання до органів контролю.

Для коректного формування балансу необхідно спочатку провести закриття рахунків, перевірити оборотно-сальдову відомість, після чого формувати баланс.

Звіт про фінансові результати

Затверджено наказом Міністерством фінансів України від 31 березня 1999 p. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 p. N 97/3690. Визначається зміст статей, його форму та терміни подання до органів контролю.

Звіт про рух грошових коштів

Формується у відповідності із додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 p. № 87).

Звіт про рух валютних цінностей

Звіт із праці

2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Декларація про прибуток підприємства (із додатками)

Формується у відповідності із законодавством України. Додаток до Порядку складання декларації про прибуток підприємства (Затверджено наказом ДПА України від 08.07.97 p. N 214 з внесеними змінами від: 21.01.98 p. N 37 (із змінами)

Повідомлення про авансові внески

Формується відповідно до законодавства. Затверджено наказом Державною податкової адміністрації України від 04.08.97 p. № 279 (в редакції наказу ДПА України від 01.07.99 p. № 399). Зареєстровано в Мін'юсті України 09.07.99 p. за №457/3750.

Декларація про ПДВ

Формується у відповідності із Наказ ДПА України 30.05.97 № 166 (в редакції наказу ДПА України від 23.10.98 p. № 499, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 10.11.98р. за №715/3155).

Скорочена декларація про ПДВ

Формується у відповідності із наказом ДПА України від 23.10.98 p. № 499 Зареєстровано в Мін’юсті України 10.11.98 р. № 715/3155.

Розрахунок бюджетного відшкодування з ПДВ

Розрахунок коригувань з ПДВ

Формування звіту проводиться у відповідності із декларацією про ПДВ та додатком № 2 до неї.

Декларація по внесках до інноваційного фонду

Формується у відповідності із додатком до інструкції ГДПІ та змінами до неї.

Довідка про виплати сумісникам

Декларація про валютні цінності

Формується у відповідності із додатком до наказу Міністерства фінансів України від 25 грудня 1995 року № 207.

Формується у відповідності до листа Національного банку України від 09.01.98 р. N13-226/53-188, Державної податкової адміністрації України від 09.01.98 р. N 206/10/22-0117, Форму затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.12.95 N207 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.96 N18/1043 9.5.11. Довідка про декларування валютних цінностей. Державної митної служби України від 12.01.98 р. N 11/3-247.

Розрахунок із комунального податку

Формування для підприємств Київщини проводиться у відповідності із додатком до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 9 квітня 1996 р. №513 та змінами до нього.

Довідка про доходи працівників (форма 8-ДР)

Формується у відповідності із наказом Державної податкової адміністрації України 30.12.97 №473 (в редакції наказу ДПА України від 06.01.99  №10), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 1999 року за №163/3456.

Розрахунок акцизного збору

Формується за додатком № 1_до Положення про строки сплати акцизного збору і подання розрахунку акцизного збору (в редакції наказу ДПА України від 20.04.99 р. №217).

3.ІНША ОБОВ'ЯЗКОВА ЗВІТНІСТЬ

Звіт про внески до Пенсійного фонду

Для друку звітів до Пенсійного фонду існують форма № 4 – ПФ та форма № 5 - ПФ, які формуються у відповідності із додатком до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України (в редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 29.01.2000р. №1-3).

Звіт про внески до фонду соціального страхування

Формування проводиться у відповідності із додатком №3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 3 жовтня 1997 р. №4 із змінами та доповненнями.

Система персоніфікованого обліку

Включаються наступні звіти: Індивідуальні відомості про застраховану особу (Форма "1НДАН1"), Список осіб, які працюють або працювали в роботодавця у звітному році, Відомості про роботодавця.

 

Спеціалізовані звіти. Створюються, звичайно, у конкретній конфігурації безпосередньо для даної організації і вирішують більш вузькі задачі. Вони створюються при необхідності одержати специфічні вибірки інформації, або особливий вид друкованої форми. До них можна віднести: “Прайс листи”, “Касова книга” та ін.

Контрольні запитання

1.     Для чого призначені звіти в 1C Підприємстві?

2.     Які види звітів ви знаєте?

3.     Призначення та які ви знаєте “Стандартні звіти”

4.     Призначення та які ви знаєте “Регламентовані звіти”

5.     Призначення та які ви знаєте “Спеціалізовані звіти”

 

Практична робота № 6

 

Тема: Формування звітності в 1С Підприємстві.

Мета: Навчити формувати звітність в 1С Підприємстві.

Хід роботи

Для одержання бухгалтерських підсумків, а також інших зведень, або детальної інформації в 1С: Підприємстві використовуються звіти. Кількість і склад звітів, що можуть бути отримані при використанні системи, цілком визначається в конфігурації. Використовувані на практиці звіти можна умовно розділити на кілька типів.

Стандартні звіти (Загальні). Звичайно вони входять до складу типової конфігурації. Стандартні звіти призначені для використання практично в будь-яких організаціях і для будь-яких розділів обліку. В основному, вони видають бухгалтерські підсумки в різних розрізах для будь-яких рахунків, що вказуються, видів субконто, валют. До стандартного відносяться такі звіти як «Оборотно-сальдова відомість», «Шахматка», «Аналіз рахунка», «Картка рахунка» і інші. Такі звіти використовуються дуже широко безпосередньо при веденні бухгалтерського обліку для аналізу бухгалтерських підсумків на рівні рахунків, субрахунків, валют, об'єктів аналітики, різних періодів та детальних проводок.

Оборотно-сальдова відомість

Оборотно-сальдова відомість містить для кожного рахунку залишки на початок та на кінець періоду та обороти за дебетом і кредитом за обраний період. Цей звіт є одним із найулюбленіших у бухгалтерів-практиків.

Зведені проводки

Список зведених проводок - це звіт, що містить інформацію про обороти між рахунками (суми в дебет одного рахунка з кредиту іншого) за визначений період часу.

При перегляді відомості Ви можете отримувати більш детальну інформацію про показник, який Вам необхідний. Це робиться, коли курсор знаходиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках відомості). Ви можете нажати Enter або подвійний клік мишею на відповідній позиції.

Якщо потрібна оборотно-сальдова відомість за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

Ви можете постійно спостерігати автоматично оновлюємий аналог оборотно-сальдової відомості за окремими рахунками, використовуючи табло рахунків.

Шахматка

Шахматка - це звіт, який вмішує в собі табличне представлення оборотів між рахунками за деякий період часу.

При перегляді відомості Ви можете отримувати більш детальну інформацію про показник, який Вам необхідний. Це робиться, коли курсор знаходиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках відомості). Ви можете нажати Enter або подвійний клік мишею на відповідній позиції.

Якщо потрібна оборотно-сальдова відомість за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...). Шахматка представляє собою таблицю, в якій строки відповідають дебетуємим рахункам, стовпці - кредитуємим рахункам, а в комірках (клітинах) вміщується сума оборотів за визначений період в дебет рахунка, вказаного в лівій частині строки, з кредиту рахунка, вказаного в верхній частині стовпця, що вміщує комірку. Зліва й зверху відображаються номера рахунків дебету та кредиту, а справа та внизу - обороти по цим рахункам.

Оборотно-сальдова відомість за рахунком

Для рахунків, по яких ведеться аналітичний облік. Ви можете отримувати розбиття оборотів та залишків по рахунку за конкретним об'єктом аналітичного обліку (субконто).

Обов'язковою умовою є ведення по рахунку або субрахунку аналітичного обліку. Порядок визначення видів субконто в параметрах вікна визначає порядок групування звіту.

При перегляді відомості Ви можете отримувати більш детальну інформацію про показник, який Вам необхідний. Це робиться, коли курсор знаходиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках відомості). Ви можете нажати Enter або подвійний клік мишею на відповідній позиції.

Якщо потрібна оборотно-сальдова відомість за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

Якщо в плані рахунків для рахунку встановлено реквізит "Забалансовий", то дані за цим рахунком та його субрахунками не будуть враховуватись в оборотно-сальдовій відомості при підрахунку сумарних залишків та оборотів за усіма рахунками.

Ви можете постійно спостерігати автоматично оновлюємий аналог оборотно-сальдової відомості за окремими рахунками, використовуючи табло рахунків.

Головна книга

Використовується як аналог "Головної книги" для виводу оборотів та залишків рахунка за визначений період.

Звіт представляє собою таблицю, кожна строка якої містить обороти по рахункам за період. Якщо потрібна сформувати звіт за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

При перегляді Ви можете отримувати більш детальну інформацію про показник, який Вам необхідний. Це робиться, коли курсор знаходиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках відомості). Ви можете нажати Enter  або подвійний клік мишею на відповідній позиції.

Журнал-ордер

Звіт "Журнал-ордер та відомість по рахунку" вміщує інформацію по рахунку про його початкові та кінцеві сальдо та оборотах з іншими рахунками.

Якщо потрібна сформувати звіт за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

Звертайте увагу на пункт "Деталізація", що дає можливість виводити різні варіанти деталізації інформації та в різних розрізах.

При деталізації видається звіт по журналу проводок, що містить всі проводки по рахунку за вказаний Вами період.

Якщо в параметрах настройки Ви вибрали деталізацію по проводкам (операція), то коли Ви будете робити деталізацію на екран видається операція для перегляду та редагування.

Аналіз рахунку

Звіт "Аналіз рахунка" вміщує обороти рахунка з іншим рахунком за розраховуємий період, залишки на початок та кінець періоду.

При перегляді Ви можете отримувати більш детальну інформацію про показник, який Вам необхідний. Це робиться, коли курсор знаходиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках відомості), Ви можете нажати Enter  або подвійний клік мишею на відповідній позиції.

Якщо потрібно сформувати звіт за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

Картка рахунку

В звіт "Карточка рахунка" включаються всі проводки з вибраним рахунком або проводки по даному рахунку по конкретним значенням об'єкта аналітичного обліку (найменування матеріалів, організації та інше). Крім того в карточці відображаються залишки на початок та кінець періоду, обороти за період та залишки після кожної проводки.

Якщо потрібний звіт за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

Якщо курсор виводиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках звіту). Ви можете нажавши клавішу Enter або подвійний клік на даній позиції вибрати деталізацію даних по вибраній позиції.  При виборі рахунку, що має субрахунки, в карточці будуть приведені проводки по всім субрахункам цього рахунка.

Для відборі проводок в карточці по конкретним об'єктам аналітичного обліку слід використовувати значення субконто того виду, по котрому необхідно отримати відбір та включити опцію "Отбирать" напроти вибраного субконто. Якщо опція "Отбирать" включена по декільком видам субконто, карточка буде містити тільки ті проводки, що відповідають умовам відбору.

Аналіз рахунку по субконто

Звіт "Аналіз рахунка по субконто" дає можливість зробити аналіз сум кореспонденцій вибраного рахунка з іншими рахунками за вибраний період, залишки по рахунку на початок та кінець періода в розрізі конкретної аналітики або конкретних об'єктів аналітичного обліку.

Увага!!!!!!

Даний звіт може бути сформований для рахунків, по яким ведеться аналітичний облік. Порядок визначення видів субконто в параметрах вікна настройки буде визначати вложеність групування звіту.

Якщо курсор виводиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках звіту). Ви можете нажавши клавішу Enter або подвійний клік на даній позиції вибрати деталізацію даних по вибраній позиції.

Якщо курсор встановлено на строку з початковим або кінцевим сальдо або з оборотами, то на екран буде виведена карточка рахунка, що містить всі операції по рахунку з даним субконто за звітний період.

Якщо курсор встановлено на строку з кореспонденцією рахунків, то на екран буде виведено звіт по журналу проводок, що містить всі проводки за звітний період по рахунку з вказаною кореспонденцією рахунків.

Аналіз рахунку за датам

Звіт "Аналіз рахунку по датам" дає можливість вибрати обороти та залишки по рахункам на визначену дату.

При перегляді Ви можете отримувати більш детальну інформацію про показник, який Вам необхідний. Це робиться, коли курсор знаходиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках відомості). Ви можете нажати  Enter або подвійний клік мишею на відповідній позиції. Якщо потрібен звіт за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

Аналіз субконто

Звіт "Аналіз субконто" містить інформацію для кожного об'єкта субконто (об'єкта аналітичного обліку) вибраного виду обороти по всім рахункам, в яких використовується дане субконто, а також розвернуте та звернуте сальдо.

Якщо потрібно сформувати звіт за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

При перегляді Ви можете отримувати більш детальну інформацію про показник, який Вам необхідний. Це робиться, коли курсор знаходиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках). Ви можете нажати Enter або подвійний клік мишею на відповідній позиції.

Картка субконто

Звіт "Картка субконто" містить всі операції з субконто в хронологічній послідовності з вказанням реквізитів проводок, залишків по субконто після кожної операції на початок та кінець періоду. Обороти за залишки виводяться в вартісному виразі, а при веденні кількісного обліку також у натуральному виразі. При веденні валютного обліку в звіт включається інформація й в валюті.

Якщо потрібна сформувати звіт за "стандартний" період (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), то скористайтесь кнопкою вибору періоду (...).

При перегляді Ви можете отримувати більш детальну інформацію про показник, який Вам необхідний. Це робиться, коли курсор знаходиться у вигляді "плюс із збільшенням" (на строках відомості). Ви можете нажати Enter  або подвійний клік мишею на відповідній позиції.

Обороти між субконто

Для аналізу оборотів між субконто одного виду або субконто всіх видів та іншим субконто використовується цей звіт. Це дає можливість реально відслідкувати рух по одному вибраному субконто або по всім субконто. Ви можете вказувати конкретний рівень, до якого необхідно проводити аналіз.

Звіт за проводками

Звіт представляє собою вибірку з журналу проводок по заданим критеріям.

Інвентарна відомість 03

Звіт "Інвентарна відомість ОЗ" дає можливість проаналізувати дані про позаоборотні активи в сумовому та кількісному виразі з вказанням відсотку зносу та суми нарахованого зносу. Звіт доступний із меню "Операції" розділу "Отчеты".

Інвентарна відомість

Звіт "Інвентарна відомість" дає можливість відслідковувати залишки ТМЦ в сумовому та кількісному виразі. Для отримання залишків необхідно вказати вид ТМЦ, додатково можна сформувати звіт для вибраного складу.

Регламентовані звіти(Обов’язкова звітність). Це звіти, призначені для передачі різним контролюючим інстанціям. Склад і зміст цих звітів визначаються різними державними органами. Зрозуміло, їхній склад залежить від країни, у якій використовується програма. Дані звіти розробляються звичайно фірмою «1С» для України. Крім того, окремі регламентовані звіти можуть створюватися іншими організаціями і самими користувачами програми, наприклад, це може стосуватися специфічних галузевих, або місцевих звітних форм. До таких звітів можна віднести такі звіти: “Баланс підприємства”, ”Декларація ПДВ”, “Довідка про доходи працівників”, “Звіт про внесення до пенсійного фонду”, “Звіт про внески до фонду соціального страхування” та ін.

1. ЗАГАЛЬНА (БУХГАЛТЕРСЬКА) ЗВІТНІСТЬ

Баланс підприємства

Затверджено наказом Міністерством фінансів України від 31 березня 1999 p. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 p. N 396/3689. Визначається зміст статей балансу, його форму та терміни подання до органів контролю.

Для коректного формування балансу необхідно спочатку провести закриття рахунків, перевірити оборотно-сальдову відомість, після чого формувати баланс.

Звіт про фінансові результати

Затверджено наказом Міністерством фінансів України від 31 березня 1999 p. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 p. N 97/3690. Визначається зміст статей, його форму та терміни подання до органів контролю.

Звіт про рух грошових коштів

Формується у відповідності із додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 p. № 87).

Звіт про рух валютних цінностей

Звіт із праці

2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Декларація про прибуток підприємства (із додатками)

Формується у відповідності із законодавством України. Додаток до Порядку складання декларації про прибуток підприємства (Затверджено наказом ДПА України від 08.07.97 p. N 214 з внесеними змінами від: 21.01.98 p. N 37 (із змінами)

Повідомлення про авансові внески

Формується відповідно до законодавства. Затверджено наказом Державною податкової адміністрації України від 04.08.97 p. № 279 (в редакції наказу ДПА України від 01.07.99 p. № 399). Зареєстровано в Мін'юсті України 09.07.99 p. за №457/3750.

Декларація про ПДВ

Формується у відповідності із Наказ ДПА України 30.05.97 № 166 (в редакції наказу ДПА України від 23.10.98 p. № 499, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 10.11.98р. за №715/3155).

Скорочена декларація про ПДВ

Формується у відповідності із наказом ДПА України від 23.10.98 p. № 499 Зареєстровано в Мін’юсті України 10.11.98 р. № 715/3155.

Розрахунок бюджетного відшкодування з ПДВ

Розрахунок коригувань з ПДВ

Формування звіту проводиться у відповідності із декларацією про ПДВ та додатком № 2 до неї.

Декларація по внесках до інноваційного фонду

Формується у відповідності із додатком до інструкції ГДПІ та змінами до неї.

Довідка про виплати сумісникам

Декларація про валютні цінності

Формується у відповідності із додатком до наказу Міністерства фінансів України від 25 грудня 1995 року № 207.

Формується у відповідності до листа Національного банку України від 09.01.98 р. N13-226/53-188, Державної податкової адміністрації України від 09.01.98 р. N 206/10/22-0117, Форму затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.12.95 N207 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.96 N18/1043 9.5.11. Довідка про декларування валютних цінностей. Державної митної служби України від 12.01.98 р. N 11/3-247.

Розрахунок із комунального податку

Формування для підприємств Київщини проводиться у відповідності із додатком до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 9 квітня 1996 р. №513 та змінами до нього.

Довідка про доходи працівників (форма 8-ДР)

Формується у відповідності із наказом Державної податкової адміністрації України 30.12.97 №473 (в редакції наказу ДПА України від 06.01.99  №10), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 1999 року за №163/3456.

Розрахунок акцизного збору

Формується за додатком № 1_до Положення про строки сплати акцизного збору і подання розрахунку акцизного збору (в редакції наказу ДПА України від 20.04.99 р. №217).

3.ІНША ОБОВ'ЯЗКОВА ЗВІТНІСТЬ

Звіт про внески до Пенсійного фонду

Для друку звітів до Пенсійного фонду існують форма № 4 – ПФ та форма № 5 - ПФ, які формуються у відповідності із додатком до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України (в редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 29.01.2000р. №1-3).

Звіт про внески до фонду соціального страхування

Формування проводиться у відповідності із додатком №3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 3 жовтня 1997 р. №4 із змінами та доповненнями.

Система персоніфікованого обліку

Включаються наступні звіти: Індивідуальні відомості про застраховану особу (Форма "1НДАН1"), Список осіб, які працюють або працювали в роботодавця у звітному році, Відомості про роботодавця.

 

Спеціалізовані звіти. Створюються, звичайно, у конкретній конфігурації безпосередньо для даної організації і вирішують більш вузькі задачі. Вони створюються при необхідності одержати специфічні вибірки інформації, або особливий вид друкованої форми. До них можна віднести: “Прайс листи”, “Касова книга” та ін.

Практичне завдання

1.     Сформувати такі звіти на основі введених на попередніх заняттях операцій та проводок:

Оборотно-сальдову відомість.

Зведені проводки

Шахматку

Оборотно-сальдову відомість по рахунку.

2.     Зберегти їх в форматі Excel (*.xls).

Контрольні запитання

6.     Для чого призначені звіти в 1C Підприємстві?

7.     Які види звітів ви знаєте?

8.     Призначення та які ви знаєте “Стандартні звіти”

9.     Призначення та які ви знаєте “Регламентовані звіти”

10. Призначення та які ви знаєте “Спеціалізовані звіти”