Головна

Метою   дисципліни є формування системних знань і практичних умінь щодо вирішення питань організації й оптимізації трудової діяльності людини в системах  «людина-техніка-середовище».  Предметом    дисципліни  є   трудова діяльність людини в системах «людина-техніка-середовище».

Завдання вивчення курсу “Ергономіка інформаційних технологій” є теоретична та практична підготовка студентів спеціальності 6.010104 “Комп’ютерні технології в управлінні  та навчанні” з питань: оснащення робочого місця, його освітлення, розміщення обладнання в оперативній зоні, планування робочого місця-зовнішнє, що включає схему та опис розміщення основного обладнання, меблів, засобів охорони праці, тощо; внутрішнє-схеми та опис розміщення матеріалів та інструментів в шафах тощо; організація робочого місця; функції та форми обслуговування робочого місця; графіки і розклади обслуговування робочого місця.

Методичні матеріалиАнотаціяНавчальна програмаРобоча програма

Навчальні матеріалиЛекціїЛабораторні роботиРоботи студентів

Контроль знаньКритерії оцінюванняСамостійна роботаТести

ЛітератураГлосарій