Діаграми класів, засоби їх створення - Програмна інженерія

Кафедра інноваційних та
інформаційних технологій
в освіті
Вінницький державний
педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Програмна інженерія

Перейти к контенту

Главное меню:

Діаграми класів, засоби їх створення

Лабораторні роботи
Мета: навчитися створювати гіпертекстові зв'язки між елементами проекту
Матеріально-технічне забезпечення та обладнання: персональний комп'ютер, програмне забезпечення, інструкційні картки, роздатковий матеріал
Література:
1. Гончаров А. HTML в примерах. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.
2. Жадаев А.Г. Самоучитель HTML. – К.: Юниор, 2009. – 296 с.
Теоретичні відомості
Гіпертекстові зв’язки
Перш за все, що ж таке гіпертекст? На відміну від звичайного тексту, який можна читати тільки від початку до кінця, гіпертекст дозволяє здійснювати миттєвий перехід від одного фрагмента тексту до іншого. Системи допомоги багатьох популярних програмних продуктів влаштовані саме за гіпертекстовим принципом. При натисненні лівою кнопкою миші на деякий виділений фрагмент поточного документа відбувається перехід до деякого наперед призначеного документа або фрагмента документа.
В HTML перехід від одного фрагмента тексту до іншого задається за допомогою мітки вигляду:
<A HREF=[адреса переходу]">" виділений фрагмент тексту </A>
Як параметр [адреса переходу] може використовуватися декілька типів аргументів. Найпростіше — це задати ім'я іншого HTML-документа, до якого потрібно перейти. Наприклад:
<A HREF="index.html">Перейти до змісту</A>
Такий фрагмент HTML-тексту приведе до появи в документі виділеного фрагмента Перейти до змісту, при натисненні на який в поточне вікно буде завантажений документ index.html.
Зверніть увагу: якщо в адресі переходу не вказаний каталог, перехід буде виконаний всередині поточного каталога. Якщо в адресі переходу не вказаний сервер, перехід буде виконаний на поточному сервері.
З цього виходить одне дуже важливе практичне міркування. Якщо Ви підготували до публікації деяку групу HTML-документів, які посилаються один на одного тільки на ім'я файлу і знаходяться в одному каталозі на Вашому комп'ютері, вся ця група документів працюватиме так само, якщо її помістити в будь-який інший каталог на будь-якому іншому комп'ютері, на локальній мережі або на Інтернет! Таким чином, у Вас з'являється можливість розробляти цілі колекції документів без підключення до Інтернет, і лише після остаточної готовності, підтвердженої випробуваннями, поміщати колекції документів на Інтернет цілком.
На практиці, проте, часто необхідно дати посилання на документ, що знаходиться на іншому сервері. Наприклад, якщо Ви хочете дати посилання на це керівництво з своєї сторіночки, Вам доведеться ввести в свій HTML-документ приблизно такий фрагмент:
<A HREF="http://www.yi.com/home/ChuvakhinNikolai/index.html">
Практичне керівництво по HTML Миколи Чувахина</A>
При необхідності можна задати перехід не просто до деякого документа, але і до певного місця усередині цього документа. Для цього необхідно створити в документі, до якого буде заданий перехід, деяку опорну крапку, або анкер. Розберемо це на прикладі.
Припустимо, що необхідно здійснити перехід з файлу 1.html до слів "Перехід закінчений" у файлі 2.html (файли знаходяться в одному каталозі). Перш за все, необхідно створити ось такий анкер у файлі 2.html:
<A NAME="AAA">Перехід закончений</A>
Слова "Перехід закінчений" не будуть при цьому ніяк виділені в тексті документа.
Потім у файлі 1.html (або в будь-кому іншому) можна визначити перехід на цей анкер: <A HREF="2.html#AAA">Перехід до анкера AAA</A>
До речі кажучи, перехід до цього анкера можна визначити і усередині самого документа 2.html — достатньо тільки включити в нього ось такий фрагмент:
<A HREF="#AAA">Перехід до анкера AAA</A>
На практиці це дуже зручно при створенні великих документів. На початку документа можна помістити зміст, що складається з посилань на анкери, розташовані в заголовках розділів документа.
Щоб уникнути непорозумінь рекомендується задавати імена анкерів латинськими буквами. Стежте за написанням імен анкерів: більшість браузерів відрізняє великі букви від маленьких. Якщо ім'я анкера визначено як AAA, посилання на анкер aaa або AaA не виведе Вас на анкер AAA, хоча документ, швидше за все, буде завантажений коректно.
Поки що ми обговорювали тільки посилання на HTML-документи. Проте можливі посилання і на інші види ресурсів:
<A HREF="ftp://server/directory/file.ext">Вивантажити файл</A>
Таке посилання, якщо ним скористатися, запустить протокол передачі файлів і почне вивантаження файлу file.ext, що знаходиться в каталозі directory на сервері server, на локальний диск користувача.
<A HREF="mailto:user@mail.box">Надіслати листа</A>
Якщо користувач вчинить перехід по такому посиланню, у нього на екрані відкриється вікно введення вихідного повідомлення його поштової програми. В рядку To: ("Куди") вікна поштової програми буде вказаний user@mail.box.
Розберемо все, що ми знаємо про гіпертекстові посилання, за допомогою прикладу
Зображення в HTML-документі
Вбудувати зображення в HTML-документ дуже просто. Для цього потрібно тільки мати це саме зображення у форматі GIF (файл з розширенням *.gif) або JPEG (файл з розширенням *.jpg або *.jpeg) і одну стрічку в HTML-тексті.
Припустимо, нам потрібно включити в документ зображення, записане у файл picture.gif, що знаходиться в одному каталозі з HTML-документом. Тоді стрічка буде ось така:
<IMG SRC="picture.gif">
Мітка <IMG SRC=[ім'я файлу]">" може також включати атрибут ALT="[текст]", наприклад:
<IMG SRC="picture.gif ALT="Картинка">"
Зустрівши таку мітку, браузер покаже на екрані текст Картинка і почне завантажувати на його місце картинку з файлу picture.gif. Атрибут ALT може виявитися необхідним для старих браузерів, які не підтримують зображень, а також на випадок, якщо у браузера відключено автоматичне завантаження зображень (при повільному підключенні до Інтернет це робиться для економії часу).
Файл, що містить зображення, може знаходитися в іншому каталозі або навіть на іншому сервері. В цьому випадку варто вказати його повне ім'я.
Розберемо все, що ми знаємо про зображення, за допомогою прикладу.
Зверніть увагу на другу частину прикладу. Якщо посилання на зображення знаходиться між мітками <A HREF="..."> і </A>, зображення фактично стає кнопкою, при натисненні на яку відбувається перехід по посиланню.
Завдання для самостійної роботи
1. Створити папку Розклад.
2. Створити у цій папці файл index.html з переліком днів тижня.
3. Створити файли ponedilok.html, …, nedilya.html та записати у ці файли розклад занять та плани роботи на день.
4. За допомогою гіпертекстових зв’язків зв’язати файл index.html з кожним з файлів ponedilok.html, …, nedilya.html через назву відповідного дня.
5. Вставити у створені документи малюнки з папки Picture
Контрольні запитання
1. Дайте характеристику тегу <BR>.
2. Дайте характеристику тегу <НR>.
3. Які символи використовуються для створення коментарів?
4. Що розуміють під фізичним стилем шрифта? Навести приклади міток.
5. Що розуміють під логічним стилем шрифта? Навести приклади міток.
6. Як прописати колір шрифта?
7. Як прописати колір фону документу?
8. Яким чином можна вирівняти текст документу ліворуч, праворуч, по центру, за шириною?
Відповідальний - доцент В. Уманець
Назад к содержимому | Назад к главному меню