Комп'ютерні технології управління проектами

Перейти к контенту

Главное меню:

Курс комп'ютерні технології управління проектами має за мету ознайомлення студента з принципами та методами, технікою та інструментарієм управління проектами; придбання компетентності застосування отриманих знань та навичок в умовах розвитку ринкової економіки в Україні. Ці принципи мають більш широке загальне значення і можуть бути застосовані для вивчення процесів керування в інших системах, наприклад, в біологічних, економічних, суспільних тощо.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення засад практичної діяльності підприємства, специфічних методів та інструментів практичного менеджменту; набуття вмінь виконання основних функцій управління проектами: організації, планування та контролю; опанування методологією, необхідною для успішного управління проектами, а також набуття навичок адаптації та впровадження проектних рішень в практичну діяльність.
Міждисциплінарні зв
язки: вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, які одержані під час занять з таких предметів, як «Інформатика і комп'ютерні технології»; «Прикладне програмування», «Загальна психологія», «Засоби компютерних технологій в управлінні», «Основи теорії автоматизованого управління».
Знання та навички, набуті в процесі вивчення даної дисципліни, використовуються під час виконання лабораторних, практичних та курсових робіт із дисциплін, пов
язаних із опрацюванням інформації, управлінням та професійним становленням високо-кваліфікованого фахівця.


 
Назад к содержимому | Назад к главному меню