Методичні матеріали
Анотація
Навчальна програма
Робоча програма
Тематичний план
Література
Навчальні матеріали
Лекції
Лабораторні роботи
Практичні роботи
Матеріали для контролю знань
Критерії оцінювання
Вимоги щодо рівня знань
Завдання для самостійної роботи
Контрольна робота