Перелік  дисциплін,

що забезпечує кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті у 2017-2018 н. р.

 

ОКР «Бакалавр»

1. Апаратні засоби ЕОМ (Кобися В. М.);

2. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (Коношевський Л. Л.);

3. Вступ до фаху (доц. Бойчук В. М., доц. Шевченко Л. С.);

4. Ергономіка інформаційних технологій (доц. Бойчук В.М.);

5. Застосування комп'ютерних технологій в управлінні (Уманець В. О.);
6. Інформатика (Шахіна І. Ю.);
7. Інформатика та ОТ (Гордійчук Г.Б., Шахіна І. Ю.);
8. Історія інформатики (Кізім С.С.);
9. Комп'ютерна графіка (Бойчук В.М.);
10. Комп'ютерне документознавство (Чехместрук І.В.);
11. Комп’ютерний дизайн (Бойчук В. М.);
12. Комп'ютерні мережі (Кобися В. М.)

13. Комп'ютерна обробка психологічних досліджень (Коношевський Л. Л., Чехместрук І. В.);
14. Комп'ютерні технології в навчальному процесі (Кобися А.П.);
15. Комп'ютерно орієнтовані технології навчання:

     - професійна освіта (Люльчак С. Ю.);

     - психологія, практична психологія, соціальна робота (Гордійчук Г. Б., Куцак Л. В., Люльчак С. Ю.,Чехместрук І. В.);

     - музичне мистецтво (Гордійчук Г.Б.);

     - біологія, географія, хімія (Кобися А.П., Люльчак С. Ю.,Чехместрук І.В.);

     - математика, фізика, технологічна освіта (Куцак Л. В., Шахіна І. Ю.);

     - історія (Люльчак С. Ю., Чехместрук І. В.);

     - філологія, мова і література (українська, англійська, німецька, російська) (Кобися А.П., Куцак Л. В., Люльчак С. Ю.,Чехместрук І.В., Шахіна І. Ю.);

     - фізичне виховання, спорт, здоров'я людини (Кобися А. П., Король В. П., Куцак Л. В.);
16. Комп'ютерно-аналітична діяльність у системах управління та навчання (Кізім С.С.);
17. Логічне програмування та бази даних (Шахіна І. Ю.);
18. Методика викладання інформаційних технологій (Кізім С.С.);
19. Методика професійного навчання (Бойчук В.М.);
20. Мультимедійні засоби навчання:
    - історія (Коношевський Л.Л., Король В. П., Куцак Л. В., Кізім С. С.);

     - біологія, географія, хімія (Коношевський Л.Л., Король В. П., Куцак Л. В.);
     - дошкільна освіта (Коношевський Л.Л., Король В. П.);

     - психологія, практична психологія, соціальна робота (Коношевський Л.Л., Король В. П., Куцак Л. В.);
21. Основи автоматизованих систем проектування (Король В. П.);

22. Основи автоматизованого програмування складних об'єктів та case-систем (Гордійчук Г.Б.);

23. Основи теорії автоматичного управління (Уманець В. О.);
24. Практикум з виробничого навчання (Кобися В. М., Кобися А. П.);
25. Прикладне програмування  (Гордійчук Г.Б, Уманець В. О.);
26. Принципи побудови та захист інформації баз даних (Люльчак С. Ю.);
27. Програмування з використанням стандарту запитів SQL (Кобися В. М.);
28. Операційні системи та системне програмне забезпечення (Уманець В.О.);
29. Спеціальна інформатика (Кобися В. М., Король В. П);
30. Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта (Уманець В.О., Чехместрук І.В.);
31. Теорія захисту даних в інформаційних системах (Люльчак С.Ю.);
32. Теорія управління та інформаційні системи (Коношевський Л.Л.);

        

ОКР «Магістр»

1.     Сучасні інформаційні технології в освіті (Кадемія М.Ю.);

2.     Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (Кадемія М. Ю.);

3. Методика викладання комп'ютерних технологій у вищій школі (Кізім С. С.);

4. Комп'ютерні технології управління проектами (Уманець В. О.);

5. Комп'ютерні технології статистичного опрацювання експериментальних даних (Коношевський Л. Л.);

6. Методи та засоби наукових досліджень в інноваційних комп'ютерних технологіях (Кадемія М. Ю.);

7. Обладнання обчислювальних центрів у системі освіти (Уманець В. О.);

8. Теорія управління в інформаційних системах (Коношевський Л. Л.);

9. Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (Шахіна І. Ю.);

10. Технології e-learning (Кадемія М. Ю.);

11. Програмне забезпечення для мобільних платформ (Кобися В. М.);

Аспірантура 

1. Моделювання в системах відкритої освіти (Коношевський Л. Л.);

2. Медійні засоби в освітньо-виховному процесі  (Шахіна І. Ю.);

3. Педагогічні технології в освітньому процесі (Кадемія М. Ю.);

4. ІКТ для аналізу, використання та оброблення наукових досліджень (Коношевський Л.Л.);

5. Креативні технології навчання (Кадемія М. Ю., Кобися В. М.);

7. Сучасні тенденції розвитку теорії і методики професійної освіти (Кадемія М. Ю., Кобися В. М.);

8. Управління науковими проектами (Коношевський Л.Л.).