ОБЛАДНАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ В СИСТЕМІ ОСВІТИ

Головна сторінка

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення засад практичної діяльності підприємства, вивчити вимоги до організації обчислювального центру підприємства, навчального закладу та ін. та організацій, до графіка планування робіт по технічному обслуговуванню згідно з умовами експлуатації.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, які одержані під час занять з таких предметів, як «Інформатика і комп'ютерні технології»; «Прикладне програмування», «Засоби комп’ютерних технологій управління», «Основи теорії автоматизованого управління». Знання та навички, набуті в процесі вивчення даної дисципліни, використовуються під час виконання лабораторних, практичних та курсових робіт із дисциплін, пов’язаних із опрацюванням інформації, управлінням та професійним становленням високо-кваліфікованого фахівця.