Контроль знань - Програмна інженерія

Кафедра інноваційних та
інформаційних технологій
в освіті
Вінницький державний
педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Програмна інженерія

Перейти к контенту

Главное меню:

Контроль знань

·               Поняття інженерії ПЗ.
·               Процедурна абстракція.
·               Провести діагностику ПЗ
·               Програмне забезпечення: визначення, властивості.
·               Об'єктно-орієнтовна декомпозиція.
·               Провести встановлення додаткових компонетів ПЗ.
·               Принципи ООП.
·               Поняття життєвого циклу програмного продукту.
·               Провести налаштування ПЗ.
·               Мова UML.
·               Функціональні та нефункціональні вимоги.
·               Визначте "гілку" проекту.
·               Поняття про логічне і функціональне програмування. ООП.
·               Декомпозиція та абстракція.
·               Лінійне, структурне, процедурно-орієнтоване, модульне програмування.
·               Поняття моделювання.
·               Інструменти програмної інженерії.
·               Інструментарій моделювання, CASE-засоби.
·               Моделі розробки ПЗ: каскадна.
·               Поняття життєвого циклу програмного продукту.
·               Цикл роботи з вимогами.
·               Стандарти управління життєвим циклом ПЗ (ISO12207, ISO15504).
·               Моделі розробки ПЗ: еволюційна.
·               Поняття об’єкта, класу, властивості об’єктів.
·               Основні визначення: інформатика, системотехніка, бізнес-реінжинірінг.
·               Об’єктно-орієнтований підхід в ПІ.
·               Особливості реалізації ООП в різних інструментальних платформах.
·               Діаграми при моделюванні ПЗ.
·               Командний і графічний інтерфейси користувача.
·               Моделі розробки ПЗ: спіральна та ін.
·               Процедурна абстракція.
·                Поняття об’єкта, класу, властивості об’єктів.
·               Основи управління якістю розробки. Стандарти серії ISO 9000.
·               Лінійне, структурне, процедурно-орієнтоване, модульне програмування.
o      Діаграми класів, засоби їх створення.
o      Діаграми при моделюванні.
·               Поняття об’єкта, класу, властивості об’єктів.
·               Інструменти програмної інженерії.
·               Поняття конфігураційного керування. Управління версіями..
·               Поняття про логічне і функціональне програмування. ООП.
·               Діаграми класів, засоби їх створення.
·              Поняття життєвого циклу програмного продукту.
·               Декомпозиція та абстракція.
·               Мова UML.
·               Моделі розробки ПЗ: покрокова.
§    Програмне забезпечення: визначення, властивості.
§    Об'єктно-орієнтовна декомпозиція.
§    Моделі розробки ПЗ: формальна.
§    Основні визначення: інформатика, системотехніка, бізнес-реінжинірінг.
§    Поняття про логічне і функціональне програмування.
§    Діаграми класів, засоби їх створення.
·               Лінійне, структурне, процедурно-орієнтоване, модульне програмування.
·               Особливості реалізації ООП в різних інструментальних платформах.
·               Властивості вимог: ясність і недвозначність, повнота і несуперечність, необхідний рівень деталізації, простежуваність, тестування і перевірюваність, модифікованість. Формалізація вимог. Цикл роботи з вимогами..
·               Діаграми класів, засоби їх створення.
·               Об'єктно-орієнтовна декомпозиція.
·               Стандарти управління життєвим циклом ПЗ (ISO12207, ISO15504).
·               Діаграми класів, засоби їх створення.
·               Основні визначення: інформатика, системотехніка, бізнес-реінжинірінг.
·               Моделі розробки ПЗ: каскадна.
Відповідальний - доцент В. Уманець
Назад к содержимому | Назад к главному меню