Перелік  дисциплін,

що забезпечує кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті у 2018-2019 н. р.

 

СВО Бакалавр

1. Апаратні засоби ЕОМ (Кобися В. М.)

2. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (Коношевський Л. Л.)

3. Вступ до фаху (Бойчук В. М.)

4. Ергономіка інформаційних технологій (Бойчук В. М.)

5. Застосування комп'ютерних технологій в управлінні (Уманець В. О.)

6. Інженерна та комп'ютерна графіка (Бойчук В. М.)

7. Інформатика (Шахіна І. Ю.)

8. Інформатика та обчислювальна техніка (Шахіна І. Ю.)

9. Історія інформатики (Бойчук В. М.)

10. Комп'ютерна обробка психологічних досліджень (Коношевський Л. Л.)

11. Комп'ютерне документознавство (Шевченко Л. С.)

12. Комп'ютерні технології в навчальному процесі (Кобися А. П.)

13. Комп'ютерні мережі (Уманець В. О.)

14. Комп'ютерно-орієнтовані технології навчання (Бойчук В. М., Кізім С. С., Кобися А. П., Куцак Л. В., Люльчак С. Ю., Чехместрук І. В., Шахіна І. Ю.)

15. Комп'ютерно-аналітична діяльність у системах управління та навчання (Кізім С. С.)

16. Логічне програмування та бази даних (Шахіна І. Ю.)

17. Методика викладання основ інформаційних технологій (Шевченко Л. С.)

18. Методика професійного навчання (Бойчук В. М.)

19. Операційні системи та системне програмне забезпечення (Уманець В. О.)

21. Основи автоматизованих систем проектування (Бойчук В. М.)

22. Основи автоматизованого програмування складних об'єктів та case-систем (Гордійчук Г. Б.)

23. Основи теорії автоматичного управління (Уманець В. О.)

24. Практикум з виробничого навчання (Кобися А. П., Кобися В. М.)

25. Прикладне програмування (Гордійчук Г. Б., Уманець В. О.)

26. Принципи побудови та захист інформації баз данних (Люльчак С.Ю.)

27. Програмування з використанням стандарту запитів SQL (Кобися В. М.)

28. Спеціальна інформатика (Кобися А. П.)

29. Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта (Чехместрук І. В., Уманець В. О.)

30. Теорія управління та інформаційні системи (Коношевський Л. Л.)

 

СВО Магістр

1. Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (Шахіна І. Ю.)

2. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (Бойчук В. М., Кізім С. С., Кобися А. П., Куцак Л. В., Люльчак С. Ю., Шевченко Л. С.)

3. Комп'ютерні технології статистичного опрацювання експериментальних даних (Коношевський Л. Л.)

4. Комп'ютерні технології управління проектами (Уманець В. О.)

5. Методи та засоби наукових досліджень в інноваційних комп'ютерних технологіях (Шевченко Л. С.)

6. Методика викладання комп'ютерних технологій у вищій школі (Кізім С. С.)

7. Обладнання обчислювальних центрів у системі освіти (Уманець В. О.)

8. Програмна інженерія (Уманець В. О.)

9. Програмне забезпечення для мобільних платформ (Кобися В. М.)

10. Системний аналіз у галузі комп'ютерних технологій (Кобися В. М.)

11. Сучасні інформаційні технології управління навчальним закладом (Люльчак С. Ю.)

12. Технології е-learning (Кобися В. М.)

13. Теорія управління в інформаційних системах (Коношевський Л. Л.)

 

Підготока доктора філософії

1. ІКТ для аналізу, використання та оброблення наукових даних (Коношевський Л. Л.)

2. ІКТ для аналізу, використання та оброблення науково-педагогічних досліджень (Коношевський Л. Л.)

3. Креативні технології професійного навчання (Кізім С. С.)

4. Моделювання в системах відкритої освіти (Шевченко Л. С.)

5. Педагогічні технології в освітньому процесі (Шевченко Л. С.)

6. Сучасні тенденції розвитку теорії і методики професійної освіти (Бойчук В. М.)

7. Управління науковими проектами (Коношевський Л. Л.)

8. Медійні засоби в освітньо-виховному процесі  (Шахіна І. Ю.)