Функціональні та нефункціональні вимоги. Цикл роботи з вимогами - Програмна інженерія

Кафедра інноваційних та
інформаційних технологій
в освіті
Вінницький державний
педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Програмна інженерія

Перейти к контенту

Главное меню:

Функціональні та нефункціональні вимоги. Цикл роботи з вимогами

Лабораторні роботи
Тема: Розробка інтерфейсу педагогічного програмного засобу
Мета: розробити інтерфейс педагогічного програмного засобу
Обладнання: персональні комп’ютери, програмне забезпечення, роздатковий матеріал, інструкційні картки, мультимедійний навчальний посібник.
Література:
1. Гончаров А. HTML в примерах. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.
2. Жадаев А.Г. Самоучитель HTML. – К.: Юниор, 2009. – 296 с.
Теоретичні відомості
Повноцінна навчальна діяльність можлива за умови продуманого інтерфейсу, який має забезпечувати користувачу основні можливості навчального середовища.
Взаємодія між користувачем і комп’ютером (HCI - Human-Computer Interaction) відбувається в інтерфейсі. Основною метою HCI є покращення взаємодії між користувачем і комп’ютером, роблячи комп’ютери більш кориснішими і сприйнятливими до потреб користувачів.
Найчастіше ефективність використання всіх функцій системи й ефективність роботи самої системи визначається у більшому ступені тим, як побудований її інтерфейс.
Природність інтерфейсу
Природний інтерфейс — такий інтерфейс, що не потребує від користувача істотно змінювати звичні для нього способи розв’язання задачі. Це, зокрема, означає, що повідомлення і результати, що отримуються за допомогою програмного продукту, не повинні вимагати додаткових пояснень. Доцільно також зберігати систему позначень і термінологію, які використовуються в даній предметній галузі.
Використання знайомих користувачу понять і образів (метафор) забезпечує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс при виконанні завдань.
Метафори є свого роду «містком», що зв'язує образи реального світу з тими діями і об'єктами, якими доводиться маніпулювати користувачу при його роботі на комп'ютері; вони забезпечують «пізнавання», а не «згадку». Користувачі запам'ятовують дію, пов'язану із знайомим об'єктом, легше, ніж вони запам'ятали б ім'я команди, пов'язаної з цією дією.
Узгодженість інтерфейсу
Узгодженість інтерфейсу означає використання однакових або дуже схожих метафор і способів взаємодії з користувачем і порядку роботи в різних додатках.
Узгодженість надає можливість користувачам переносити наявні знання на нові завдання, освоювати нові аспекти швидше, і завдяки цьому фокусувати увагу на задачу, що вирішується, а не витрачати час на з'ясування відмінностей у використовуванні тих або інших елементів управління, команд і т.д. Забезпечуючи спадкоємність одержаних раніше знань і навичок, узгодженість робить інтерфейс зрозумілим і передбачуваним.
Узгодженість важлива для всіх аспектів інтерфейсу, включаючи імена команд, візуальне представлення інформації і поведінку інтерактивних елементів.
Узгодженість в межах продукту
Одна і та ж команда повинна виконувати одні і ті ж функції, де б вона не зустрілася, причому однаково.
Узгодженість в межах робочого середовища
Підтримуючи узгодженість з інтерфейсом, що надається операційною системою (наприклад, ОС Windows), програмний продукт може «спиратися» на ті знання і навички користувача, які він одержав раніше при роботі з іншими ПП.
Узгодженість у використовуванні метафор
Якщо поведінка деякого програмного об'єкту виходить за рамки того, що звичайно мається на увазі під відповідною йому метафорою, у користувача можуть виникнути труднощі при роботі з таким об'єктом. Наприклад, якщо для програмного об'єкту Корзина визначити операцію Запуск, то для з'ясування її значення користувачу, швидше за все,  знадобиться стороння допомога.
Дружність інтерфейсу
Користувачі звичайно вивчають особливості роботи з новим програмним продуктом методом спроб і помилок. Ефективний інтерфейс повинен брати до уваги такий підхід: на кожному етапі роботи він повинен надавати можлівість тільки відповідний набір дій і попереджати користувачів про ті ситуації, де вони можуть нашкодити Системі або даним; ще краще, якщо у користувача існує можливість відмінити або виправити виконані дії.
Навіть за наявності добре спроектованого інтерфейсу користувачі можуть робити ті або інші помилки. Ці помилки можуть бути як «фізичного» типу (випадковий вибір неправильної команди або даних), так і «логічного» (ухвалення неправильного рішення на вибір команди або даних). Ефективний інтерфейс повинен запобігати ситуаціям, які, ймовірно закінчаться помилками. Він також повинен уміти адаптуватися до потенційних помилок користувача і полегшувати йому процес усунення наслідків таких помилок.
Принцип «зворотнього зв'язку»
Програмний продукт повинен забезпечувати зворотній зв'язок для дій користувача. Кожна дія користувача повинна одержувати візуальне, а іноді і звукове підтвердження того, що програмне забезпечення сприйняло введену команду; при цьому вид реакції, по можливості, повинен враховувати природу виконаної дії.
Зворотній зв'язок ефективний в у тому випадку, якщо він реалізується своєчасно, тобто якомога ближче до точки останньої взаємодії користувача з системою. Коли комп'ютер обробляє завдання, що поступило, корисно надати користувачу інформацію щодо стану процесу, а також можливість перервати цей процес у разі потреби. Ніщо так не бентежить не дуже досвідченого користувача, як заблокований екран, який ніяк не реагує на його дії. Типовий користувач здатний витерпіти тільки декілька секунд очікування відповіді реакції від комп’ютера.
Простота інтерфейсу
Інтерфейс повинен бути простим. При цьому мається на увазі не спрощення, а забезпечення легкості в його вивченні і в користуванні. Крім того, він повинен надавати доступ до всього переліку функціональних можливостей, передбачених програмним продуктом. Реалізація доступу до широких функціональних можливостей і забезпечення простоти роботи суперечать один одному. Розробка ефективного інтерфейсу покликана збалансувати ці цілі.
Гнучкість інтерфейсу
Гнучкість інтерфейсу — це його здатність враховувати рівень підготовки і продуктивність праці користувача. Властивість гнучкості припускає можливість зміни структури діалогу та вхідних даних. Концепція гнучкого (адаптивного) інтерфейсу в даний час є однією з основних областей дослідження взаємодії людини і комп’ютера. Основна проблема полягає не в тому, як організувати зміни в діалозі, а в тому, які ознаки потрібно використовувати для визначення необхідності внесення змін і їх суті.
Естетична привабливість
Проектування візуальних компонентів є найважливішою складовою частиною розробки програмного інтерфейсу. Коректне візуальне представлення використовуваних об'єктів забезпечує передачу досить важливої додаткової інформації про поведінку і взаємодію різних об'єктів. У той же час слід пам'ятати, що кожен візуальний елемент, який з'являється на екрані, потенційно вимагає уваги користувача, яка, як відомо, не безмежна. Необхідно забезпечити формування на екрані такого середовища, яке не тільки сприяло б розумінню користувачем представленої інформації, але і дозволяло б зосередитися на найважливіших її аспектах.
Основні правила створення інтерфейсу сайту
Проектуючи інтерфейс сайту, треба враховувати те, як будуть на нього реагувати потенційні відвідувачі сайту. Найчастіше, найбільш зручний інтерфейс виявляється в інтернет-магазинів. У таких сайтах кожна деталь служить заманювання максимального числа відвідувачів. Для того щоб зробити пристойний і ненав'язливий інтерфейс, досить дотримуватися декількох простих правил.
По-перше, не потрібно створювати складний, перевантажений, заумний інтерфейс. Тому, проектуючи інтерфейс, потрібно розуміти чого хочуть відвідувачі. Інтерфейс повинен виправдовувати очікування відвідувачів: надавати інформацію, розважати і т.д.
По-друге, вчіться на чужих помилках. Перегляньте в інтернеті оформлення подібних сайтів, оцініть їх плюси та мінуси і тільки після цього приступайте до розробки інтерфейсу свого сайту.
Ще одне просте правило - визначте головні функції свого сайту і зробіть упор на них. Велике кількість кнопок і посилань заплутає і відштовхне відвідувачів. Користувачі будуть шукати на сайті тільки те що їм треба, вони не будуть переглядати весь контент. Тому слід правильно розставити пріоритети і детально спроектувати карту сайту.
Визначтеся з цільовою аудиторією вашого сайту щоб підігнати інтерфейс під тип ресурсу. Сайти портального типу відвідують багато людей із самими різними інтересами, тому управління на них повинно бути гранично простим, швидким і зручним. У той же час іміджеві та промо-сайти відвідує куди менше користувачів, але аудиторія більш цільова. Тому такі сайти можуть мати більш оригінальний інтерфейс.
Хороший інтерфейс вимагає точної налагодження, яку неможливо виробити без тестування. Тестером повинна бути людина зі сторони. Він повинен зробити з вашим сайтом кілька елементарних дій: зареєструватися, відкрити сторінку, знайти інформацію і т.п. Спираючись на думку тестера про ваш сайт можна виправити багато дрібних недоліків і помилок.
Завдання для самостійного виконання
1. Розробити інтерфейс педагогічного програмного засобу
Контрольні запитання
1. Що таке природність інтерфейсу?
2. Що таке узгодженість інтерфейсу?
3. Розкрийте суть зворотнього зв'язку?
4. Назвіть основні правила створення інтерфейсу ППЗ.
Відповідальний - доцент В. Уманець
Назад к содержимому | Назад к главному меню