Рекомендовані джерела - Програмна інженерія

Кафедра інноваційних та
інформаційних технологій
в освіті
Вінницький державний
педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Програмна інженерія

Перейти к контенту

Главное меню:

Рекомендовані джерела

Основна
1. Лавріщева К.І. Програмна інженерія. – К., 2008. – 319 с.
2. Ковалюк Т.В. Основи програмування. – С.-Пб.: Питер, 2005. – 384 с.
3. Ткаченко О.М. Комп'ютерне програмування. Навчальний посібник. – К.: "Аграр Медіа Груп", 2014. – 196 с.
Додаткова
1. Соммервилл И. Инженерия програмного обеспечения. –6-е изд., пер. с англ. – М.: "Вильямс", 2002. – 624 с.
2. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы.– М.: ТЕИС, 2006.– 608 с. 3. Основи програмної інженерії (Електронний навчальний курс).
Інтернет-джерела

Software Engineering Tutorial. – http://www.tutorialspoint.com/software_engineering/
Підручник "Програмна інженерія". – http://www.programsfactory.univ.kiev.ua/content/books/2
Відповідальний - доцент В. Уманець
Назад к содержимому | Назад к главному меню