Головна
Курс "Комп'ютерна обробка психологічних досліджень" знайомить студентів, що навчаються за напрямом "Психологія" та ряду психологічних спеціальностей, з важливим етапом організації наукового психологічного дослідження - всебічним статистичним аналізом зібраних експериментатором даних.

Даний курс передбачає теоретичне і практичне оволодіння статистичними процедурами обробки емпіричних даних і способами їх застосування з метою використання цих процедур студентами-психологами для вирішення статистичних завдань, які виникають спочатку в рамках виконання ними курсових і дипломних робіт, а потім і в ході проведення їх власних наукових та науково-практичних психологічних досліджень.

Метою дисципліни «Комп’ютерна обробка психологічних досліджень» є поглиблення системи знань про статистику і практична реалізація навичок щодо статистичного оброблення інформації в психологічних дослідженнях.

Завдання вивчення дисципліни:

1. Cформувати поглиблені знання психологічних дослідженнях про сучасні методи статистичної обробки інформації для успішної професійної діяльності в сфері психологічних досліджень.

2. Cформувати навички роботи в сучасних статистичних пакетах для оцінки діяльності й ефективності роботи в сфері психологічних досліджень, аналізу соціально значущих процесів і явищ.