Перелік  дисциплін,

що забезпечує кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті у 2020-2021 н. р.

 

СВО Бакалавр

1. Апаратні засоби (апаратне забезпечення персональних комп'ютерів) (Кобися В. М.)

2. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (Коношевський Л. Л.)

3. Вступ до фаху (Бойчук В. М.)

4. Ергономіка інформаційних технологій (Бойчук В. М.)

5. Застосування комп'ютерних технологій в управлінні (Уманець В. О.)

6. Інженерна та комп'ютерна графіка (Бойчук В. М.)

7. Інформатика (для спеціальностей: Середня освіта, Трудове навчання і технології) (Шахіна І. Ю.)

8. Інформатика та обчислювальна техніка (для спеціальності: Професійна освіта (Комп'ютерні технології)) (Шахіна І. Ю.)

9. Історія інформатики (Бойчук В. М.)

10. Комп'ютерна обробка психологічних досліджень (Коношевський Л. Л.)

11. Комп'ютерне документознавство (Шевченко Л. С.)

12. Комп'ютерні технології в навчальному процесі (Кобися А. П.)

13. Комп'ютерні мережі (Уманець В. О.)

14. Комп'ютерно-орієнтовані технології навчання (Бойчук В. М., Кізім С. С., Кобися А. П., Куцак Л. В., Люльчак С. Ю., Шахіна І. Ю.)

15. Комп'ютерно-аналітична діяльність у системах управління та навчання (Кізім С. С.)

16. Логічне програмування та бази даних (Шахіна І. Ю.)

17. Методика викладання інформатики та інформаційних технологій (Шевченко Л. С.)

18. Методика професійного навчання (Бойчук В. М.)

19. Операційні системи та системне програмне забезпечення (Уманець В. О.)

21. Основи автоматизованих систем проектування (Коношевський Л. Л.)

22. Основи автоматизованого програмування складних об'єктів та case-систем (Гордійчук Г. Б.)

23. Основи теорії автоматичного управління (Уманець В. О.)

24. Практикум з виробничого навчання (Кобися А. П., Кобися В. М.)

25. Прикладне програмування (Гордійчук Г. Б., Уманець В. О.)

26. Принципи побудови та захист інформації баз данних (Люльчак С.Ю.)

27. Програмування з використанням стандарту запитів SQL (Кобися В. М.)

28. Спеціальна інформатика (Кобися А. П.)

29. Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта (Куцак Л. В., Уманець В. О.)

30. Теорія управління та інформаційні системи (Коношевський Л. Л.)

 

СВО Магістр

1. Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (Шахіна І. Ю.)

2. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (Кізім С. С., Кобися А. П., Куцак Л. В., Люльчак С. Ю., Шевченко Л. С., Шахіна І. Ю.)

3. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (011 Освітні, педагогічні науки) ( Шевченко Л. С.)

4. Цифрові технології наукових досліджень в галузі публічного управління та адміністрування (Кізім С. С.)

5. Комп'ютерні технології статистичного опрацювання експериментальних даних (Коношевський Л. Л.)

6. Комп'ютерні технології управління проектами (Уманець В. О.)

7. Методи та засоби наукових досліджень в інноваційних комп'ютерних технологіях (Шевченко Л. С.)

8. Методика викладання комп'ютерних технологій у вищій школі (Кізім С. С.)

9. Обладнання обчислювальних центрів у системі освіти (Уманець В. О.)

10. Програмна інженерія (Уманець В. О.)

11. Програмне забезпечення для мобільних платформ (Кобися В. М.)

12. Системний аналіз у галузі комп'ютерних технологій (Кобися В. М.)

13. Сучасні інформаційні технології управління навчальним закладом (Люльчак С. Ю.)

14. Технології е-learning (Кобися В. М.)

15. Теорія управління в інформаційних системах (Коношевський Л. Л.)

 

Підготока доктора філософії

  1. Екологія цифрового середовища (Коношевський Л. Л.)

  2. Креативні технології професійного навчання (Кізім С. С.)

  3. Педагогічні технології в освітньому процесі (Шевченко Л. С.)

  4. Сучасні тенденції розвитку теорії і методики професійної освіти (Бойчук В. М.)

  5. Управління науковими проектами (Коношевський Л. Л.)

  6. Медійні засоби в освітньо-виховному процесі  (Кізім С. С.)