Програмна інженерія

Кафедра інноваційних та
інформаційних технологій
в освіті
Вінницький державний
педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Програмна інженерія

Перейти к контенту

Главное меню:

     Виробництво й використання комп’ютерних програм є тепер масовою діяльністю: як засвідчує статистика, розробленням програм зайнято майже сім мільйонів людей, а тих, хто активно використовує програмні системи у своїй діяльності за фахом, нараховують десятки мільйонів. Програмні системи набули статусу соціально значущого фактора, який впливає на безпеку та добробут суспільства.
    За таких обставин світове суспільство прийшло до висновку, що технологія виробництва програм потребує свого оформлення як самостійний інженерний фах, який має забезпечити у світі відповідний кадровий потенціал для обсягу програмних розробок, що постійно зростає. За чотири десятиріччя досвіду з програмування створено передумови для такого оформлення, і тепер ми можемо спостерігати інтенсивний процес визначення нового фаху, котрий названо програмною інженерією. Цей процес протікає у двох руслах - як широка дискусія у відповідних спеціальних журналах та як цілеспрямована організаційна діяльність міжнародних професійних комп’ютерних об’єднань на чолі з відомими АСМ та IEEE Computer Society, для концентрації зусиль яких створено спеціальний комітет. У його публікаціях дефініція програмної інженерії визначається так: програмна інженерія - це система методів, засобів та дисципліни планування, розробки, експлуатації й супроводження програмного забезпечення, здатна до масового відтворення.
      Як бачимо, до ключових процесів у сфері діяльності даного фаху віднесено планування та супроводження. При цьому перший визначається як аналіз цілей і завдань розробки, можливості її реалізації та потрібних для цього ресурсів, а другий (супроводження) трактується не стільки як усунення знайдених хиб, скільки як визначення й реалізація необхідних змін, зумовлених еволюцією потреб та умов діяльності користувачів. Адже один з авторитетів програмної інженерії М. Джексон стверджує, що золотим правилом професії є таке: всяка закінчена програмна система одразу потребує змін.
Відповідальний - доцент В. Уманець
Назад к содержимому | Назад к главному меню