Анотація

Сучасна освіта потребує нових підходів до можливості отримання студентами персоналізованого навчання без збільшення як фінансових так і часових витрат. У сучасному світі, де основний акцент робиться на комп’ютерні технології, все більшим попитом користується електронне навчання. Для успішного управління процесами організації та управління електронним навчанням необхідно постійно слідкувати за тенденціями в розвитку інформаційних технологій та змінами акцентів в електронному навчанні, а також бути: фахівцем у предметній галузі та галузі навчання, експертом з попиту на актуальні тематики, менеджером з управління ІТ-проектами.

З врахуванням цього, у програмі навчальної дисципліни «Технології е-learning» пропонується для вивчення інформація про різні види електронного навчання, їх особливості, взаємозв’язок між ними, переваги та недоліки кожного з видів електронного навчання. Крім того, вивчення навчальної дисципліни передбачає детальну характеристику питань інтеграції систем електронного навчання у сучасну освіту, а також переваги та обмеження такої інтеграції.

Актуальність навчального матеріалу полягає у формалізації різних систем навчання, що дає можливість покращити результати навчальної діяльності, його сприйняття та засвоєння різними типами студентів, що дозволить побудувати оптимальні схеми навчання та підвищити ефективність його засвоєння користувачами.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Технології е-learning» є теоретичні питання методичної і технічної організації навчання з елементами технології е-learning, особливості створення дидактичних матеріалів для супроводження навчального процесу з елементами електронного навчання.