Збільшення продуктивності праці розробників нових виробів, скорочення термінів проектування, підвищення якості розробки проектів – найважливіші проблеми, вирішення яких визначає рівень прискорення науково-технічного прогресу суспільства. Розвиток систем автоматизованого проектування спирається на міцну науково-технічну базу. Це – сучасні засоби обчислювальної техніки (персональні комп'ютери, потужні обчислювальні системи); нові способи подання та обробки інформації, засновані на принципах штучного інтелекту, створення нових чисельних методів вирішення професійних завдань та оптимізації. 

Автоматизація проектування займає особливе місце серед інформаційних технологій.